Естествен прираст в България

България е сред последните страни по коефициент на естествен прираст в света. Според данни на НСИ през 2018 година естественият прираст в страната е отрицателен: – 46 329 души, с коефициент на естествен прираст -6,5 ‰.[1]

ЧисленостРедактиране

ОбластиРедактиране

Численост на естествения прираст през годините, по области (Данни на НСИ):

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013[2] 2014
Общо -37 767 -41 367
Кърджали -278 -387
Сливен -428 -486
Търговище -681 -780
Смолян -769 -899
Разград -847 -910
Ямбол -832 -967
Силистра -799 -973
Шумен -831 -1114
Благоевград -857 -1122
Варна -1159 -1272
Бургас -1215 -1329
Добрич -1244 -1360
Габрово -1271 -1360
Пазарджик -1154 -1419
Перник -1440 -1427
Видин -1376 -1442
Кюстендил -1501 -1 47
Ловеч -1397 -1502
София[3] -4370 -4372 -3497 -2880 -2230 -804 -1969 -1559
Монтана -1678 -1801
Хасково -1621 -1886
Враца -1824 -1916
Русе -1853 -1940
Велико Търново -1759 -2057
Софийска -1978 -2173
Стара Загора -1887 -2297
Плевен -2352 -2589
Пловдив -2767 -2927

Област БургасРедактиране

Численост на естествения прираст в област Бургас през годините, по общини (Данни на НСИ):[4]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Общо -712 -235 -1047 -1239 -1387 -1215 -1329
Несебър 11 89 57 7 22 31 50
Руен 89 96 17 -42 -8 46 28
Приморско -18 -29 -30 -42 -37 -54 -34
Айтос 82 71 15 14 -74 -9 -52
Малко Търново -62 -72 -70 -50 -72 -66 -60
Царево -54 -26 -57 -33 -52 -48 -73
Камено -109 -63 -106 -119 -97 -84 -108
Поморие -39 -22 -90 -74 -87 -66 -113
Сунгурларе -132 -64 -173 -178 -140 -124 -120
Созопол -87 -89 -69 -85 -91 -89 -138
Карнобат -240 -186 -204 -161 -186 -178 -175
Средец -206 -93 -185 -179 -176 -205 -184
Бургас 53 153 -152 -297 -389 -369 -360

Област Велико ТърновоРедактиране

Численост на естествения прираст в област Велико Търново през годините, по общини (Данни на НСИ):[5]

1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Общо -1444 -1637 -1482 -1741 -2161 -2039 -2245 -2435 -2958 -2843 -3003 -2832 -2491 -2808 -2475 -2447 -2301 -2307 -2261 -2417 -2080 -2190 -1788 -2145 -2046 -2003 -1759 -2057
Златарица -63 -61 -34 -89 -69 -66 -49 -66 -80 -48 -81 -75 -58 -63 -52 -34 -53 -51 -34 -61 -24 -69 -44 -59 -36 -46 -68 -49
Сухиндол -96 -106 -127 -121 -101 -74 -85 -82 -117 -120 -102 -71 -82 -79 -74 -61 -82 -57 -34 -54 -53 -48 -52 -86 -60 -66 -48 -71
Елена -128 -135 -112 -109 -143 -149 -114 -122 -127 -160 -179 -134 -103 -151 -105 -127 -103 -91 -93 -78 -79 -115 -86 -80 -87 -98 -119 -104
Стражица -233 -218 -197 -215 -221 -159 -201 -190 -230 -225 -218 -191 -157 -162 -129 -121 -120 -135 -117 -176 -91 -119 -105 -121 -81 -97 -82 -110
Лясковец -204 -137 -144 -134 -169 -171 -142 -194 -195 -173 -207 -201 -156 -196 -211 -184 -145 -158 -160 -157 -130 -155 -142 -137 -148 -176 -135 -172
Полски
Тръмбеш
-356 -378 -338 -374 -317 -326 -371 -306 -407 -403 -356 -375 -304 -352 -291 -262 -262 -284 -321 -338 -283 -265 -218 -288 -235 -245 -206 -243
Свищов -113 -155 -130 -206 -247 -198 -267 -395 -434 -392 -428 -362 -410 -409 -387 -400 -384 -384 -332 -331 -293 -348 -219 -257 -317 -227 -252 -273
Велико
Търново
45 -29 97 17 -221 -246 -348 -423 -550 -535 -599 -549 -518 -576 -413 -457 -453 -526 -369 -444 -371 -324 -279 -381 -364 -342 -215 -314
Павликени -366 -332 -366 -386 -413 -364 -408 -388 -407 -421 -403 -424 -344 -467 -451 -381 -369 -328 -413 -395 -426 -376 -359 -344 -385 -334 -315 -318
Горна
Оряховица
90 -86 -131 -124 -260 -256 -260 -269 -411 -366 -430 -450 -359 -353 -362 -420 -330 -293 -388 -383 -330 -371 -284 -392 -333 -372 -319 -403

Коефициент на естествен прирастРедактиране

ОбластиРедактиране

Коефициент на естествен прираст през годините, по области, според данни на НСИ (естествен прираст на 1000 души от населението, в ‰):

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013[2] 2014
Средно за страната -5.0 -4.3 -3.5 -4.6 -5.1 -5.5 -5.2 -5.7
София -0.6 0.2 0.1 -1.1 -1.4 -1.5 -1.2
Сливен -0.9 -0.5 -2.7 -2.0 -2.3 -2.2 -2.5
Кърджали -0.5 -0.2 -0.7 -2.6 -2.1 -1.8 -2.6
Варна -0.3 0.5 -1.1 -1.5 -2.1 -2.4 -2.7
Бургас[4] -1.7 -0.6 -2.5 -3.0 -3.3 -2.9 -3.2
Благоевград -0.7 -0.4 -1.7 -2.1 -2.6 -2.7 -3.6
Пловдив -3.5 -2.5 -3.6 -3.8 -4.5 -4.1 -4.3
Пазарджик -3.4 -2.5 -3.4 -4.6 -4.5 -4.3 -5.3
Шумен -4.1 -3.0 -4.6 -4.8 -5.6 -4.7 -6.3
Търговище[6] -5.4 -5.1 -4.3 -4.9 -5.6 -6.0 -5.8 -6.7
Стара Загора -4.7 -4.5 -5.2 -5.5 -5.8 -5.7 -7.0
Добрич -4.3 -4.5 -5.9 -5.7 -6.8 -6.7 -7.4
Разград -4.3 -4.4 -6.0 -6.4 -6.2 -7.0 -7.6
Ямбол -6.6 -6.1 -7.4 -7.0 -7.8 -6.5 -7.6
Смолян -4.4 -3.7 -4.3 -6.4 -6.7 -6.5 -7.8
Хасково -6.7 -5.5 -6.3 -6.6 -6.7 -6.8 -8.0
Велико Търново -7.9 -6.4 -7.8 -7.9 -7.9 -7.0 -8.2
Силистра -5.9 -5.3 -6.8 -7.7 -8.1 -6.9 -8.4
Русе -6.6 -6.0 -6.4 -8.1 -8.1 -8.0 -8.5
Софийска -7.6 -7.0 -8.0 -8.2 -8.5 -8.2 -9.1
Плевен -8.4 -7.4 -9.0 -10.1 -9.1 -9.0 -10.0
Враца -9.4 -9.4 -10.3 -9.9 -11.1 -10.1 -10.8
Перник -9.4 -8.7 -9.6 -11.3 -11.7 -11.1 -11.2
Ловеч -8.2 -7.8 -9.3 -9.7 -10.2 -10.2 -11.2
Кюстендил -8.7 -9.0 -9.8 -10.8 -11.5 -11.4 -11.4
Габрово -8.8 -7.8 -9.2 -9.7 -11.2 -10.7 -11.6
Монтана -10.9 -10.4 -12.2 -12.3 -12.8 -11.8 -12.8
Видин -14.5 -13.7 -14.6 -15.2 -16.0 -14.3 -15.2

Област БургасРедактиране

Коефициент на естествен прираст в област Бургас през годините, по общини, според данни на НСИ (в ‰):[4]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Средно за областта -1.7 -0.6 -2.5 -3.0 -3.3 -2.9 -3.2
Руен 3.1 3.4 0.6 -1.5 -0.3 1.6
Несебър 0.4 3.6 2.1 0.3 0.9 1.3
Айтос 2.7 2.3 0.5 -1.4 -2.6 -0.3
Бургас 0.3 0.7 -0.7 -1.4 -1.8 -1.7
Поморие -1.4 -0.8 -3.3 -2.7 -3.2 -2.4
Царево -5.8 -2.8 -6.1 -3.5 -5.5 -5.1
Созопол -5.6 -5.7 -4.5 -6.7 -7.2 -7.0
Карнобат -8.8 -6.9 -7.8 -6.4 -7.5 -7.3
Камено -8.7 -5.1 -8.7 -11.5 -9.5 -8.2
Приморско -2.6 -4.0 -4.2 -6.9 -6.1 -9.0
Сунгурларе -9.8 -4.8 -13.6 -14.4 -11.4 -10.2
Средец -12.5 -5.7 -11.6 -12.1 -11.8 -13.8
Малко Търново -15.7 -18.7 -18.8 -13.0 -19.1 -17.8

Област ТърговищеРедактиране

Коефициент на естествен прираст в област Търговище през годините, по общини, според данни на НСИ (в ‰):[6]

2007 2008 2009 2010 2011
Средно за областта -5.4 -5.1 -4.3 -4.9 -5.6
Омуртаг -1.0 0.9 1.5 1.4 2.0
Търговище -3.3 -4.3 -2.7 -4.3 -4.6
Антоново -6.6 -10.4 -7.2 -6.2 -8.2
Попово -11.4 -9.7 -10.7 -8.9 -10.9
Опака -10.4 -7.6 -6.4 -12.2 -13.8

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Естествен прираст на 1 000 души от населението по статистически райони, области и местоживеене. // nsi.bg. Посетен на 30 януари 2020.
  2. а б Статистически справочник 2014. // НСИ, 17 юни 2014. Посетен на 20 юни 2015. (на български)
  3. „София в числа 2009“. // sofia.bg. Посетен на 4 юли 2015. (на български)
  4. а б в Демографски анализ на област Бургас. // rzi-burgas.com. Посетен на 3 юли 2015. (на български)
  5. Демографски анализ на област Велико Търново.. // riokoz-vt.com. Посетен на 21 юни 2015. (на български)
  6. а б Демографски данни в Областна стратегия за развитие на област Търговище за периода 2014 – 2020 г. // strategy.bg. Посетен на 4 юли 2015. (на български)

Външни препраткиРедактиране