Вижте пояснителната страница за други значения на Македония.

„Македония“ с подзаглавие Орган на Изпълнителния комитет на македонските братства е български вестник, редактиран от Георги Баждаров, излизал от 29 ноември 1919 до 27 януари 1923 година в София, България[1]

„Македония“
Информация
Виддва пъти в седмицата
Начало29 ноември 1919 година
Край27 януари 1923 година
Цена20 стотинки, годишен абонамен 20 лева
ИздателСъюз на македонските братства
Главен редакторГеорги Баждаров
Помощник-редакторЙордан Бадев
Езикбългарски
Тираж2250 – 2800
Свързани вестнициАвтономна Македония“, „Независима Македония

Излиза в сряда и събота. Печата се в печатницата на Петър Глушков и в печатница Едисон.

Годишнина Броеве Дата
I 1 – 107 29 ноември 1919 – 19 декември 1920
II 108 – 180 6 януари 1921 – 29 декември 1921
III 181 – 274 5 януари 1922 – 31 декември 1922
IV 275 – 280 3 януари 1923 – 27 януари 1923

От 95 брой подзаглавието е Орган на Съюза на македонските братства, а от 184 брой – Орган на Съюза на македонските братства в България. 234 е тържествен Илинденски брой. От втората годишнина излиза приложение Маседоан на френски език.

Вестникът е на позициите на ВМРО и полемизира с органа на Временната комисия и впоследствие Македонската федеративна организацияАвтономна Македония“ на Иван Снегаров и Владислав Ковачев. Публикува информация за дейността на македонските емигрантски организации в България, за международното положение на Балканите и за ситуацията в присъединените към Сърбия и Гърция части на Македония. Във вестника пишат Данаил Крапчев, Никола Милев, Георги Кулишев, Кирил Пърличев, Наум Томалевски, Георги Трайчев.[2]

В 1923 година, при обединението на емиграцията, „Македония“ и „Автономна Македония“ се сливат и започват да излизат под името „Независима Македония“.[3][4]

  1. Крапчев, Данаил. Изминат път. Избрани статии, Университетско издателство „Свети Климент Охридски“, София, 1992, стр. 348
  2. Енциклопедия „Пирински край“, том I. Благоевград, Редакция „Енциклопедия“, 1995. ISBN 954-90006-1-3. с. 530 – 531.
  3. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 1. София, Наука и изкуство, 1962. с. 458.
  4. Куманов, Милен. „Македония. Кратък исторически справочник“, София, 1993, стр. 143.