Музеи в Торино

Списък на музеите в град Торино (Северна Италия) и в Метрополен град Торино

Това е Списък на музеите на град Торино и на Метрополен град Торино в регион Пиемонт, Северна Италия.

Градът притежава някои от най-богатите в страната колекции от художествени, исторически и научни музеи, сред които в 6 национални музея (Музея на киното, Музея на артилерията, Музея на планината, Автомобилния музей, Музея на Италианското Рисорджименто и Музея на Античността), както и в множество други музеи от национално и международно значение, сред които Египетския музей (с впечатляваща колекция от артефакти от Древен Египет, втора по брой след тази на Музея в Кайро) и Националния музей на киното, разположен в символа на града – Моле Антонелиана и единствен по рода си в Италия.[1]

Музеите са:

Музеи в град Торино редактиране

Музеи за древно изкуство и художествени музеи редактиране

Музеи за модерно и съвременно изкуство редактиране

Археологически музеи редактиране

Музеи за религиозно изкуство и култура редактиране

Исторически музеи редактиране

Музеи на науките редактиране

Други музеи редактиране

Музеи в Метрополен град Торино редактиране

Метрополен град Торино обхваща 312 общини в 11 хомогенни зони към декември 2019 г.[2]

Мрежа на екомузеите редактиране

Метрополен град Торино продължава работата, започната от провинция Торино през 1995 г. с проект „Материална култура“, насочена към създаване на мрежа от музеи и екомузеи. Тя се основава на признаването на идентичността на местните общности с техните територии, традиции, архитектура, празници, музика, трудни исторически моменти и др. Целта е намеса за подобряване, вземане на информиран избор в настоящето и поставяне на бъдещи основите с оглед формулиране на хипотези за устойчиво развитие, спомагащи за създаването на основите за иновативна икономика и за производство на нови работни места.[3]

 • Алпете: Екомузей на медта (Ecomuseo del rame)
 • Алпиняно: Екомузей „Мечта за светлина Алесандро Круто“ (Ecomuseo Sogno di luce Alessandro Cruto")
 • Андедзено: Музей на селската дейност и на играчките (Museo delle contadinerie e dei giocattoli)
 • Андрате: Музей на селската цивилизация (Museo della civiltà contadina)
 • Ангроня: Екомузей на съпротивата на Вал Пеличе (Ecomuseo della resistenza della val Pellice), Музей на жената (Museo della donna)
 • Ангроня: Музей на училище „Оден Берто“ (Museo scuola Odin Bertot)
 • Авиляна: Екомузей на фабриката за динамит Нобел (Ecomuseo dinamitificio Nobel)
 • Балме: Екокомузей на планинските водачи „А. Кастаниери“ (Ecomuseo delle guide alpine „A. Castagneri“)
 • Бардонекия: Градски етнографски музей (Museo civico etnografico), Епархийски музей за свещено изкуство (Museo Diocesano di arte sacra), Музей на алпийското религиозно изкуство (Museo di Arte religiosa Alpina)
 • Брикеразио: Екомузей на съпротивата на Вал Пеличе (Ecomuseo della resistenza della val Pellice)
 • Бросо: Музей на минералите (Museo mineralogico)
 • Бусолено: Музей на ЖП траспорта през Алпите (FERALP: museo del trasporto ferroviario attraverso le Alpi)
 • Камбиано: Екомузей на глината (MUNLAB: ecomuseo dell'argilla)
 • Кантойра: Музей на мина Брунета (Museo miniera Brunetta)
 • Каравино: Музей на каруците (Museo delle carrozze)
 • Кариняно: Текстилен екомузей на бившата фабрика за вълна „Бона и Делеани“ (Ecomuseo del tessile ex lanificio Bona e Delleani) и Градски музей „Джакомо Родолфо“ (Museo civico Giacomo Rodolfo)
 • Карманьола: Екомузей на обработката на канап (Ecomuseo della cultura della lavorazione della canapa), Музей на свещеното изкуство на Абатство Казанова (Museo di arte sacra dell'abbazia di Casanova), Градски мореплавателен музей (Museo civico navale), Градски музей по Естествена история (Museo civico di storia naturale), Типографски музей „Рондани“ (Museo tipografico Rondani), Градски музей на съвременното изкуство „Палат Ломелини“ (Palazzo Lomellini, galleria civica di arte contemporanea)
 • Кастеламонте: Екомузей на керамиката на Кастеламонте (Ecomuseo della ceramica di Castellamonte)
 • Черес: Музей на народите на Вали ди Ланцо (Museo delle genti delle valli di Lanzo)
 • Черезоле Реале: Посетителски център на Национален парк „Гран Парадизо“ „Хомо ет ибекс“ (Centro visitatori del parco nazionale del Gran Paradiso „Homo et ibex“)
 • Киаверано: Музей „Дюкана на Фрер“ (Museo la Bötega del Frèr)
 • Киери: Текстилен екомузей (Ecomuseo del tessile Museo del tessile), Музей на винопроизводството „Мартини“ (Museo Martini di storia dell'enologia), Музей на Естествената история (Museo di storia naturale)
 • Киомонте: Градски археологически музей (Civico museo archeologico), Пинакотека „Джузепе Аугусто Левис“ (Pinacoteca Giuseppe Augusto Levis)
 • Чирие: Екомузей ИПКА (Ecomuseo IPCA)
 • Коаце: Екомузей на Съпротивата (Ecomuseo della Resistenza), Екомузей на Горна Вал Сангоне и Етнографски музей (Ecomuseo in Alta val Sangone, Museo etnografico)
 • Коле дел Лис: Екомузей на Съпротивата „Карло Мастри“ (Ecomuseo della Resistenza „Carlo Mastri“)
 • Коленьо: Екомузей на работническо селище Льойман (Ecomuseo villaggio operaio Leumann)
 • Кондове: Етнографски музей „Древен народ“ (Museo etnografico Gente antica)
 • Куорне: Екомузей „Бивша Манифактура“ (Ecomuseo ex manifattura), Археологически музей на Канавезе (MAC Museo archeologico del Canavese), Пинакотека „Карлин Берголио“ (Pinacoteca Carlin Bergoglio)
 • Финестреле: Музей на Форта на Финестреле (Museo del Forte)
 • Джерманяно: Музей на предметите за ежедневна употреба (Museo degli oggetti di uso quotidiano)
 • Ивреа: Музей на модерната архитектура на открито (MAAM: museo a cielo aperto dell'architettura moderna)
 • Ланцо Торинезе: Музей на инструментите и металообработващите машини Силмакс (Silmax: museo dell'utensile e delle macchine utensili)
 • Локана: Музей „Антични и нови занаяти на долината на Орко“ (Antichi e nuovi mestieri della valle Orco)
 • Лузерна Сан Джовани: Екомузей на Съпротивата (Ecomuseo della Resistenza), Градски музей на играта и на играчките (Museo Civico del Gioco e del Giocattolo)
 • Мальоне: Музей на съвременното изкуство на открито (MACAM: museo d'arte contemporanea all'aperto)
 • Масело: Пътека „Колелото и водата“ (Sentiero La ruota e l'acqua), Музей на Балсилия (Museo della Balsiglia)
 • Монченизио: Екомузей на граничните земи (Ecomuseo delle terre al confine)
 • Ноаска: Посетителски център на Национален парк „Гран Парадизо“ (Centro visitatori del parco nazionale del Gran Paradiso)
 • Номальо: Екомузей на кестените (Ecomuseo della castagna)
 • Новалеза: Музей на планинския живот в долина Ченизия (Museo di vita montana in val Cenischia)
 • Пероза Арджентина: Екомузей на текстилната индустрия (Ecomuseo dell'industria tessile)
 • Пероза Канавезе: Дидактически музей „Спомени на времето“ (Museo didattico memorie del tempo)
 • Пинаска: Музей на живота в долината (Museo Abitare in valle)
 • Пинероло: Екомузей на Въглищната шахта (Ecomuseo della carbonaia), Градски етнографски музей на област Пинероло (Civico museo etnografico del Pinerolese), Изследователски център и музей на праисторическото изкуство (Centro studi e museo arte preistorica), Градски дидактически музей на Естествената история (Civico museo didattico di scienze naturali), Градски художествен музей в Палат Витоне (Collezione civica d'arte, palazzo Vittone), Епархийски музей на Пинероло (Museo diocesi di Pinerolo), Исторически кавалерийски оръжеен музей (Museo storico dell'arma di cavalleria), Исторически музей на НПО за взаимопомощ (Museo storico del mutuo soccorso)
 • Пишина: Музей на селската цивилизация „'Л Рубат“ (Museo della civiltà contadina 'L Rubat), Музей „Изкуството на Пишина на открито“ ((Piscina arte aperta)
 • Пивероне: Музей „Ла Стейва“ (Museo la Steiva), Натуралистичен музей на Мореновия амфитеатър на Ивреа (Museo naturalistico dell'anfiteatro morenico di Ivrea)
 • Помарето: Колеция на древни занаяти „Фереро“ (Gli antichi mestieri, collezione Ferrero)
 • Понт Канавезе: Музей на старите занаяти (Museo antichi mestieri), Музей на пластмасата Канон (Museo della plastica CANNON, ex stabilimento Sandretto), Музей на територията на долините Орко и Соана (Museo del territorio delle valli Orco e Soana)
 • Праджелато: Обсерватория за пчеларство „Дон Джакомо Анджелери“ (Osservatorio di apicoltura don Giacomo Angeleri), Музей на традициите и обичаите на алпийските народи (Museo del costume e delle tradizioni delle genti alpine)
 • Прали: Музей „Открий мината“ (Scopriminiera), Музеи на Прали и на долината Джерманаска (Musei di Prali e della Val Germanasca), Музей „Родорето“ (Museo di Rodoretto)
 • Прамоло: Музей на училището (Museo scuola)
 • Праростино: Музей на лозята (Museo della viticoltura)
 • Рибордоне: Посетителски център на Национален парк „Гран Парадизо“, на културата и на религиозните традиции (Centro visitatori del parco nazionale del Gran Paradiso, cultura e tradizioni religiose)
 • Риволи: Къщата на Зеления граф (Casa del conte Verde)
 • Ронко Канавезе: Екомузей „Медната ковачница“ (Ecomuseo „La fucina da rame“)
 • Рора: Екомузей на камъка, на каменните плочи на Рорá (Ecomuseo della pietra, le loze di Rorà), Музей на валденсите (Museo valdese)
 • Салбертранд: Екомузей „Коломбано Ромеан“ (Ecomuseo „Colombano Romean“)
 • Сан Джермано Кизоне: Музей на валденсите (Museo Valdese)
 • Сан Джорджо Канавезе: Градски музей „Носи Раис“ (Museo civico „Nòssi Ràis“)
 • Сетимо Торинезе: Екомузей на Фрейдано – Етнографски музей на Новата мелница (Ecomuseo del Freidano – Museo Etnografico del Mulino Nuovo)
 • Суза: Епархийски музей на свещеното изкуство (Museo diocesano di arte sacra)
 • Торе Пеличе: Музей на валденсите (Museo Valdese)
 • Траверсела: Екомузей „Желязото и диоритът“ (Ecomuseo „Il ferro e la diorite“)
 • Вайе: Градски музей лаборатория (Civico museo laboratorio)
 • Виалфре: Градски музей „Мореника“ (Museo civico Morenica)
 • Вилар Пеличе: Екомузей „Филцова фабрика Крумиер“ (Ecomuseo Feltrificio Crumière)
 • Вилар Пероза: Музей на механиката и на машинния лагер (Museo della meccanica e del cuscinetto)
 • Виу: Екомузей на Съпротивата на Коле дел Лис (Ecomuseo della Resistenza del Colle del Lys)

Други музеи: замъци, дворци, крепости, вили редактиране

Други музеи: научни музеи редактиране

 • Музей на меридиана „Сянката на времето“, в Праджелато
 • Натуралистична обсерватория, в Траузела (Osservatorio naturalistico)
 • Натуралистичен музей на Природен парк на Вал Трончеа, в Праджелато
 • Астрономически център „Дон Джовани Капаче“, в Алпете
 • Астрономическа обсерватория „Вал Пеличе“, в Лузерна Сан Джовани
 • Ботаническа градина РЕА, в Трана
 • Музей на ментата и на лечебните треви, в Панкалиери

Други музеи: религиозни музеи редактиране

Други музеи редактиране

 • Музей „От метла до метла“, във Фолицо (Museo dalla Saggina alla Scopa)
 • Музей на текстила, в Киери (Fondazione Chierese del tessile e per il Museo del Tessile)
 • Каза Мартини – музей на виното, в Киери (Casa Martini – Martini e rossi)
 • Галерия на историческите локомотиви, в Ривароло Канавезе (Galleria delle Locomozione Storica)
 • Домът на Ескартон, в Праджелато (La Casa degli Escartons)
 • Музей на ФК Торино, в Груляско (Museo del Grande Torino e della Legenda Granata)
 • Музей на открито на руските и канавезките художници, в Торе Канавезе (Museo all'aperto di artisti russi e canavesani)
 • Градски музей „Пиер Алесандро Гарда“, в Ивреа (Museo Civico Pier Alessandro Garda)
 • Археологически парк на езерото Пистоно, в Монталто Дора (Parco Archeologico del Lago Pistono)
 • Археологически музей Кабурум, в Кавур (Museo Archeologico Caburrum)
 • Антиквариум на Замъка на Баратония, във Варизела (Antiquarium del Castello di Baratonia)
 • Регионален музей на емиграцията, във Фросаско (Museo regionale dell'emigrazione)
 • Музей „Пещта“, в Кастеламонте (Museo La Fornace)
 • Музей на звуковия пейзаж, в Рива пресо Киери (Museo del Pesaggio Sonoro)

Безплатен достъп редактиране

Както и в останалата част на Италия, много от музеите на град Торино и на Метрополен град Торино (бивша Провинция Торино) могат да бъдат посетени безплатно или с намалена тарифа.[4] Съществуват много възможности за това:

 • Безплатен достъп до музеите под опеката на Министерството на културатата и туризма, и до някои градски и частни музеи всяка първа непразнична неделя на месеца от октомври до март. Това е възможно благодарение на инициативата „Неделя в музея“ (Domenica al museo), стартирала на 1 юли 2014 г. През 2019 г. тя е под ново име – „Отивам в музея“ (iovadoalmuseo Архив на оригинала от 2019-07-10 в Wayback Machine.). През 2020 г. датите за безплатен достъп са 5 януари, 2 февруари, 1 март, 5 април, 3 май, 7 юни, 5 юли, 2 август, 6 септември, 4 октомври, 1 ноември и 6 декември.[5][6][7]
 • Ежегодна Седмица на музеите (Settimana dei musei), благодарение на инициативата „Отивам в музея“ (Io vado al museo), с 6 безплатни дни за достъп (вторник–неделя) до всички държавни музеи в Италия. През 2019 г. тя е през март.
 • 8 безплатни дни за достъп годишно извън горепосочените по избор на директорите на автономните музеи и на регионалните музейни центрове благодарение на същата инициатива.
 • Символичен билет за достъп от 2 евро за хора от 18 до 25-годишна възраст от ЕС или извън ЕС (последното важи при условие на реципрочност) за всеки ден от 28 февруари 2019 г., благодарение на същата инициатива.[8]
 • Безплатен достъп до всички държавни музеи при показване на документ за самоличност или карта за принадлежност към дадена категория: деца и младежи – граждани на ЕС или не под 18 години; инвалиди; туристически гидове или туристически преводачи на ЕС; членове на Мин. на Културата; ученически групи от ЕС с резервация и учител; учители по изкуство от гимназиите; учители на постоянен трудов договор; студенти и доценти в Художествените гимназии на ЕС; някои други.[9]
 • Други безплатни дни на достъп в зависимост от музея, информацията за които може да бъде открито на неговия уебсайт.
 • Безплатен достъп на жени до някои музеи по случай Международния ден на жената – 8 март.[10]
 • Безплатен достъп до някои музеи всеки първи вторник на месеца.[11]
 • Намалени тарифи за студенти, пенсионери, безработни и преподаватели през другите дни.
 • Туристически карти Torino+Piemonte Card, Royal Card и Torino+Piemonte Contemporary Card за безплатен достъп или достъп с намаление от 1 до 5 дена на повечето музеи и кралски резиденции.[12]
 • Абонаментна карта Музеи (Abbonamento Musei) с валидност 365 дена от датата на закупуване, позволяваща безплатен и неограничен достъп до музеи, паркове, исторически резиденции и постоянни или временни изложби, принадлежащи към Художествения кръг на Торино, Пиемонт, Ломбардия и Вале д'Аоста.
 • Нощ на музеите (Notte dei musei) и Празник на музеите (Festa dei Musei) – ежегодна европейска инициатива на Съвета на Европа, при която основните държавни музеи, както и частни музеи, присъединили се към инициативата, са отворени до късно и със символичен входен билет от 1 евро. За 2019 г. датата е 18 май[13][14]
 • 2 юни – Празник на Републиката (Festa della Repubblica), безплатен достъп до някои музеи.[15]

Източници редактиране

Бележки редактиране

 1. Musei di Torino: l’elenco completo e aggiornato // Guida Torino. Посетен на 21.12.2019. (на италиански)
 2. Comuni della Città Metropolitana di Torino // Città Metropolitana di Torino. Посетен на 21.12.2019. (на италиански)
 3. Cultura materiale, musei e ecomusei // Città Metropolitana di Torino. Архивиран от оригинала на 2019-12-21. Посетен на 21.12.2019. (на италиански)
 4. Musei di Torino: l’elenco completo e aggiornato // Guida Torino. Посетен на 21.12.2019. (на италиански)
 5. 5 gennaio 2020 tornano le domeniche gratuite // MiBACT. Архивиран от оригинала на 2019-12-12. Посетен на 21.12.2019. (на италиански)
 6. Musei gratis: calendario e date delle giornate gratuite del 2020 // Посетен на 21.12.2019. (на италиански)
 7. Musei gratis a Torino la prima domenica del mese // Посетен на 21.12.2019. (на италиански)
 8. IO VADO AL MUSEO | 20 giorni l’anno gratis nei musei italiani // Посетен на 21.12.2019. (на италиански)
 9. Agevolazioni per l'ingresso // Архивиран от оригинала на 2020-05-20. Посетен на 21.12.2019. (на италиански)
 10. Musei gratis a Torino per la festa della Donna // Torino Giovani. Посетен на 21.12.2019. (на италиански)
 11. Musei gratis a Torino ogni primo martedì del mese // Torino Giovani. Посетен на 21.12.2019. (на италиански)
 12. Le nostre card // Turismo Torino. Посетен на 21.12.2019.
 13. Notte dei Musei 2019: elenco musei, come prenotare, mostre ed eventi in programma // Zingarate. Посетен на 21.12.2019. (на италиански)
 14. 18 maggio 2019 | Festa dei musei e notte europea dei musei // MiBACT. Архивиран от оригинала на 2019-12-21. Посетен на 21.12.2019. (на италиански)
 15. Festa della Repubblica, 2 giugno 2019 – Ingresso gratuito // Polo Museale del Piemonte. Архивиран от оригинала на 2019-12-21. Посетен на 21.12.2019.

Вижте също редактиране