Равнина (география)

участък от земната повърхност, за който са характерни неголеми отклонения от височината (до 200 m) и малък наклон (до 5°)
(пренасочване от Низина)
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Равнина.

Изглед от Дунавската равнина (на заден план се вижда Стара планина).

Равнината е участък от земната повърхност, за който са характерни неголеми отклонения от височината (до 200 m) и малък наклон (до 5°).[1] Равнините заемат 64% от сушата. Най-голямата равнина е Амазонската низина, която заема над 5 млн. km². Добре познати равнини са Дунавската равнина, Тракийската низина, Индо-Гангската равнина, Източноевропейската равнина.

В зависимост от надморската височина равнините се разделят на: низинни (до 200 m); хълмисти (200 – 600 m), планински (над 600 m). В зависимост от произхода си те биват платформени и орогенни.

Според преобладаващите външни процеси могат да се различат денудационни и акумулативни равнини.

БележкиРедактиране