Юговска река

река в България

Юговска река (в горното течение Манастирска река (Имарет дере)) е река в Южна БългарияОбласт Смолян, община Смолян и област Пловдив, община Лъки, десен приток на Чепеларска река. Дължината ѝ е 45 km. Отводнява най-високите централни части на Преспанския дял на Западните Родопи.

Юговска река
Юговска река
Юговска река
41.6844° с. ш. 24.8447° и. д.
41.9114° с. ш. 24.8039° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Смолян
Община Смолян
Област Пловдив
Община Лъки
Дължина45 km
Водосб. басейн332 km²
Отток6,27 m³/s
Начало
МястоПреспански дял,
Западни Родопи,
на 200 m северно
на връх Курбанери
Координати41°41′03.83″ с. ш. 24°50′40.92″ и. д. / 41.6844° с. ш. 24.8447° и. д.
Надм. височина1840 m
Устие
Мястодесен приток на Чепеларска рекаМарицаБяло (Егейско море)
Координати41°54′41.04″ с. ш. 24°48′14.04″ и. д. / 41.9114° с. ш. 24.8039° и. д.
Надм. височина485 m

Юговска река се образува в центъра на град Лъки, на 41°50′02″ с. ш. 24°49′55″ и. д. / 41.833889° с. ш. 24.831944° и. д. и 656 m н.в. от сливането на реките Джурковска (лява съставяща) и Манастирска (Имарет дере, дясна съставяща). За начало се приема Манастирска река (Имарет дере), която извира от 1840 m н.в., на 200 m северно от връх Курбанери (1864 m) в Преспанския дял на Западните Родопи. След като премине през летовището „Хайдушки поляни" реката се насочва на север и до устието си тече в дълбока и красива долина между Радюва планина на запад и Добростански рид на север. Изключение прави малкото долинно разширение в района на град Лъки. Влива се отдясно в Чепеларска река, на 485 m н.в., при Юговското ханче на шосето Пловдив – Смолян.

Площта на басейна ѝ е 332 km2, което представлява 32,9% от водосборния басейн на Чепеларска река.

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток

  • ← Манастирска река
  • ← Ломско дере
  • ← Крушовска река
  • → Джурковска река
  • Белишка река
  • Сушица (Мостовска Сушица) – най-голям приток
  • → Буков дол

Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е през май, а минимумът – август. Среден годишен отток при село Югово – 6,27 m3/s.[1]

Единственото селище по течението на реката е град Лъки. Много високо, над десния бряг на реката се намира най-високо разположеното населено място в България – село Манастир.[1]

Водите на реката се използват за електродобив (малка ВЕЦ в устието на Белишка река) и промишлено водоснабдяване в околните рудници.[1]

На протежение от 15,7 km по долината на реката, от Юговското ханче до град Лъки преминава участък от третокласен път № 861 от Държавната пътна мрежа Юговско ханче – ЛъкиРожен.[1]

В края на XX век водите на реката са силно замърсени от оловно-цинковите флотации в Лъки, но с изчерпването на рудниците замърсяването намалява. За това спомага и запечатването и рекултивирането на хвостохранилището в коритото на реката след устието на Белишка река. Битовото замърсяване продължава да е фактор. Водите са чисти, но остатъците от рудата (финия, необичаен за реката пясък) все още могат да бъдат срещнати по поречието на реката.[1]

Вижте също

редактиране

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране