Васил Алексиев Кюрдалов (Кюрдалиев, Кюрдалев) е български просветен деец, възрожденец, учител в Прилеп.

Васил Алексиев
български просветен деец
Роден
Починал

БиографияРедактиране

Алексиев е роден в гостиварското село Маврово, но по произход е от мариовското село Орле.[1] Учи при Йоаким Груев в Пловдив по взаимоучителния метод. Става пътуващ книгопродавец в книжарницата на Христо Г. Данов до 1859 година[2].

През май 1860 година пристига да продава книги на Прилепския панаир и Ангел Хаджиилиев настоява пред Прилепската българска община да го задържат като учител.[1] От учебната 1859 - 1860 година (според Шапкарев от август 1861) е български взаимен учител в Прилепското училище, където заедно със сърбина Георги Гьока замества Йордан Хаджиконстантинов Джинот.[3] Кюрдалев разделя учениците на горен и долен курс, като в долния се обучават малките деца от трима учители (Иван Попстефанов, С. П. Драндаров и Константин Помянов[4]) по ланкастърския метод, а в горния, наречен от него „класно училище“, се преподават предметите от основните училища с някои религиозни предмети:[5] българска граматика, землеописание, свещена история, числителница. Обучението в този отдел се ръководи от Кюрдалев и Христо Колчаков.[4]

След пристигането на Кузман Шапкарев в града, активно го подпомага в утвърждаването на българщината.[6] Заедно с ученика си и помощник Константин Помянов изгарят всички богослужебни гръцки книги в Прилеп.[7]

Шапкарев пише:

Васил Алексиев, макар и да беше със слаби научни сили, но все пак беше много по-добър от всекой дотогашен в тоя град български учител и принесе неоценима полза, като тури в училището здрава основа според новата тога метода на учението и като след една-две години приготви ученици за класно училище, състави първо I клас, а до годината и II, следователно у народа се събуди и въдвори ученолюбиво чувство, каквото дотога едва ли съществуваше, с една реч, той направи онова, което тога беше най-необходимо за гр. Прилеп.[8]

Алексиев умира от охтика на 24 февруари 1865 година.[9][10] Заместен е през юни от дупничанина Георги Икономов.[11]

БележкиРедактиране

 1. а б Шалдев. Христо. Прилеп в българското възраждане (1838 - 1878), София, 1916, стр. 58.
 2. Българската възрожденска интелигенция (енциклопедия), ДИ „Д-р Петър Берон“, София, 1988, стр.376.
 3. Куманов, Милен. Македония. Кратък исторически справочник, София, 1993, стр. 136.
 4. а б Шалдев. Христо. Прилеп в българското възраждане (1838 – 1878), София, 1916, стр. 60.
 5. Шалдев. Христо. Прилеп в българското възраждане (1838 - 1878), София, 1916, стр. 59.
 6. Шапкарев, Кузман. За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма, Български писател, София, 1984, стр. 125 - 127.
 7. Шапкарев, Кузман. За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма, Български писател, София, 1984, стр. 225.
 8. Шапкарев, Кузман. За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма, Български писател, София, 1984, стр. 134 - 135.
 9. Шапкарев, Кузман. За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма, Български писател, София, 1984, стр. 135.
 10. Според Христо Шалдев и Георги Трайчев – на 23 март 1865 г. Виж: Шалдев. Христо. Прилеп в българското възраждане (1838 – 1878), София, 1916, стр. 60. и Трайчевъ, Георги. Градъ Прилѣпъ. Историко-географски и стопански прегледъ. София, Печатница „Фотиновъ“ № 1, 1925. с. 113.
 11. Шапкарев, Кузман. За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма, Български писател, София, 1984, стр. 144.