Иван Билярски

български историк

Иван Билярски е български историк, старши научен сътрудник II степен в Института по история при БАН.

Иван Билярски
български историк

Роден

Националност Флаг на България България
Образование Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Научна дейност
Област История
Образование СУ
Работил в Софийски градски съд
Институт по история при БАН
Софийски университет
Нов български университет
Варненски икономически университет
Варненски свободен университет
Семейство
Майка Златина Билярска

БиографияРедактиране

Научна дейностРедактиране

Завършва магистратура по право в Юридическия факултет на Софийския държавен университет през 1984 г. От 1984 до 1985 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд. От 1986 до 1989 г. прави редовна аспирантура в Института по история при БАН. През 1989 е назначен за проучвател в Института по история при БАН, а през 1990 г. става кандидат на историческите науки след защита на дисертация върху темата „Почетни титли и административни служби по време на Второто българско царство през XIIXIV в.“ под научното ръководство на проф. Иван Божилов. Оттогава до 2000 г. работи като научен сътрудник, а от 2001 г. – като старши научен сътрудник в Института по история при БАН.

От 1991 г. прави научни специализации във Франция, Италия, Гърция, Швейцария, Шотландия, Германия, Румъния и САЩ.

Участва в множество международни конгреси и семинари в България, Франция, Гърция, Турция, Малта, Португалия, Германия, Египет, Румъния и др. Автор е на над 140 студии, статии и научни информации, отзиви и рецензии, монографии. Автор е и на няколко самостоятелни книги, едната от които публикувана на френски, а друга на английски език.

Говори английски, френски, руски, италиански и гръцки език.

Преподавателска дейностРедактиране

Преподава в Софийския университет „Климент Охридски“ (1992 – 1993), а през 1993 – 1996 г. – във Варненския икономически университет, през 1996 – 1997 г. – във Варненския свободен университет, през 1998 г. – в Нов български университет, а от 2000 г. преподава отново във Варненския свободен университет.

Междувременно чете и лекции в университетите в Женева, Неапол, Флоренция, Ла Рошел (Франция), както и в Трети римски университет. Редовен преподавател е в Юридическия факултет на УНСС.

Членства в научни организации и сдруженияРедактиране

Иван Билярски е член на международни научни организации, получавал награди и стипендии във Франция, Германия, Гърция, Шотландия, Швейцария и САЩ.

Член е на управителния съвет на международната асоциация „Méditerranées“ (Париж, Франция), както и член на Международното дружество за изучаване на средновековната философия (Лувен-ла-Ньов, Белгия) и на Италианската асоциация за изследване на светостта, култовете и агиографията (Рим).

Избрана библиографияРедактиране

 • Hierarchia. L'Ordre sacré. Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Staat und Kirche, Bd. 51, Fribourg en Suisse, 1997
 • Институциите на средновековна България. Второ българско царство, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1998, 425 с.
 • Византийските василевси, Абагар Холдинг, София, 1997, 416 с. (съавт. Ив. Божилов, Ил. Илиев, Хр. Димитров)
 • Studia Pontica (= Méditerranées, No 26 – 27), Paris, L'Harmattan, 2001, 237 p. (съставител)
 • Покровители на Царството (Св. цар Петър и св. Параскева-Петка), София, 2004
 • Ius et ritus. Rechtshistorische Abhandlungen über Ritus, Macht und Recht, herausg. von Ivan Biliarsky, Sofia, 2006, 284 p. [издател-съставител]
 • Les cultes des saints souverains et des saints guerriers et l’idéologie du pouvoir en Europe Centrale et Orientale, Actes du colloque international, janvier 2004, New Europe College, Bucarest, Bucarest, 2007, 334 p. (съизд. Раду Г. Паун)
 • Iv. Biliarsky/ R. G. Paun (eds.), The Biblical Models of Power and Law / Les modeles biblique du pouvoir et du droit, Papers of the International Conference, Bucharest, New Europe College, 2005, Peter Lang, Frankfurt am Main-Berlin-BernNew York-Oxford-Wien, 2008, (= Rechtshistorische Reihe, 366), 310 p.
 • Фискална система на средновековна България, Фондация Българско историческо наследство, Пловдив, 2010, 248 стр., ISBN 9789549198386
 • Ив. Божилов, А. Тотоманова, Ив. Билярски, Борилов синодик. Издание и превод, поредица История и книжнина, ПАМ Пъблишинг Къмпани, 2010, ISBN 9789549252668
 • Word and Power in Mediaeval Bulgaria, Kininklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, 2011, ISBN 9789004191457
 • Сказание на Исайя Пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България, поредица История и книжнина, ПАМ Пъблишинг Къмпани, 2010, ISBN 9789549252682
 • Палеологовият синодик в славянски превод, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2013, ISBN 9789540736020
 • Срещи, издателска група АГАТА-А, София, 2016, ISBN 9789545401121

ИзточнициРедактиране