За кръчмата в Белград вижте ? (Белград).

Въпросителният знак (?), наричан също питанка, въпросителна или чуденка, е препинателен знак, който се пише в края на въпросително изречение. Питанка се пише понякога и след съобщителни по форма изречения, когато съдържанието на изречението изразява съмнение („поставя се под въпрос“), напр. Иван е крадец? Не вярвам.

?

Пунктуация

апостроф ( или ' )
дефис ()
въпросителен знак ( ? )
двоеточие ( : )
запетая ( , )
кавички ( „ “ )
многоточие ( , ... )
наклонена черта ( / )
скоби (( )), ([ ]), ({ }), (< >)
тире ( , , , )
точка ( . )
точка и запетая ( ; )
удивителен знак ( ! )

Разделяне на думи

интервали ( ) () ()
interpunct ( · )

Обща типография

амперсанд ( & )
вертикална черта ( |, ¦ )
знакът @ ( @ )
знак за номер ( )
знак за параграф ( § )
долна черта ( _ )
процент и свързани знаци
( %, ‰, ‱ )
обратна наклонена черта ( \ )
тилда ( ~ )
звездичка ( * )
обел (÷)
обелиск ( ) ( )
градус ( ° )
прим ( )

Въпросителната може да се употребява и с идеографска функция, обикновено в скоби, за изразяване на отношение към част от изказването. Използва се и в комбинация с удивителна, като се поставя в края на въпросително по форма и възклицателно по цел изречение (Пример: Нима ти го каза?!) или след която и да е дума в изречението за изразяване на отношение (недоумение, въпрос, съмнение). Пример: А казват, че бил най-добрият (?!) лекар в града.[1]

През 60 – 70-те години на XX век в американската типография експериментално се въвежда знак, представляващ наложени въпросителен и удивителен знаци (‽).[2] Наречен е интеробанг. Използван е при реторични въпроси, но остава с ограничено приложение.

Източници

редактиране