Многоточието (...) е препинателен знак, представляващ три последователни точки в хоризонтално положение.

...

п  б  р

Пунктуация

апостроф ( или ' )
дефис ()
въпросителен знак ( ? )
двоеточие ( : )
запетая ( , )
кавички ( „ “ )
многоточие ( , ... )
наклонена черта ( / )
скоби (( )), ([ ]), ({ }), (< >)
тире ( , , , )
точка ( . )
точка и запетая ( ; )
удивителен знак ( ! )

Разделяне на думи

интервали ( ) () ()
interpunct ( · )

Обща типография

амперсанд ( & )
вертикална черта ( |, ¦ )
знакът @ ( @ )
знак за номер ( )
знак за параграф ( § )
долна черта ( _ )
процент и свързани знаци
( %, ‰, ‱ )
обратна наклонена черта ( \ )
тилда ( ~ )
звездичка ( * )
обел (÷)
обелиск ( ) ( )
градус ( ° )
прим ( )

Български езикРедактиране

В българския език многоточието изпълнява различни функции:

 • обозначава незавършеност на изказа, предизвикана от вълнение у говорещия, обрат в логическото развитие на мисълта или външна намеса.
  • Йоцо беше ненадейно издъхнал, поздравявайки нова България...“ (И. Вазов, „Дядо Йоцо гледа“)
  • Спрете там, чедо, и се позабавете повечко, та дано ми замирише на топли милинки за последен път...“ (Чудомир, „Страх“)
 • обозначава пауза вътре в изречението, предизвикана по същите причини.
 • обозначава изпускане на думи в цитиран текст.
  • Бащата [...] живее в едно село в Северна България.
  • „Днес... се представи на Н. Ц. Височество президент-министърът и министър на вътрешните дела г. д-р К. Стоил...“ (Алеко Константинов, „Бай Ганьо“)

Други езициРедактиране

Многоточието се използва и в други езици, но правилата за употребата му са различни за всеки знак. В руския и английския за многоточие се използват също три точки, но в китайския многоточието те са шест (две групи по три точки). В английския многоточието означава изпуснати думи, но не и колеблива реч.

МатематикаРедактиране

В математиката многоточието означава „и така нататък“. В следните случаи се използва многоточие:

 • При изпускане на елементи от поредица, например 1 + 2 + ... + 100, което означава сумата на числата от 1 до 100.
 • За трансцендентни числа, например числото пи е равно на 3,14159265...

Вижте същоРедактиране