Циклохексанът е органично съединение от класа на циклоалканите.

Пространствен модел на циклохексан

ПолучаванеРедактиране

Получава се при хидриране на бензол в течна фаза при температура 150–250 °C и налягане 1–2,5 МПа (добив 99 %), а също при ректификация на нефтопродукти.

ИзползванеРедактиране

Суровина за получаване на капролактам, адипинова киселина и циклохексанон; разтворител на етерични масла, восъци, лакове, бои, екстракционен агент във фармацевтическата промишленост.