Веслец (рид)

планина в България

Веслец е планина в Северозападна България, Западния Предбалкан, област Враца.[1]

Веслец
43.245° с. ш. 23.623° и. д.
Местоположение на картата на България
Общи данни
МестоположениеБългария (Област Враца)
Част отПредбалкан
Най-висок връхМаняшки
Надм. височина780,9 m
Подробна карта
Подробна карта

Планинския рид Веслец се издига във вътрешната структурна ивица на Западния Предбалкан и е разположен северно от Врачанска планина и долината на река Искър. На запад и югозапад се спуска стръмно към Врачанското поле, а на север – със стръмни варовикови откоси към горното поречие на река Скът. На североизток чрез ниска седловина при село Цаконица се свързва с дъгообразния рид Венеца, а на изток постепенно преминава в Каменополското плато. Южните склонове са полегати и плавно преминават в Мездренската хълмиста област. Най-източните му части завършват с връх Ненов камък (532,5 м) южно от село Долна Бешовица над долината на река Искър.[1]

Дължината на рида от запад на изток е около 25 км, а ширината му варира от 2 до 5 км. Максимална височина е връх Маняшки връх (780,9 м), разположен в западната, най-висока част на рида, на около 3 км северно от село Костелево. Северните части на Веслец се отводняват от река Скът, която извира от западната му част и нейните десни притоци, а южните и източните част – от левите притоци на река Искър. От най-западните му части се спускат къси реки и дерета, принадлежащи към басейна на Въртешница, от басейна на Огоста.[1]

Рида Веслец представлява моноклинала, остатък от южното бедро на Мраморенската антиклинала. Изграден е от долнокредни варовици и билото му постепенно се понижава от запад на изток. Билните части са обрасли с гори от липа, горун и габър. Южните, полегати склонове са заети от пасища с ксерофитни тревни видове. Западната част на рида е заета от голямо вилно селище, което представлява рекреационна зона на град Враца и където се отглеждат масово лозови насаждения.[1]

По северните склонове на рида са разположени селата Веслец, Горно Пещене, Тишевица, Цаконица, Горна Бешовица и Долна Бешовица, а по южните склонове – селата Кален, Горна Кремена, Върбешница, Крапец (Област Враца) и Костелево.[1]

Средната част на рида, между селата Горна Кремена и Горна Бешовица, на протежение от 9,4 км се пресича от третокласен път № 103 от Държавната пътна мрежа МездраРоманБрестница.[1]

Вижте също редактиране

Топографска карта редактиране

Източници редактиране