Калиевият хлорид е химично съединение с формула KCl, сол на калия и хлора. В нормални условия представлява бял кристален прах или безцветни кристали без мирис. Солени на вкус, те много добре се разтварят във вода, докато в алкохол са практически неразтворими.

Калиев хлорид
Potassium chloride.jpg
Калиев хлорид в петриево стъкло
Имена
По IUPAC Калиев хлорид
Други Силвин
Идентификатори
Номер на CAS 7447-40-7
SMILES
StdInChI
Свойства
Формула KCl
Моларна маса 74,55 g/mol
Външен вид бели кристали
Плътност 1,98 g/cm3 (твърдо вещество)
Точка на топене 773 °C
Точка на кипене 1500 °C
(сублимира)
Разтворимост във вода 33 g/100 ml (20 °C)
Сродни съединения
Сродни аниони Калиев бромид
Калиев хидрид
калиев хидроксид
Калиев нитрат
Сродни катиони Литиев хлорид
Натриев хлорид
Рубидиев хлорид
Цезиев хлорид
Данните са при стандартно състояние
на материалите (25 °C, 100 kPa)
,
освен където е указано по друг начин.
Калиев хлорид в Общомедия

В природата се среща под формата на различни минерали:

  • силвин (KCl)
  • силвинит (NaCl·KCl)
  • карналит (KCl·MgCl2·6H2O)
  • каинит (KCl·MgSO4·3H2O)

Добива се директно като силвин или от смесените минерали, като най-често се използва различната разтворимост на солите във вода. Лабораторно може да се получи при неутрализация на калиева основа със солна киселина.

Използва се като минерален тор, богат на калий. Тъй като съдържа хлор, калиевият хлорид не се препоръчва при някои култури като картофи и пр., които са чувствителни към хлориди. Понякога се използва като заместител на готварската сол в диетологията. В медицината се приема под формата на таблетки при недостиг на калий. Служи като суровина за получаване на калий, калиева основа, калиев хлорат и др. Разтворите на калиевия хлорид във вода се използват в лабораторната практика за съхраняване на електроди, като електролит в електроди (3 M KCl). Използва се като източник на бета лъчение за калибрация на уреди, тъй като естествения калий съдържа 0,0118% от радиоактивния изотоп 40К.

Вредни ДействияРедактиране

Калиевият хлорид е безвреден. В днешно време той се използва за различни играчки за деца. По-високи количества, инжектирани във венозната система, водят до инфаркт и последваща смърт.[източник? (Поискан преди 11 дни)]