África Latina
Afrique Latine
Официални езици португалски, испански и френски
Държави 27

Латинска Африка е общото име на държавите от Северна Африка от Мароко до Египет, които са били част от римската империя. Някои историци изключват Египет от списъка, тъй като там доминиращият език е бил гръцкият, а не латински. Областта между Тунис и Мароко по-късно е наречена Магреб (Maghreb – Запад) от арабите, които я завладяват през 7 век.

Днес терминът се използва от Франция за техните бивши колониални територии в Африка и за африканските държави членки на Международната организация за франкофония и Общността на португалскоговорещите държави. В тези държави официален език е или френски, португалски или испански или значителна част от населението владее един от тези езици.

Африкански държави, в които се говори френски редактиране

Африкански държави, в които се говори португалски редактиране

Африкански държави, в които се говори испански редактиране

 
Портал
Портал „Африка“ съдържа още много статии, свързани с Африка.
Можете да се включите към Уикипроект „Африка“.