Гола глава

рид в България

Гола глава е планински рид в Западния Предбалкан, т.нар. Ботевградски Предбалкан, Софийска област и Област Враца.[1]

Гола глава
43.026° с. ш. 23.701° и. д.
Местоположение на картата на България
Общи данни
МестоположениеБългария (Софийска област, област Враца)
Част отПредбалкан
Най-висок връхГола глава
Надм. височина853 m
Подробна карта
Подробна карта

Планинският рид Гола глава се издига във вътрешната структурна ивица на Западния Предбалкан, т.нар. Ботевградски Предбалкан. На север склоновете на рида са полегати и разчленени от десните притоци (Брусника, Лишка, Реката и др.) на река Искър и плавно преминават в южната част на Мездренската хълмиста област. На изток и югоизток със стръмни, на места отвесни склонове Гола глава се спуска към долините на реките Малки Искър и левия ѝ приток Бебреш, които го отделят съответно от другите планински ридове в Ботевградския Предбалкан Драгоица и Лакавица. На юг склоновете на рида постепенно преминават в Ботевградската котловина, а на запад долината на Малката река (десен приток на Искър) го отделят от Ржана планина на Стара планина. На 7 km северозападно от село Новачене чрез ниска седловина (567 m) се свързва с Ржана планина.[1]

Рида Гола глава има почти правоъгълна форма, като от запад на изток дължината му е около 16 km, а ширината му от север на юг – около 10 км. Максимална височина е връх Гола глава (853 m), разположен в най-югозападната част на рида, на около 1,5 km западно от махала Дилковци на село Липница. Северните и западните части на Гола глава се отводняват от десните притоци на Искър – Малката река, Брусника, Лашка, Реката и др.), а източните и южните – от малки и къси реки и дерета, леви притоци на Малки Искър и Бебреш.[1]

Билото на рида Гола глава е плоско, изградено от палеозойски лиски и конгломерати, юрски и кредни песъчливи и варовити скали. Целият рид е обрасъл с редки благуново-церови гори.[1]

Във вътрешността на рида и по неговите склонове са разположени 8 села:

По западното и югозападното подножие на рида, от Мездра до село Новачене, на протежение от 23,3 km преминава участък от първокласен път № 1 от Държавната пътна мрежа Видин – София – ГКПП „Кулата“.[1]

Западно от махала Преславица на село Липница е разположена защитената местност „Водната пещера“.[1]

Вижте също редактиране

Топографска карта редактиране

Източници редактиране