Национален археологически институт с музей

(пренасочване от Археологически музей)

Националният археологически институт с музей (НАИМ) е български научноизследователски институт със седалище в София, част от структурата на Българската академия на науките (БАН). Създаден е през 1948 г. Тогава се обедивяват две организации – Археологическият институт и Археологическият музей. Археологическият музей е най-старият в България, съществуващ официално от 1892 г. (ДВ бр. 33/12.02.1893). Помещават се в сградата на бившата Буюк джамия (построена през 1474 г.), ул. „Съборна“ № 2. Институтът е създаден през 1921 г. с указ на Цар Борис III (ДВ бр. 83/15.07.1921).

Национален археологически институт с музей — БАН
Музеи в България
Сградата на музея в София
МестоположениеСофия, България
Тематикаархеология, история
Основан1892 г.
Обект на БТС 68
Работно време
Лятно работно времемай – октомври
10:00 – 18:00 ч.
(почивни дни: няма)
Зимно работно временоември – април
10:00 – 17:00 ч.
(почивни дни: понеделник)
Допълнителна информация
Директордоц. д-р Христо Попов
Адресул. „Съборна“ 2
ТелефонДир.: (02) 986 76 52
тел. централа: (02) 988 24 06
факс: (02) 988 24 05
Сайтwww.naim.bg
Карта Местоположение в София
Национален археологически институт с музей — БАН в Общомедия
Националният археологически музей през 2015 г.

Институтът извършва археологически изследвания на територията на България. Към 2012 г. научният му състав включва 67 души.[1]

През 2004 година в института се работи по 45 научни проекта, като 21 са финансирани от държавната субсидия на БАН, 18 – от чуждестранни източници, 3 – от Националния фонд за научни изследвания.[1]

Музеят е основан като самостоятелна институция през 1893 г. Тогава той се е наричал Народен музей, а директорът му е бил чехът Вацлав Добруски. Седалището на новосъздадената институция в бившата Буюк джамия, мястото където преди това се е помещавала Народната библиотека (1880 – 1893 г.).

Официално музеят е открит през 1905 г. Тогава всички археологически находки са поместени там. Няколкото допълнителни зали и административни сгради към музея са създадени през следващите години. При изграждането им е запазена външният облик на сградата — градеж от стар камък.

Музеят има пет изложбени зали: Централна зала, Праистория, Средновековие, зала Трезор и специална временна изложба. Управлява се от БАН. Музеят към Националния археологически институт притежава най-богатата нумизматична колекция в страната с над 300 хил. броя монети.

История на музейната сграда

редактиране

НАИМ-БАН се помещава в спасената от българската държава от саморазрушаване някогашна Буюк (голямата) джамия от ХV век. Името ѝ е било „Коджа Махмуд паша джамиси“ (Джамията на великия Махмуд паша) – великият везир на султан Мурад II (1421 – 1451 г.), който през 1451 г. става бейлербей на Румелия (европейските владения на османците), премества главния им град от Одрин в София. Същата година Махмуд паша поръчва строежа на джамията. Тя се 43 години и е завършена двадесет години след смъртта му през 1494 г. Архитектурно е от типа ниско куполни джамии. Има девет ниски секторни купола. Освобождението на София от русите я заварва с паднало минаре, отдавна порутена и изоставена.

Когато митрополит Климент е министър-председател, трупата „Сълза и смях“ иска да направи театъра си в нея, митрополитът отказва с думите: „Аз от храм, па и да е на Мохамеда бил, карагьозчиница не пускам да се прави!“ и тя е дадена на Публичната библиотека, официално открита през 1880 г. и преместена оттам през 1885 г. Към нея се обособява музейна сбирка, превърнала се в музеен отдел. В периода 1900 – 1905 г. Археологическият музей се установява окончателно в ремонтираната сграда.

През 1938 – 1940 г. е създадена нова сграда, в която обаче се помещава Народната банка, а за музея са отредени две етажа в две от крилата ѝ, свързани с бившата джамия, отново ремонтирана. Старинната сграда с експозицията на музея е ударена от бомба при англо-американските бомбардировки на София в 1944 г., след което отваря врати чак през 1948 г. Пълен ремонт на сградата започва 45 години по-късно, през 1993 – 1994 г., чийто последен етап се извършва през периода 2003 – 2005 г.

Археологическият музей в София съхранява една от най-богатите археологически колекции на Балканския полуостров. Обектът е 3-тата най-стара запазена до корниз вековна сграда в централната част на град София, отстъпвайки единствено на разположената наблизо ротонда „Свети Георги“ (IV век) и на традиционния исторически катедрален храм на града „Света София“ (IV-VI век). Направените на два пъти археологически разкопки разкриват културни напластявания от няколко епохи.

Структура на института

редактиране

Към 2012 година НАИМ-БАН включва следните подразделения и лаборатория за анализи, консервация и реставрация:[2]

Научни звена

редактиране

Специализирани звена

редактиране

Част от специализираните звена са:[3]

 • Редакционно-издателска група
 • Научен архив
 • Административни звена

История на института

редактиране

Археологическият музей до 1948 г.

редактиране

Археологическият музей е създаден през 1892 г., когато основаният през 1879 г. Отдел за ценности е отделен от структурата на Народната библиотека. Първоначално музеят се нарича Народен музей и включва 3 сбирки – Старовековна, Нумизматична и Етнографска. Музеят е настанен в сградата на Буюк джамия в София, където се намира и до днес. Музеят е тържествено открит за публиката на 18 май 1905 г. лично от княз Фердинанд I и министъра на просвещението д-р Иван Шишманов. През 1906 г. етнографската сбирка е отделена в днешния Етнографски институт с музей.[1]

 
Сградата на Народния музей, ок. 1920 г.

През 1909 година музеят е преименуван на Народен археологически музей, като са му възложени функции по съхранение на паметниците на културата и са обособени два нови отдела – Средновековен и Художествен.[4] През 1911 година е създаден и Праисторически отдел. През 1921 г. експозицията е основно преустроена, а от 1928 г. започват да се организират временни тематични изложби. В края на 1930-те години откъм БНБ за административни нужди са пристроени две крила и експозицията отново е преустроена, като изложени остават само по-интересните обекти.

Сградата на музея е частично засегната от британско-американските бомбардировки през зимата на 1944 г., когато изгаря част от библиотеката и музейната документация.[5] През 1948 г. Художественият отдел е отделен от музея и е създадена днешната Национална художествена галерия,[4] а друга част от колекцията от икони е прехвърлена в Криптата през 1960-те години.

Директори на Археологическия музей

редактиране

Български археологически институт

редактиране

Българският археологически институт е частен научноизследователски институт, основан през ноември 1920 г., след продължително публично обсъждане. Той е създаден по западно-европейски модел, като правоприемник на Българското археологическо дружество (основано 1901 г.). За негов пръв директор с най-много гласове е избран д-р Богдан Филов, (бивш директор на Народния музей и професор по археология в СУ), а за членове на УС – проф. Гаврил Кацаров, проф. Йордан Иванов, д-р Рафаил Попов и проф. Васил Златарски. Сред учредителите личат също имената на наши видни учени и общественици, като проф. Анастас Иширков, Стоян Романски, Иван Шишманов, Георги Баласчев, проф. Стефан Бобчев, Александър Теодоров-Балан, Никола Мушмов, братята Херменгилд и Карел Шкорпил, Васил Аврамов, Иван Буров, проф. Янаки Моллов, и др. Законът за Българския археологически институт излиза на 16 юли 1921 г. („Държавен вестник“, бр. 83), одобрен от Народното събрание.

 
Сградата на Института на ул. „Раковска“ № 139, 1933 г.

Институтът е финансиран ежегодно с държавна субсидия от Министерство на просвещението, и от редица частни спонсори и новоучредени дарителски фондове. В началото на 20-те години на ХХ век, БАИ закупува за нуждите си една малка къща на ул. „Раковски“ № 139, която е тържествено осветена в присъствието на видни учени и интелектуалци през 1926 г.

В следващите двадесетина години Институтът и неговите членове провеждат активна изследователска, проучвателска и издателска дейност. До 1942 г. БАИ публикува над 25 собствени издания, от които и 13 тома на „Известия“-та на института. Осъществени са връзки и книгообмен със стотици научни институти, университети и библиотеки по Европа и света. Оформена и изградена е нарочна Библиотека на БАИ, с над 20 хил. тома книги, като в нея са включени и личните библиотеки на повечето членове на УС.

Директори на Българския археологически институт

редактиране

Археологическият институт с музей след 1948 г.

редактиране

През 1948 г., в хода на реформирането на БАН по съветски модел, Археологическият музей и Българският археологически институт са обединени, имотите им са национализирани, и е образуван нов – Археологически институт с музей (АИМ), подразделение, добавка като 32-рия институт към Академията на НРБ.

С основаването през 1952 г. на специализирана служба за защита на паметниците на културата към Комитета за изкуство и култура – днешния Национален институт за паметниците на културата, административният контрол, консервацията и реставрацията на паметниците са прехвърлени върху нея и АИМ продължава да се занимава главно с научноизследователска дейност.[4]

През 1974 година са създадени филиалите на Археологическия институт във Велико Търново и Шумен.

Директори на Археологическия институт с музей

редактиране

Директори на Националния археологически институт с музей

редактиране
 
68. Национален археологически институт с музей

Почетни членове на НАИМ-БАН

редактиране

Периодични издания

редактиране
 • Списание Археология (излиза от 1959)
 • Археологически открития и разкопки (ежегодна книжка, от ~1974)

Поредици:

 • Известия на Археологическия институт (излиза от 1921)
 • Годишник на Археологическия музей (излиза от 1906)
 • Разкопки и проучвания (излиза от 1948)
 • Интердисциплинарни изследвания (излиза от 1979)
 • Нумизматика, сфрагистика и епиграфика (излиза от 1970, под различни имена)
 • Сборник Плиска-Преслав
 • Сборник Преслав
 • Проблеми на прабългарската история и култура
 • Приноси към българската средновековна археология
 • Царевград Търнов
 • Studia praehistorica

Източници

редактиране
 1. а б в За НАИМ-БАН – Национален археологически институт с музей при БАН // naim.bg – официален уебсайт на Националния археологически институт с музей при БАН. Национален археологически институт с музей при БАН. Посетен на 29 декември 2012.
 2. Научни звена и отдели – Национален археологически институт с музей при БАН // naim.bg – официален уебсайт на Националния археологически институт с музей при БАН. Национален археологически институт с музей при БАН. Посетен на 29 декември 2012.
 3. Обслужващи звена – Национален археологически институт с музей при БАН // naim.bg – официален уебсайт на Националния археологически институт с музей при БАН. Национален археологически институт с музей при БАН. Посетен на 29 декември 2012.
 4. а б в Музеят като институция и изследователски център – Национален археологически институт с музей при БАН // naim.bg – официален уебсайт на Националния археологически институт с музей при БАН. Национален археологически институт с музей при БАН. Посетен на 29 декември 2012.
 5. Сградата на Музея – Национален археологически институт с музей при БАН // naim.bg – официален уебсайт на Националния археологически институт с музей при БАН. Национален археологически институт с музей при БАН. Посетен на 29 декември 2012.
 6. Почина нумизмат №1 на България
 • С.Георгиева, В. Велков, Библиография на българската археология (1879 – 1966), С. 1974
 • Иван Венедиков, Познайте ги по делата им. Българската интелигенция в моите спомени. Ч. I. С., 1993
 • Васил Николов /ред./, Национален Археологически музей. 100 години от откриването на първата експозиция, 18.05.1905 – 18.05.2005. София 2005

Външни препратки

редактиране