Амперсандът е знак за пунктуация.

&

п  б  р

Пунктуация

апостроф ( или ' )
дефис ()
въпросителен знак ( ? )
двоеточие ( : )
запетая ( , )
кавички ( „ “ )
многоточие ( , ... )
наклонена черта ( / )
скоби (( )), ([ ]), ({ }), (< >)
тире ( , , , )
точка ( . )
точка и запетая ( ; )
удивителен знак ( ! )

Разделяне на думи

интервали ( ) () ()
interpunct ( · )

Обща типография

амперсанд ( & )
вертикална черта ( |, ¦ )
знакът @ ( @ )
знак за номер ( )
знак за параграф ( § )
долна черта ( _ )
процент и свързани знаци
( %, ‰, ‱ )
обратна наклонена черта ( \ )
тилда ( ~ )
звездичка ( * )
обел (÷)
обелиск ( ) ( )
градус ( ° )
прим ( )

Използва се най-често в английския език като съединителен съюз („и“). Например: Man & Nature = Man and Nature (Човекът & Природата = Човекът и Природата).

Знакът произлиза от комбинация от буквите на латинския еквивалент на съюза „И“ – „ET“. Името на знака „амперсанд“ не се използвало до 19 век. То е вариант на английското „енд пер се енд“ (And per se and) което буквално означава нещо като "и [символът] сам по себе си е [И]". По класически маниер, когато английската азбука е била изричана, „per se“ обикновено предхождало букви, които могат да имат значението на завършени думи като „А“, „I“ и „О“. Дори нещо повече, амперсандът е бил част от азбуката, като е стоял в самия ѝ край: ...X, Y, Z, &, а при произнасяне: X, Y, Z „and per se and“. В резултат символът е присъствал в речниците около средата на 19 век, наричан „Амперсанд“ с едно изключение: шотландците наричали символа „епершанд“, което е производно на „et per se and“ използвайки оригиналното „ET“ взето директно от латинския език.