Нелични глаголни форми

Нелични глаголни форми са онези форми на глагола, които не изразяват граматическата категория лице.

Например формата реже е лична (спрегната): тя е в трето лице, единствено число. Обаче формата рязал (минало свършено деятелно причастие) е нелична, защото е еднаква за всички лица:

аз съм рязал, ти си рязал, той е рязал

тази форма е нечленувана, има число (единствено), време (минало свършено), залог (деятелен) и вид (несвършен), но няма лице.

Български език

редактиране

Неличните глаголни форми в съвременния български език представляват преход между глагол и някоя друга част на речта:[1]

Деепричастията понякога се отнасят към причастията, понякога се отделят в самостоятелна категория.

Съвременният български език не притежава инфинитив и супин, които също са нелични глаголни форми.

Източници

редактиране
  1. Петър Пашов, Практическа българска граматика, София, 1989, стр. 166.

Вижте още

редактиране