Дебърско поле

историко-географска област и котловина в Северна Македония

Дебърското поле или Дебърската котловина, наричано от местното население По̀ле, е котловина и историко-географска област в западната част на Северна Македония и североизточната част на Албания.[1][2]

Дебърско поле
Дебарско поле
Поглед на Дебърското поле
Поглед на Дебърското поле
41.5614° с. ш. 20.4932° и. д.
Местоположение на картата на Северна Македония
Общи данни
Местоположение Албания,
 Северна Македония
Площ973 km2
Инфраструктура
СелищаДебър
Женска народна носия от Дебърското поле, Подмочански етнографски музей

Простира се по поречието на реките Черни Дрин и Радика. Източна граница е планината Кърчин. От Кърчин границата слиза на юг и стига до Радика източно от село Райчица. Оттам южната граница се движи по Радика до устието ѝ в Черни Дрин. На югозапад и запад гриницата на Полето е Черни Дрин.[3] Северната граница минава по хребета Кенок южно от Трепча и северно от Еребара, който свързва Дрин с Кърчин.[4]

Полето заема площ от 973 km2, от които 80% са на височина от 750 m - 2200 m. Разпростира се по дължината на Косоврашкия и Банишкия разсед, по дължината, на които са се образували термоминерални извори.[2]

Формиране

редактиране

През плиоцена е била запълнена с вода и певърната в езеро. Дъното на Дебърската котловина е запълнено с кватернерни и плиоценски седименти.[2]

Историко-географска област

редактиране

Полето е и историко-географска област, в която влизат не само селищата в равнината.[1]

Селата в северномакедонската половина са част от община Дебър, с център едноименния град Дебър.[2] На северномакедонска територия на изток от пътя Дебър - Пешкопия са селата Райчица, Елевци, Кривци, историческото село Пиянец, Хаме и Банища. На запад от пътя са Спас, Селокуки, Коняри, историческото село Сушица, Бомово и Търнанич.[1]

На албанска територия, част от албанската община Дебър, са селата Решане, Горно Блато (Блата е Сипърме), Долно Блато (Блата е Пощме), Почести (Почест), Обоки, Макелари (Макелара), Песяки (Песяка), Чернени (Чернена), Войник (Войника), Алайбеглия (Бурим), Граждане (Греждан), Попинари (Попинара), Ърбеле (Хербели), Еребар и Деоляни (Доволан).[1]

Граничната днес Решанска река и в миналото разделя Полето на Горно Поле - южния северномакедонски дял, и Долно Поле - северния албански дял.[1]

Историко-георграфската област е част от голямата област Горни Дебър. На изток граничи с Долна Река, на юг с Жупа, на югозапад с Голо бърдо, на запад с Малесията[1] и на север с Долни Дебър.[3]

  1. а б в г д е Русић, Бранислав. Поље Дебарско // Годишен зборник на Филозофскиот факултет 7. Скопје, 1954. с. 123. (на сръбски)
  2. а б в г Македонска енциклопедија, том I. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-023-4. с. 435. (на македонска литературна норма)
  3. а б Русић, Бранислав. Поље Дебарско // Годишен зборник на Филозофскиот факултет 7. Скопје, 1954. с. 124. (на сръбски)
  4. Карта на Дебърско. София, Издание на Дебърското благотворително братство.