Квантова суперпозиция

Серия статии на тема
Квантова механика
  

Квантова суперпозиция е фундаментален принцип на квантовата механика, според който частица, например електрон, съществува в няколко теоретично възможни състояния едновременно; но когато се измерва или наблюдава, дава резултат, кореспондиращ на само една възможна конфигурация.[1][2]

Математически това се отнася до решения на уравнението на Шрьодингер, тъй като уравнението на Шрьодингер е линейно, всяка линейна комбинация от решения на дадено уравнение ще бъде и решението му. Такива решения често са ортогонални (т.е. векторите са в прав ъгъл един от друг) също като енергетичните нива на електрона.

Източници редактиране

  1. Dirac, Paul Adrien Maurice. The Principles of Quantum Mechanics. 4th. Oxford, Oxford University Press, 1967.
  2. von Neumann, John. Mathematical Foundations of Quantum Mechanics. Princeton, Princeton University Press, 1955. DOI:10.23943/princeton/9780691178561.001.0001.