Русенски Ломантичността на латински Tїbisis, Тибизис) е река в Северна България, област Русе – общини Иваново и Русе, десен приток на река Дунав. Дължината ѝ е 50 km, която ѝ отрежда 86 място сред реките на България. Заедно с дясната съставяща я река Бели Лом дължината на Русенски Лом става 197 km и заема 12-о място по дължина в България. Русенски Лом е последната река, вливаща в Дунав на българска територия (на изток има още 5 реки, водите на които периодично достигат до Дунав).

Русенски Лом
43.6853° с. ш. 26.0011° и. д.
43.835° с. ш. 25.9311° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Русе
Община Иваново
Община Русе
Дължина50 km
Водосб. басейн2874 km²
Отток5,6 m³/s
Начало
Мястосливането на реките Черни Лом (лява съставяща) и Бели Лом (дясна съставяща)
Координати43°41′07.08″ с. ш. 26°00′03.96″ и. д. / 43.6853° с. ш. 26.0011° и. д.
Надм. височина47 m
Устие
Мястодесен приток на река Дунав (на 498-и км) → Черно море
Координати43°50′06″ с. ш. 25°55′51.96″ и. д. / 43.835° с. ш. 25.9311° и. д.
Надм. височина16 m
Русенски Лом в Общомедия
Река Русенски Лом край Басарбовския манастир в село Басарбово. Вижда се каменната плоча с вдълбан в скалата надпис, означаващ участъка от реката, където са открити мощите на св. Димитър Басарбовски.

Географска характеристика редактиране

Извор, течение, устие редактиране

Река Русенски Лом се образува от сливането на двете съставящи я реки Черни Лом (лява съставяща) и Бели Лом (дясна съставяща) на 47 m н.в., на 3,2 km източно от село Иваново, област Русе. Посоката, в която протича реката е север-северозапад през Дунавската равнина в дълбока каньоновидна долина с множество меандри поради малкия наклон на течението ѝ (0,62 m/km). По права линия от образуването на реката до устието ѝ разстоянието е едва 17,6 km, а истинската ѝ дължина е 50 km. Влива се отдясно в река Дунав (на 498-и km), на 16 m н.в., в град Русе. На устието ѝ в река Дунав е изградено Пристанище Русе – Запад.

Водосборен басейн, притоци редактиране

Площта на водосборния басейн на Русенски Лом е 2874 km2, което представлява 0,4% от водосборния басейн на Дунав, а границите му са следните:

  • на запад и югозапад – с водоброрния басейн на река Янтра;
  • на североизток – с водосбрните басейни на реките Топчийска река, Царацар и Сенковец, достигащи до река Дунав като суходолия;
  • на югоизток – с водосборния басейн на река Камчия.

Водосборният басейн на Русенски Лом обхваща голяма част територия на Русенска област, югозападната част на Разградска област, северозападната част на Търговишка област и малки части от Великотърновска и Шуменска област.

Двата основни притока на Русенски Лом са двете съставящи го реки – Черни Лом и Бели Лом.

 
Речна система на река Русенски Лом

Хидроложки показатели редактиране

  • Средногодишен отток при с. Басарбово – 5,6 m3/s, с ярко изразено пролетно пълноводие когато се оттичат окол 60% от водното количество. Подхранването е дъждовно-снежно.

Селища редактиране

По течението на реката са разположени 4 населени места, в т.ч. 1 град и 3 села:


Стопанско значение, природни забележителности редактиране

Водите на Русенски Лом се използват главно за напояване. По отвесните скални корнизи покрай бреговете на реката, от сливането на двете съставящи я реки до село Басарбово, през средновековието изкуствено са издълбани множество пещери, в които са се помещавали монаси-отшелници, църкви и манастири, т.нар. Ивановски скални църкви

Вижте също редактиране

Топографска карта редактиране

Източници редактиране

  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 420.
  • Реки в България.