Елемент на Гроув

Елементът на Гроув е вид галваничен елемент, изобретен от британския химик Уилям Гроув. Той използва анод от цинк в сярна киселина и катод от платина в азотна киселина. Елементът на Гроув намира известно приложение в телеграфната техника в средата на 19 век, но постепенно е заменен от елемента на Даниел, тъй като отделя отровни газове.