Смъртност в България

България е сред страните в света с най-висок коефициент на смъртност. Според данни на НСИ броят на починалите през 2014 година е 108 952, и има 15.1 ‰ коефициент на смъртност.

ЧисленостРедактиране

ОбластиРедактиране

Численост починалите през годините, по области (Данни на НСИ):

2003 2004 2005 2006 2007[1] 2008[1] 2009 2010 2011 2012 2013[2] 2014
Общо 113 004 110 523 108 068 110 165 108 258 109 281 104 345 108 952
София[3][4] 15 047 15 335 15 559 15 661 15 623 15 185 15 078 14 856 15 076 15 358
Пловдив 9251 9563
Варна[5] 5671 5705 5939
Бургас[6] 5620 5415 5555 5520 5557 5373 5540
Стара Загора 5026 5396
Плевен 4506 4821
Софийска област 3974 4253
Велико Търново[7] 4539 4495 4586 4669 4432 4610 4291 4524 4326 4303 3993 4244
Благоевград 3740 4072
Пазарджик 3771 4011
Хасково 3717 3947
Русе 3700 3813
Враца 3212 3418
Монтана 2871 2988
Добрич 2858 2922
Сливен 2775 2881
Шумен 2612 2733
Ловеч 2425 2570
Кюстендил 2417 2459
Перник 2382 2366
Ямбол 2103 2203
Габрово 2120 2135
Видин 2032 2100
Силистра 1824 1971
Разград 1845 1951
Търговище 1786 1851
Кърджали 1713 1810
Смолян 1538 1637

Област Велико ТърновоРедактиране

Численост на починалите в Област Велико Търново през годините, по общини (Данни на НСИ):[7]

1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Общо 5292 5253 5107 5124 5210 4936 4965 4998 5184 5247 5216 5068 4878 5106 4653 4690 4539 4495 4586 4669 4432 4610 4291 4524 4326 4303 3993 4244
Велико Търново 1219 1183 1104 1125 1189 1147 1154 1173 1237 1285 1286 1230 1235 1240 1096 1157 1118 1181 1129 1188 1141 1204 1138 1192 1164 1150 1055 1098
Горна Оряховица 684 765 798 723 830 791 765 783 819 788 837 850 773 820 775 781 737 683 780 778 763 797 751 792 707 752 658 752
Свищов 708 699 693 700 684 633 669 738 716 727 730 684 754 749 679 711 720 708 690 717 666 734 645 678 724 668 646 680
Павликени 734 707 714 727 713 670 676 646 654 680 651 650 609 678 684 619 607 563 629 598 620 597 540 536 578 506 517 490
Полски Тръмбеш 576 587 525 565 512 495 523 472 544 558 517 528 468 498 423 402 374 400 422 445 394 367 351 398 333 357 311 336
Стражица 453 434 425 433 431 363 402 396 400 382 371 365 335 340 306 322 303 318 310 317 283 263 277 286 252 245 232 272
Лясковец 364 317 317 296 308 303 299 319 289 290 308 322 257 296 285 283 260 261 262 253 236 266 249 247 243 267 212 267
Елена 283 279 265 266 280 271 244 229 242 270 260 226 222 253 202 238 212 203 205 191 181 206 177 183 170 181 195 172
Сухиндол 128 142 154 145 131 109 115 118 143 153 133 101 124 121 100 94 109 81 68 87 73 73 75 109 80 92 64 92
Златарица 143 140 112 144 132 124 118 124 140 114 123 112 101 111 103 83 99 97 91 95 75 103 88 103 75 85 103 85

Коефициент на смъртностРедактиране

ОбластиРедактиране

 
Карта на коефициента на смъртност по области (данни 2014 г.)

Коефициент на смъртност през годините, по области, според данни на НСИ (брой починали за една година на 1000 души от населението, в ‰):[8]

1990 1995 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013[2] 2014
Средно за страната 12.5 13.6 14.2 14.6 14.7 14.8 14.5 14.2 14.6 14.7 15.0 14.4 15.1
Видин[5] 21.8 21.5 22.4 22.7 23.2 21.1 22.2
Монтана[5] 19.4 19.9 20.5 20.9 21.4 20.1 21.3
Враца[5] 18.0 18.4 18.6 18.5 19.4 17.8 19.3
Ловеч 17.3 17.1 17.8 18.4 18.8 17.7 19.1
Кюстендил 16.9 17.4 17.4 18.8 19.1 18.4 19.0
Плевен 17.6 16.8 17.8 18.5 18.8 17.3 18.7
Перник 17.4 17.4 17.7 18.9 19.0 18.4 18.5
Габрово 17.0 15.8 17.2 17.8 18.5 17.8 18.2
Софийска 16.2 16.2 16.5 16.8 17.1 16.4 17.8
Ямбол 16.7 16.2 17.2 17.0 17.5 16.4 17.4
Силистра 15.0 15.0 15.7 16.5 16.8 15.6 17.1
Велико Търново[7] 15.4 16.4 15.8 15.7 16.1 16.5 15.8 16.6 15.5 16.5 16.8 16.9 15.8 17.0
Русе 15.2 15.2 15.2 16.0 16.2 16.0 16.7
Хасково 15.5 15.1 15.7 15.7 15.7 15.5 16.6
Стара Загора 14.8 15.0 15.4 15.5 15.6 15.3 16.5
Разград 13.9 14.3 14.6 14.9 15.5 15.2 16.3
Добрич 14.4 15.0 15.1 15.5 15.8 15.4 15.9
Търговище 15.4 14.8 15.4 16.0 16.2 15.1 15.8
Шумен 14.8 13.7 14.5 15.0 15.5 14.6 15.4
Пазарджик 13.7 13.2 13.5 14.6 14.3 13.9 15.0
Сливен 14.0 14.3 15.1 14.5 14.3 14.3 14.9
Смолян[5][9] 11.2 11.8 11.9 12.5 12.2 12.1 12.6 12.9 13.3 13.1 14.2
Пловдив[10] 13.8 13.4 13.9 13.8 14.3 13.6 14.1
Бургас[6] 13.4 12.8 13.2 13.3 13.4 13.0 13.4
Благоевград[5] 11.5 11.3 12.0 11.9 12.1 11.7 12.9
Варна[5] 12.5 12.2 12.6 11.9 12.1 12.0 12.5
Кърджали[5] 11.7 11.3 11.1 12.1 11.6 11.3 12.0
София[3] 12.6 12.2 12.1 11.8 11.7 11.9 11.5 11.7

Област Велико ТърновоРедактиране

Коефициент на смъртност в Област Велико Търново през годините, по общини, според данни на НСИ (численост на починалите за една година на 1000 души от населението, в ‰):[7]

1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Средно за областта 15.7 15.7 15.3 15.4 15.6 15.1 15.6 15.8 16.4 16.7 16.8 16.5 16.1 17.0 15.8 16.2 15.8 15.7 16.1 16.5 15.8 16.6 15.5 16.5 16.8 16.9 15.8 17.0
Сухиндол 29.3 34.1 37.5 35.8 32.6 27.5 29.3 29.5 35.2 37.6 32.8 25.3 31.8 31.9 27.6 26.6 31.3 23.9 20.4 26.4 22.7 23.3 24.4 36.2 31.6 37.0 26.2 38.1
Полски Тръмбеш 23.2 24.4 22.2 24.3 22.2 21.7 23.3 21.2 24.7 25.6 24.0 24.9 22.5 25.3 22.7 22.1 21.0 23.0 24.9 26.9 24.4 23.2 22.7 26.3 23.2 25.3 22.4 24.8
Златарица 21.4 23.7 19.2 24.9 22.7 21.2 20.1 21.0 23.7 19.4 21.0 19.3 17.6 19.6 19.5 17.0 20.4 20.1 18.9 19.9 15.8 21.8 18.9 22.3 18.8 21.5 26.4 22.0
Стражица 21.9 23.3 23.3 24.1 24.2 19.9 21.6 21.6 21.9 20.9 20.3 20.2 18.8 19.2 18.1 19.9 18.8 20.0 19.6 20.4 18.5 17.4 18.6 19.6 19.8 19.5 18.6 22.0
Павликени 20.0 19.9 20.2 20.6 20.3 19.4 20.1 19.4 19.8 20.6 19.8 20.0 19.0 21.1 21.7 20.2 20.1 19.0 21.6 21.0 22.2 21.9 20.3 20.5 24.4 21.7 22.5 21.6
Лясковец 20.2 17.0 17.1 16.0 16.6 16.8 17.3 18.6 16.9 17.1 18.2 19.3 15.6 18.2 18.2 18.8 17.6 17.9 18.2 17.9 16.9 19.2 18.1 18.2 18.2 20.3 16.3 20.9
Елена 17.0 20.0 19.4 19.8 21.0 20.1 18.0 17.0 18.0 20.1 19.4 17.1 17.0 19.6 16.7 21.2 19.1 18.5 18.8 17.7 17.0 19.5 16.9 17.7 18.1 19.5 21.2 19.0
Свищов 13.4 13.5 13.5 13.7 13.5 12.5 13.2 14.4 14.0 14.4 14.8 14.1 15.8 15.7 14.2 14.9 15.0 14.5 14.0 14.6 13.5 14.9 13.0 13.8 17.0 16.0 15.8 17.0
Горна Оряховица 11.3 12.1 12.6 11.5 13.0 12.9 13.1 13.5 14.2 13.8 14.8 15.2 14.0 14.9 14.4 14.8 14.1 13.2 15.2 15.4 15.2 16.1 15.3 16.4 15.2 16.4 14.5 16.8
Велико Търново 12.7 11.9 11.1 11.3 11.8 11.7 12.3 12.5 13.2 13.9 14.0 13.5 13.7 13.9 12.3 12.8 12.5 13.2 12.7 13.4 12.9 13.6 12.8 13.5 13.1 13.0 12.0 12.5

ВъзрастРедактиране

Възраст на починалите през годините (Данни на НСИ):[2]

Възраст
(в навършени години)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Общо 108 068 110 165 108 258 109 281 104 345 108 952
Под 1 729 708 601 536 489
1 – 4 129 133 122 119 115
5 – 9 84 77 65 69 66
10 – 14 87 93 66 76 66
15 – 19 224 200 180 172 139
20 – 24 369 338 319 284 304
25 – 29 442 421 387 337 335
30 – 34 639 582 568 497 510
35 – 39 904 867 863 835 781
40 – 44 1381 1460 1355 1296 1338
45 – 49 2478 2403 2236 2025 2072
50 – 54 4112 3850 3783 3732 3501
55 – 59 6251 5994 5917 5749 5601
60 – 64 8561 8639 8731 8625 8078
65 – 69 9708 9706 9788 10 255 10 409
70 – 74 13 445 12 759 12 461 12 376 11 563
75 – 79 18 656 19 048 18 388 18 192 16 670
80 – 84 20 473 20 840 20 333 20 393 19 365
Над 85 19 396 22 047 22 095 23 713 22 943

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. а б България 2008 – статистическа панорама. // nsi.bg. Посетен на 6 февруари 2016. (на български)
  2. а б в Статистически справочник 2014. // НСИ, 17 юни 2014. Посетен на 19 юни 2015. (на български)
  3. а б Демографска характеристика. // Столична община. Посетен на 19 юни 2015. (на български)
  4. „София в числа 2009“. // sofia.bg. Посетен на 4 юли 2015. (на български)
  5. а б в г д е ж з „Варна и днешната ѝ демография.“. // rodinabg.com. Посетен на 19 юни 2015. (на български)
  6. а б Област Бургас. // rzi-burgas.com. Посетен на 19 юни 2015. (на български)
  7. а б в г Демографски анализ на Област Велико Търново.. // riokoz-vt.com. Посетен на 18 юни 2015. (на български)
  8. Население и демографски процеси през 2008 година (данни за 1990, 1995, 2001, 2005, 2006, 2007 и 2008 г.). // nsi.bg. Посетен на 6 февруари 2016. (на български)
  9. Областна стратегия за развитие на област Смолян 2005 – 2015 г. // strategy.bg. Посетен на 6 февруари 2016. (на български)
  10. Здравно-демографски анализ на област Пловдив.. // rzipd.com. Посетен на 19 юни 2015. (на български)

Външни препраткиРедактиране