Централен комитет на Съюза на комунистите на Македония

(пренасочване от ЦК на МКП)

Централният комитет на Съюза на комунистите на Македония, съкратено ЦК на СКМ, е висш ръководен орган на Съюза на комунистите на Македония, осъществяващ ръководството на партията между нейните конгреси.

ИсторияРедактиране

Македонската комунистическа партия е създадена през 1943 г. Тогава е избран съставът на първия централен комитет. След това съставът на ЦК се избира на конгресите на партията, като се започне от първия, проведен през 1948 г.

Партията е преименувана на Съюз на комунистите на Македония през 1952 г.

Членове на ЦКРедактиране

Учредителен ЦК (1943)Редактиране

След I конгрес на МКП (1948)Редактиране

След II конгрес на СКМ (1953)Редактиране

След III конгрес на СКМ (1959)Редактиране

След IV конгрес на СКМ (1963)Редактиране

След VI конгрес на СКМ (1974)Редактиране

След VII конгрес на СКМ (1978)Редактиране

След VIII конгрес на СКМ (1982)Редактиране

След IX конгрес на СКМ (1986)Редактиране

 • Абдулнади Адеми, Мустафа Алусевски, Александър Андоновски, Борис Андоновски, Апостол Арбелски, Стоян Аспровски, Живко Атанасовски, Бранко Азески, Ката Брайковска, Марица Георгиевска, Мирослав Георгиевски, Петре Георгиевски, Евгенко Глигоров, Весела Гогова, Глигорие Гоговски, Петър Гошев, Душко Груевски, Анка Гуровска, Владо Ивановски, Муртен Яаяага, Любомир Якимовски, Иляз Якупи, Любица Янеслиева, Милан Йовановски, Пандо Йовановски, Петър Каладжийски, Блаже Конески, Васил Костойчиновски, Яков Лазароски (секретар на ЦК), Ристо Лазаров, Лязам Лязами, Зора Манасиева, Гълъба Манойлова, Мариян Матевски, Агим Мифтари, Борис Михайловски, Ламбе Михайловски, Драгица Милановска, Трайко Мисковски, Ванчо Младенов, Фахрие Морина, Илкер Мустафа, Александра Нака, Илия Насов, Тоде Насов, Томе Наумовски, Гога Николовски, Кицо Нонковски, Борка Новеска, Радослав Огняновски, Душан Остойч, Ванчо Чифлиганец, Душко Цветковски, Михаил Данев, Мице Димески, Георги Димировски, Спасена Димовска, Радивое Димовски, Тайче Джалев, Панко Еленов, Таки Фити, Йордан Панов, Александър Петрески, Методия Петровски, Траян Петровски, Донка Плякова, Столе Попов, Идриз Рамадани, Весели Рамизи, Славица Ристевска, Драган Ристевски, Александър Ристовски, Цвета Рунтевска, Медин Сакари, Миле Сапкалиевски, Тихомир Шарески, Весна Селмани, Виолета Сердюк, Светозар Скарич, Петко Смилков, Ленка Софрониевска, Любо Станойкович, Вулнет Старова, Драголюб Ставрев, Любомир Стефановски, Драги Стоилковски, Илия Танев, Ристо Танев, Кръстана Тасевска, Мирче Томовски, Йосиф Тосевски, Томислав Трайчевски, Йосиф Трифуновски, Димитрие Търпеновски, Бранка Урдаревич, Александър Варналиев, Томе Великов, Цветко Веляновски, Раде Веляновски, Менди Вилиу, Весна Витанова, Миляна Вучкович, Живко Заев[4].

След X конгрес на СКМ (1989)Редактиране

Секретари на ЦКРедактиране

 1. Лазар Колишевски (март 1943 – юли 1963)
 2. Кръсте Цървенковски (юли 1963 – март 1969)
 3. Ангел Чемерски (март 1969 – май 1982)
 4. Кръсте Марковски (май 1982 – 5 май 1984)
 5. Милан Панчевски (5 май 1984 – юни 1986)
 6. Яков Лазароски (юни 1986 – 1989)
 7. Петър Гошев (1989 – април 1991)

ИзточнициРедактиране

 1. Directory of Yugoslav Officials. Reference Aid, CIA, 1976, p. 129
 2. Directory of Yugoslav Officials. Reference Aid, CIA, 1979, pp. 100
 3. Directory of Yugoslav Officials. Reference Aid, CIA, 1985, pp. 81 – 82
 4. Directory of Yugoslav Officials. Reference Aid, CIA, 1986, pp. 76 – 77