Циклохексанът е органично съединение от класа на циклоалканите.

Получаване редактиране

Получава се при хидриране на бензен в течна фаза при температура 150 – 250 °C и налягане 1 – 2,5 МПа (добив 99 %), а също при ректификация на нефтопродукти. Друг начин за получаване е чрез реакция на Кижнер от етилциклобутан под действие на катализатор AlCl3.[4]

Използване редактиране

Суровина за получаване на капролактам, адипинова киселина и циклохексанон; разтворител на етерични масла, восъци, лакове, бои, екстракционен агент във фармацевтическата промишленост.

Източници редактиране

  1. CYCLOHEXANE // PubChem. Посетен на 19 октомври 2016 г. (на английски)
  2. www.cdc.gov
  3. а б Cyclohexane // Посетен на 15 октомври 2020 г. (на английски)
  4. Петров, Галин. Органична химия. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2006. ISBN 978-954-07-2382-2. с. 212 – 229.