Отваря главното меню

Преброяване на населението в България (2001)

РезултатиРедактиране

ПолРедактиране

Численост и съотношение на населението по пол, по области:[1]

Област Численост Област Съотношение в проценти (%)
Общо Мъже Жени Отказали
да бъдат
преброени
Мъже Жени Отказали
да бъдат
преброени
България 7 932 984 3 862 465 4 066 436 4 083 100.00 48.68 51.25 0.051
Благоевград 341 245 168 576 172 598 71 Благоевград 49.40 50.57 0.020
Бургас 423 608 207 371 216 175 62 Бургас 48.95 51.03 0.014
Варна 462 218 225 778 236 235 205 Варна 48.84 51.10 0.044
Велико Търново 293 294 141 770 151 402 122 Велико Търново 48.33 51.62 0.041
Видин 130 094 62 947 67 127 20 Видин 48.38 51.59 0.015
Враца 243 039 119 276 123 760 3 Враца 49.07 50.92 0.001
Габрово 144 150 69 783 74 345 22 Габрово 48.40 51.57 0.015
Добрич 215 232 106 047 109 170 15 Добрич 49.27 50.72 0.006
Кърджали 164 019 81 704 82 315 0 Кърджали 49.81 50.18 0.000
Кюстендил 162 622 79 371 83 161 90 Кюстендил 48.80 51.13 0.055
Ловеч 169 951 83 460 86 488 3 Ловеч 49.10 50.88 0.001
Монтана 182 267 89 025 93 233 9 Монтана 48.84 51.15 0.004
Пазарджик 310 741 153 043 157 680 18 Пазарджик 49.25 50.74 0.005
Перник 149 856 73 228 76 604 24 Перник 48.86 51.11 0.016
Плевен 312 018 153 342 158 643 3 Плевен 49.14 50.84 0.001
Пловдив 715 904 346 431 369 385 88 Пловдив 48.39 51.59 0.012
Разград 152 417 74 924 77 493 0 Разград 49.15 50.84 0.000
Русе 266 213 129 622 136 535 56 Русе 48.69 51.28 0.021
Силистра 142 003 70 633 71 367 3 Силистра 49.74 50.25 0.002
Сливен 218 474 107 133 111 341 0 Сливен 49.03 50.96 0.000
Смолян 140 067 68 348 71 719 0 Смолян 48.79 51.20 0.000
София 1 173 988 555 057 615 785 3 146 София 47.24 52.45 0.267
Софийска 273 252 134 503 138 738 11 Софийска 49.22 50.77 0.004
Стара Загора 370 665 181 166 189 449 50 Стара Загора 48.87 51.11 0.013
Търговище 137 689 67 721 69 968 0 Търговище 49.18 50.81 0.000
Хасково 277 483 135 583 141 895 5 Хасково 48.86 51.13 0.001
Шумен 204 395 99 785 104 593 17 Шумен 48.81 51.17 0.008
Ямбол 156 080 76 838 79 232 10 Ямбол 49.22 50.76 0.006

Етнически съставРедактиране

 
Дял на турците, по землищата на населени места и общини.
 
Дял на циганите, по землищата на населените места.
 
Дял на циганите в България, по области.

Численост на етническите групи по области:[2]

Област Общо Етническа група Не се
самоопределят
Непоказано
Българи Турци Цигани Руснаци Арменци Власи Македонци Гърци Украинци Евреи Румънци Други
България 7 928 901 6 655 210 746 664 370 908 15 595 10 832 10 566 5 071 3 408 2 489 1 363 1 088 18 792 62 108 24 807
Благоевград 341 173 286 491 31 857 12 405 476 32 7 3 117 86 78 8 45 1670 4 242 659
Бургас 423 547 338 625 58 636 19 439 1 107 904 623 37 125 185 30 52 665 1 919 1 200
Варна 462 013 393 884 37 502 15 462 1 358 2 240 3 620 147 223 208 67 440 1 563 3 830 1 469
Велико Търново 293 172 259 099 22 562 6 064 539 35 1 066 68 23 113 1 60 590 2 014 938
Видин 130 074 118 543 139 9 786 189 29 155 8 9 40 4 16 78 553 525
Враца 243 036 223 692 2 000 14 899 333 23 34 3 24 55 3 6 127 984 853
Габрово 144 125 131 494 9 109 1 611 310 25 383 23 47 45 1 4 101 615 357
Добрич 215 217 164 204 28 231 18 649 430 127 77 10 38 74 2 38 792 1 854 691
Кърджали 164 019 55 939 101 116 1 264 234 41 0 7 21 20 1 1 60 4 565 750
Кюстендил 162 534 152 644 146 8 294 160 11 5 21 36 34 29 4 116 508 526
Ловеч 169 951 152 194 8 476 6 316 269 12 458 7 21 29 1 3 91 1 522 552
Монтана 182 258 157 507 235 22 784 272 19 19 16 24 46 3 0 250 322 761
Пазарджик 310 723 261 260 20 448 23 970 588 175 109 52 74 61 8 34 360 2 978 606
Перник 149 832 145 642 108 3 035 224 14 5 6 22 44 1 0 59 270 402
Плевен 311 985 280 475 16 931 9 777 692 56 252 141 130 72 32 14 313 2 135 965
Пловдив 715 816 621 338 52 499 30 196 1 151 3 140 214 299 766 197 161 9 1 337 2 869 1 640
Разград 152 417 67 069 71 963 8 733 223 19 940 18 14 23 8 118 81 2 739 469
Русе 266 157 213 408 37 050 9 703 542 886 625 6 30 93 29 27 838 2 071 849
Силистра 142 000 84 178 48 761 6 478 442 82 457 6 18 32 4 19 401 656 466
Сливен 218 474 163 188 22 971 26 777 476 223 14 14 138 35 4 7 2 282 1 597 748
Смолян 140 066 122 806 6 212 686 111 42 0 0 13 27 1 1 55 9 696 416
София 1 170 842 1 124 240 6 036 17 885 3 127 1 672 195 858 1 157 571 892 93 5 087 4 645 4 384
Софийска 273 240 253 536 654 16 748 301 20 26 11 18 59 3 20 363 661 820
Стара Загора 370 615 319 379 18 529 26 804 751 153 21 112 190 109 15 3 1 046 2 308 1 195
Търговище 137 689 76 294 49 495 9 868 139 10 78 5 19 21 1 0 51 1 259 449
Хасково 277 478 224 757 31 266 17 089 476 338 21 20 78 51 17 12 130 2 302 921
Шумен 204 378 123 084 59 551 16 457 384 357 1 137 53 37 95 21 58 202 2 350 592
Ямбол 156 070 140 240 4 181 9 729 291 147 25 6 27 72 16 4 84 644 604

Роден езикРедактиране

Численост и дял на населението по роден език, по области:[3]

Област Численост Област Дял (в %)
Общо Български Турски Цигански Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Български Турски Цигански Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
България 7 928 901 6 697 158 762 516 327 882 71 084 45 454 24 807 100.00 84.46 9.61 4.13 0.89 0.57 0.31
Благоевград 341 173 306 118 19 819 9 232 2 921 2 424 659 Благоевград 89.72 5.80 2.70 0.85 0.71 0.19
Бургас 423 547 337 150 63 025 16 483 4 004 1 685 1 200 Бургас 79.60 14.88 3.89 0.94 0.39 0.28
Варна 462 013 392 053 41 229 13 079 10 956 3 227 1 469 Варна 84.85 8.92 2.83 2.37 0.69 0.31
Велико Търново 293 172 258 445 23 738 5 816 2 489 1 746 938 Велико Търново 88.15 8.09 1.98 0.84 0.59 0.31
Видин 130 074 118 412 138 9 363 1 114 522 525 Видин 91.03 0.10 7.19 0.85 0.40 0.40
Враца 243 036 230 261 553 9 981 680 708 853 Враца 94.74 0.22 4.10 0.27 0.29 0.35
Габрово 144 125 131 399 9 156 1 572 1 058 583 357 Габрово 91.17 6.35 1.09 0.73 0.40 0.24
Добрич 215 217 163 433 33 642 13 860 1 846 1 745 691 Добрич 75.93 15.63 6.44 0.85 0.81 0.32
Кърджали 164 019 57 046 101 548 1 171 402 3 102 750 Кърджали 34.78 61.91 0.71 0.24 1.89 0.45
Кюстендил 162 534 153 242 117 7 929 403 317 526 Кюстендил 94.28 0.07 4.87 0.24 0.19 0.32
Ловеч 169 951 154 157 6 994 6 033 1 123 1 092 552 Ловеч 90.70 4.11 3.54 0.66 0.64 0.32
Монтана 182 258 160 494 220 19 849 645 289 761 Монтана 88.05 0.12 10.89 0.35 0.15 0.41
Пазарджик 310 723 260 817 21 902 24 204 1 478 1 716 606 Пазарджик 83.93 7.04 7.78 0.47 0.55 0.19
Перник 149 832 147 117 106 1 542 443 222 402 Перник 98.18 0.07 1.02 0.29 0.14 0.26
Плевен 311 985 283 626 14 947 8 861 1 686 1 900 965 Плевен 90.91 4.79 2.84 0.54 0.60 0.30
Пловдив 715 816 620 014 56 696 27 737 7 274 2 455 1 640 Пловдив 86.61 7.92 3.87 1.01 0.34 0.22
Разград 152 417 67 078 75 585 5 277 1 770 2 238 469 Разград 44.00 49.59 3.46 1.16 1.46 0.30
Русе 266 157 213 869 37 206 9 591 3 089 1 553 849 Русе 80.35 13.97 3.60 1.16 0.58 0.31
Силистра 142 000 84 134 51 616 3 810 1 498 476 466 Силистра 59.24 36.34 2.68 1.05 0.33 0.32
Сливен 218 474 164 776 23 606 24 453 3 416 1 475 748 Сливен 75.42 10.80 11.19 1.56 0.67 0.34
Смолян 140 066 129 181 5 782 532 266 3 889 416 Смолян 92.22 4.12 0.37 0.18 2.77 0.29
София 1 170 842 1 124 932 6 263 16 931 14 419 3 913 4 384 София 96.07 0.53 1.44 1.23 0.33 0.37
Софийска 273 240 255 214 587 15 144 858 617 820 Софийска 93.40 0.21 5.54 0.31 0.22 0.30
Стара Загора 370 615 319 846 18 924 26 178 2 433 2 039 1 195 Стара Загора 86.30 5.10 7.06 0.65 0.55 0.32
Търговище 137 689 76 652 50 753 8 428 327 1 080 449 Търговище 55.67 36.86 6.12 0.23 0.78 0.32
Хасково 277 478 224 741 31 560 17 133 1 238 1 885 921 Хасково 80.99 11.37 6.17 0.44 0.67 0.33
Шумен 204 378 123 063 62 420 13 778 2 525 2 000 592 Шумен 60.21 30.54 6.74 1.23 0.97 0.28
Ямбол 156 070 139 888 4 384 9 915 723 556 604 Ямбол 89.63 2.80 6.35 0.46 0.35 0.38

ВероизповеданиеРедактиране

Численост и дял на населението по вероизповедание, по области:[4]

Област Численост Област Дял (в %)
Общо Православие Католицизъм Протестантство Ислям Друго Не се
самоопределят
Непоказано Православие Католицизъм Протестантство Ислям Друго Не се
самоопределят
Непоказано
България 7 928 901 6 552 751 43 811 42 308 966 978 14 937 283 309 24 807 100.00 82.64 0.55 0.53 12.19 0.18 3.57 0.31
Благоевград 341 173 268 968 277 1 546 62 431 274 7 018 659 Благоевград 78.83 0.08 0.45 18.29 0.08 2.05 0.19
Бургас 423 547 339 653 452 2 339 64 568 737 14 598 1 200 Бургас 80.19 0.10 0.55 15.24 0.17 3.44 0.28
Варна 462 013 394 357 749 1 395 45 672 1 827 16 544 1 469 Варна 85.35 0.16 0.30 9.88 0.39 3.58 0.31
Велико Търново 293 172 254 914 3 111 417 26 085 203 7 504 938 Велико Търново 86.95 1.06 0.14 8.89 0.06 2.55 0.31
Видин 130 074 125 063 143 397 139 77 3 730 525 Видин 96.14 0.10 0.30 0.10 0.05 2.86 0.40
Враца 243 036 229 452 1 116 394 4 223 142 6 856 853 Враца 94.41 0.45 0.16 1.73 0.05 2.82 0.35
Габрово 144 125 131 325 432 270 8 860 177 2 704 357 Габрово 91.11 0.29 0.18 6.14 0.12 1.87 0.24
Добрич 215 217 163 091 322 241 44 277 144 6 451 691 Добрич 75.77 0.14 0.11 20.57 0.06 2.99 0.32
Кърджали 164 019 35 265 197 89 114 217 71 13 430 750 Кърджали 21.50 0.12 0.05 69.63 0.04 8.18 0.45
Кюстендил 162 534 154 637 76 928 231 487 5 649 526 Кюстендил 95.14 0.04 0.54 0.14 0.29 3.47 0.32
Ловеч 169 951 146 778 366 879 10 501 136 10 739 552 Ловеч 86.36 0.21 0.51 6.17 0.08 6.31 0.32
Монтана 182 258 168 171 121 3 680 283 103 9 139 761 Монтана 92.27 0.06 2.01 0.15 0.05 5.01 0.41
Пазарджик 310 723 250 556 260 2 913 46 338 536 9 514 606 Пазарджик 80.63 0.08 0.93 14.91 0.17 3.06 0.19
Перник 149 832 146 141 92 356 178 94 2 569 402 Перник 97.53 0.06 0.23 0.11 0.06 1.71 0.26
Плевен 311 985 275 112 7 065 548 15 681 336 12 278 965 Плевен 88.18 2.26 0.17 5.02 0.10 3.93 0.30
Пловдив 715 816 608 226 23 122 3 913 62 595 2 772 13 548 1 640 Пловдив 84.96 3.23 0.54 8.74 0.38 1.89 0.22
Разград 152 417 65 480 207 228 81 835 97 4 101 469 Разград 42.96 0.13 0.14 53.69 0.06 2.69 0.30
Русе 266 157 215 434 567 482 41 997 747 6 081 849 Русе 80.94 0.21 0.18 15.77 0.28 2.28 0.31
Силистра 142 000 83 969 196 303 54 174 87 2 805 466 Силистра 59.13 0.13 0.21 38.15 0.06 1.97 0.32
Сливен 218 474 178 721 251 5 071 21 668 309 11 706 748 Сливен 81.80 0.11 2.32 9.91 0.14 5.35 0.34
Смолян 140 066 41 599 100 93 58 758 97 39 003 416 Смолян 29.69 0.07 0.06 41.95 0.06 27.84 0.29
София 1 170 842 1 122 944 2 574 3 269 8 614 3 383 25 674 4 384 София 95.90 0.21 0.27 0.73 0.28 2.79 0.37
Софийска 273 240 261 996 186 2 320 3 368 207 4 343 820 Софийска 95.88 0.06 0.84 1.23 0.07 1.58 0.30
Стара Загора 370 615 329 628 522 4 094 21 423 363 13 390 1 195 Стара Загора 88.94 0.14 1.10 5.78 0.09 3.61 0.32
Търговище 137 689 75 236 271 84 58 838 78 2 733 449 Търговище 54.64 0.19 0.06 42.73 0.05 1.89 0.32
Хасково 277 478 227 593 426 1 846 33 780 912 12 000 921 Хасково 82.02 0.15 0.66 12.17 0.32 4.32 0.33
Шумен 204 378 120 787 386 1 472 72 544 229 8 368 592 Шумен 59.09 0.18 0.72 35.49 0.11 4.09 0.28
Ямбол 156 070 137 655 224 2 741 3 700 312 10 834 604 Ямбол 88.20 0.14 1.75 2.37 0.19 6.94 0.38

Домакинства и семействаРедактиране

Семейства по вид на семейството, местоживеене и брой на децата в семейството:[5]

Общо без деца едно дете две деца три деца четири деца пет деца шест и повече
деца
Общо 2 369 100 875 853 851 188 568 162 57 562 10 847 3 480 2 008
Двама съпрузи 2 079 072 875 853 639 984 499 217 49 822 9 338 3 080 1 778
Семейство без деца 875 853 875 853
Семейство с деца 1 203 219 639 984 499 217 49 822 9 338 3 080 1 778
Един родител с деца 290 028 211 204 68 945 7 740 1 509 400 230
Майка с деца 240 239 173 967 57 843 6 561 1 298 357 213
Баща с деца 49 789 37 237 11 102 1 179 221 43 17

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. „Население към 1.03.2001 г. по области и пол“. // nsi.bg. Посетен на 27 януари 2017. (на български)
  2. „Население към 1.03.2001 г. по области и етническа група“. // nsi.bg. Посетен на 26 януари 2017. (на български)
  3. „Население към 1.03.2001 г. по области и майчин език“. // nsi.bg. Посетен на 27 януари 2017. (на български)
  4. „Население към 1.03.2001 г. по области и вероизповедание“. // eurac.edu. Посетен на 27 януари 2017. (на български)
  5. „Домакинства и семейства към 1.03.2001 г.“. // nsi.bg. Посетен на 27 януари 2017. (на български)

Външни препраткиРедактиране