Уикипедия:Наръчник/Препратки

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Препратките в страниците в Уикипедия са много важни. Те се създават лесно и позволяват на потребителите да „прескачат“ из сродната информация на страницата, която те четат. Препратките в Уикипедия са три вида в зависимост от това накъде сочат:

Не е строго установено, но практиката е в рамките на текста на статията да се съдържат преимуществено вътрешни препратки, а външните да се оформят в самостоятелен раздел в края на статията. Препоръката външни препратки да се поставят пестеливо, важи и за вътрешните.

Вътрешни препратки редактиране

За повече информация: Уикипедия:Вътрешни препратки.
[[българи]]

Когато желаете да направите препратка към точното заглавие на друга статия в Уикипедия (нарича се уикипрепратка или вътрешна препратка), трябва да поставите двойни квадратни скоби около думата или израза, съставляващ заглавието на статията. Пример за препратка към статията „Българи“ в кода на статията, в режим на редактиране:

Много [[българи]], участвали в италианските освободителни войни...

ще изведе на екран:

Много българи, участвали в италианските освободителни войни…
[[българи|български]]

Ако желаете препратката да показва текст, различен от заглавието на другата статия, можете да добавите алтернативния текст след знака | в рамките на препратката. Например, ако под думата „български“ желаете да заложите препратка към статията „Българи“, трябва да въведете:

Иван Вазов е [[българи|български]] писател...

Това ще се изпише по следния начин:

Иван Вазов е български писател…
[[българи]]те

Когато желаете да използвате множествено число (или други окончания) във вашите препратки, можете да добавите допълнителни букви извън двойните квадратни скоби, без да оставяте празно място между тях. Например, следният код в режим на редактиране:

… на съпротивителното движение на [[българи]]те под водачеството на…

ще изведе на екран:

… на съпротивителното движение на българите под водачеството на…

Външни препратки редактиране

За повече информация: Уикипедия:Външни препратки.

Ако желаете да направите препратка към сайт извън Уикипедия, желателно е това да става в края на статията, в раздел, озаглавен „Външни препратки“. Можете да го изберете от меню „Елементи от статията…“ в режим на редактиране.

Най-лесният начин да създадете външна препратка е, като просто напишете пълния адрес на сайта, към който желаете да направите препратка. Ако, например, желаете да направите препратка към порталната страница на Уикицитат, всичко, което трябва да направите, е да въведете:

http://wikiquote.org/

Софтуерът автоматично ще преобразува този текст като препратка (както това се случи и с адреса по-горе) и ще покаже URL-адреса, включително „http://“.

За да направите препратка, която показва текст, различен от URL-адреса, използвайте по една квадратна скоба от двете страни на адреса и интервал (този път не |) между адреса и алтернативния текст. Например, напишете:

[http://wikiquote.org/ Портална страница на Уикицитат]

и това на екран ще изведе

Портална страница на Уикицитат

Когато се поставят в раздел „Външни препратки“, препратките е добре да бъдат предхождани от точка (булет, bullet):

== Външни препратки ==
* [http://wikiquote.org/ Портална страница на Уикицитат]

Препратки между сродни проекти редактиране

За повече информация: Уикипедия:Междууики.

Освен Уикипедия, регионална версия за която е Българската Уикипедия, съществуват и други сродни проекти на Фондация Уикимедия. Те изпълняват различни роли, повечето от които да спомагат съществуването на енциклопедията, като съхраняват свободни за ползване масиви от информация, които по една или друга причина са неподходящи да присъстват директно в Уикипедия. За да се улесни достъпът до тези масиви, е предвидена възможност за бързи уики-препратки между сродните проекти и регионалните езикови версии на Уикипедия.

Междуезикови препратки редактиране

Междуезиковите препратки (на уикипедиански жаргон: МЕП) са препратки, които свързват определена статия и нейните аналози в чуждоезиковите версии на Уикипедия. Например в статията България, кодът [[en:Bulgaria]] свързва с МЕП българската статия за България с английската статия за България. Аналогично, връзката от английската статия към българската става с наличието в английската статия на МЕП [[bg:България]]

В режим на четене на страницата списъкът от междуезиковите препратки се появява в карето „на други езици“. В режим на редактиране на страницата, списъкът от междуезиковите препратки обикновено стои най-отдолу. Бърз и лесен начин за добавяне на междуезикови препратки в статия е копирането им от статия на същата тема в другоезична Уикипедия (за препоръчване – английската, тъй като е най-богата на такива препратки).

Формат на междууикито

Форматът на междууикито за статиите (страници от основното именно пространство) е [[ЕК:име на статията]], където:
 • ЕК е кодът на езика на уикито (най-често, но не винаги двубуквен, задължително на латиница).
За страници от други именни пространства, не бива да се пропуска да се укаже и именното пространство. Форматът на МЕП тогава е: [[ЕК:ИП:име на статията]], където:
 • ЕК е езиковият код,
 • ИП е именното пространство.
Например ако искате да добавите английска междуезикова препратка на създадена от вас категория, не бива да пропуснете да укажете и именното пространство Category.

Поставянето на междуезикови препратки (когато това е възможно) помага на читателите на Уикипедия да получат допълнителна информация на чужд език, който владеят; освен това може да се ползва и като своеобразен речник. Затова препоръката е винаги когато знаете как звучи на чужд език заглавието на статията, по която работите, проверете в съответната регионална версия на Уикипедия за статия на тази тема и ако има такава, копирайте списъка от МЕП в тялото на българската статия.

Съвети
 • Бъдете особено внимателни да има пълно съответствие между името, съдържанието на статията и междуезиковите препратки.
 • Когато добавяте чуждоезични междууикита на български страници в Българската Уикипедия не забравяйте да „върнете жеста“, като добавите и българско междууики на чуждоезичните страници в чуждите уикипедии. Когато отворите съответната чуждоезична страница в режим редактиране, за да копирате междууикитата оттам, вмъкнете на мястото му (подредени са по азбучен ред) междууики към българската статия. Ако статията съществува на много езици, достатъчно е това да направите само на едно място, например в Уикипедия на английски език, а останалата част от работата скоро ще бъде довършена от съответните ботове.
Често допускани грешки
 • Да се добавя българско междууики в българската статия.
 • Да се пропуска да се добави междууики за статията на съответния език, откъдето е копиран списъка. Примерно ако сте в английската версия на вашата статия, там няма междууики към английската версия. Затова след като копирате всички други междуезикови препратки, добавете и [[en:името на статията]].

Сродни проекти редактиране

Освен, че съществува на много езици, Уикипедия има и специализирани сродни проекти (също на свой ред реализирани на много езици), които по различен начин допълват енциклопедията.

Не цялата информация по дадена тема е уместно и възможно да се поставя в Уикипедия. Например свободното за разпространение творчество на даден автор не може да влезе в енциклопедичната статия за него, а за целта се поставя в Уикикниги. Мислите за и от известни личности се събират в проекта Уикицитат. Или пък снимките: има много статии, за които има обилен илюстративен материал – понякога десетки и стотици снимки. Малка част от тях може да намери място в статиите, останалите са организирани в сродния проект Общомедия.

Затова има някои бързи и удобни начини да се направят уики-препратки между сродните проекти. Преди да поставите препратка, уверете се, че сродният проект наистина съдържа информация по темата.

Най-простият начин за препратка между сродни проекти е шаблонът от вида:

{{сроден проект|име на страницата}}

При него препратката се появява като подравнена в дясно кутийка с логото на сродния проект. Обикновено такива препратки се оформят като част от секция „Външни препратки“ на страницата.

Пример

{{уикикниги|Библия}}
Уикикниги
Уикикниги
В Уикикниги има на разположение:
{{уикицитат|Васил Левски}}
Уикицитат
Уикицитат
Уикицитат съдържа колекция от цитати от/за

Друг вариант да направите препратка към сроден проект е с текстово междууики в следния формат:
[[:ЕК:СП:име на страницата]], където:

 • ЕК е езиковият код,
 • СП е кодът на сродния проект.

Забележете, че за разлика от междуезиковите препратки, тук е необходимо отварящите две скоби [[ да бъдат последвани от двоеточие :, в противен случай препратката към сродния проект ще се озове в лявото меню, наред с междуезиковите препратки, а това е грешка.

За страници, попадащи в именно пространство извън основното (например Категория:, Беседа:, Потребител:), не бива да се забравя, че това именно пространство също трябва да се укаже. Тогава форматът на препратката е
[[:ЕК:СП:ИП:име на страницата]], където:

 • ЕК е езиковият код,
 • СП е кодът на сродния проект,
 • ИП е именното пространство.

Пример
[[:de:q:Jimmy Wales]], което извежда de:q:Jimmy Wales. Аналогично могат да се напишат и препратките
[[:q:de:Jimmy Wales]], която извежда q:de:Jimmy Wales, и
[[:wikiquote:de:Jimmy Wales]], която извежда wikiquote:de:Jimmy Wales. Трите препратки сочат към една и съща страница.

Бележки под линия редактиране

Бележките под линия са препратки от по-специален вид. Посредством таговете <ref>, </ref> и <references />, както и шаблоните {{бележка}} и {{справка}} в текста могат да се поставят препратки към бележки „под линия“ и прегледно да се цитират източниците на информацията в текста, като се складират в обособена за целта секция. Към всяка бележка под линия има обратна препратка към мястото в текста, което тя пояснява. За повече информация вижте Уикипедия:Цитиране на източници.

Пробвайте наученото дотук в пясъчника, след което продължете с Наръчника.