Разград (област)

Област Разград (също и Разградска област) е една от 28-те области на България. Съседни на областта са: област Силистра на североизток, област Русе на запад-северозапад, област Търговище на юг-югозапад и на изток се намира област Шумен. Общата площ на областта е 2637 km² при население 128 871 души (по експресни данни от преоброяване 2011)[1]. Пощенските кодове на населените места в област Разград са от 7200 (за град Разград) до 7499. МПС-кодът за област Разград е PP.

Област Разград
Област Разград на картата на БългарияОбласт Разград на картата на България
Страна Flag of Bulgaria.svg България
Район за планиране Северен централен район за планиране
Областен център Разград
Площ 2637 km²
Население 125 190 души (2011 г.)
47,5 души/km²
Общини 7
МПС код РР
Официален сайт www.rz.government.bg
Административно деление на областта
Административно деление на областта
Област Разград в Общомедия
Релефна карта

ГеографияРедактиране

Областта е разположена в Дунавската хълмиста равнина (Лудогорие) и е бедна откъм водни ресурси. Единствената по-голяма река е Бели Лом. Средногодишното ниво на валежите е 565 – 786 l/m². Усреднените годишни температури са 11 – 12 °C.

Населени местаРедактиране

Населени места в област Разград (градовете са с удебелен шрифт):

Общини
(7 на брой)
Населени места
(103 на брой – 6 града и 97 села)
Брой и вид
Градове Села Общо
Завет Брестовене, Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево 1 6 7
Исперих Белинци, Бърдоква, Вазово, Голям Поровец, Делчево, Лудогорци, Духовец, Драгомъж, Исперих, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лъвино, Малко Йонково, Малък Поровец, Печеница, Подайва, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо селище, Тодорово, Яким Груево 1 23 24
Кубрат Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Кубрат, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер 1 16 17
Лозница Бели Лом, Веселина, Гороцвет, Градина, Каменар, Крояч, Лозница, Ловско, Манастирско, Манастирци, Сейдол, Синя вода, Студенец, Трапище, Тръбач, Чудомир 1 15 16
Разград Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Просторно, Пороище, Радинград, Разград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Ясеновец 1 21 22
Самуил Богданци, Богомилци, Владимировци, Голяма вода, Голям извор, Желязковец, Здравец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Самуил, Хума, Хърсово 0 14 14
Цар Калоян Езерче, Костанденец, Цар Калоян 1 2 3

Преди години община Ветово е част от област Разград, но се отделя и присъединява към област Русе.

НаселениеРедактиране

Численост на населениетоРедактиране

Численост на населението в населените места на днешните общини в област Разград, според преброяванията през годините:[2]

Общини Площ
(в km²)
1934
(31.12.1934)
1946
(31.12.1946)
1956
(1.12.1956)
1965
(1.12.1965)
1975
(2.12.1975)
1985
(4.12.1985)
1992
(4.12.1992)
2001
(1.3.2001)
2011
(1.2.2011)
Общо 2430,661 182 437 182 166 185 838 197 192 201 894 194 868 167 410 152 417 125 190
Завет 273,872 17 261 17 961 17 977 18 624 17 649 16 184 13 637 12 333 10 586
Исперих 402,244 27 580 29 029 32 499 34 607 34 967 34 045 27 936 25 287 22 692
Кубрат 439,934 28 154 29 532 32 541 34 783 34 044 32 428 27 697 24 124 18 355
Лозница 240,613 28 245 26 642 24 483 22 927 21 651 19 281 16 704 15 067 9265
Разград 655,428 48 546 46 130 47 242 55 198 64 930 68 529 61 847 58 874 51 095
Самуил 250,288 16 233 15 765 15 668 15 873 14 865 12 527 9585 8164 7005
Цар Калоян 168,282 16 418 17 107 15 428 15 180 13 788 11 874 10 004 8568 6192

Прираст на населениетоРедактиране

Естествен прирастРедактиране

Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на Националният статистически институт (НСИ):[3][4][5]

Численост
на
живородените
Численост
на
починалите
Естествен
прираст
Коефициент
на
раждаемост
(в ‰)
Коефициент
на
смъртност
(в ‰)
Коефициент на
естествен
прираст
(в ‰)
2000 1520 2304 –784 9.2 14.0 –4.8
2001 1365 2155 –790 9.4 14.8 –5.4
2002 1283 2174 –891 8.9 15.1 –6.2
2003 1300 2115 –815 9.1 14.8 –5.7
2004 1329 2090 –761 9.4 14.8 –5.4
2005 1260 2056 –796 9.0 14.7 –5.7
2006 1169 2021 –852 8.4 14.6 –6.2
2007 1189 2095 –906 8.7 15.3 –6.6
2008 1299 1881 –582 9.6 13.9 –4.3
2009 1322 1912 –590 10.0 14.4 –4.4
2010 1135 1920 –785 8.6 14.7 –6.1
2011 1055 1849 –796 8.5 14.9 –6.4
2012 1142 1903 –761 9.3 15.5 –6.2
2013 998 1845 –847 8.2 15.2 –7.0
2014 1041 1951 –910 8.7 16.3 –7.6
2015 961 1937 –976 8.1 16.4 –8.3
2016 932 1883 –951 8.0 16.2 –8.2
2017 882 1950 –1068 7.7 17.0 –9.3
2018 942 1922 –980 8.3 17.0 –8.7
2019 876 1880 –1004 7.9 16.9 –9.0
2020 803 2367 –1564 7.3 21.5 –14.2

Етнически съставРедактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:[6][7]

Численост Дял (в %)
2001 2011 2001 2011
Общо 152 417 125 190 100.00 100.00
Българи 67 069 49 229 44.00 39.32
Турци 71 963 57 261 47.21 45.73
Цигани 8733 5719 5.72 4.56
Други Руснаци 223 702 0.14 0.56
Арменци 19 0.01
Власи 940 0.61
Македонци 18 0.01
Гърци 14 под 0.01
Украинци 23 0.01
Евреи 8 под 0.01
Румънци 118 0.07
Други 81 0.05
Не се само-
определят
2739 1564 1.79 1.24
Не отговорили 469 10 715 0.30 8.55

ОбщиниРедактиране

Численост и дял на етническите групи по общини, според преброяването на населението през 2011 г.:[6]

Община Численост Община Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
само-
определят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
само-
определят
Не отго-
ворили
Общо 125 190 49 229 57 261 5719 702 1564 10 715 100.00 39.32 45.73 4.56 0.56 1.24 8.55
Завет 10 586 1458 6423 563 16 413 1713 Завет 13.77 60.67 5.31 0.15 3.90 16.18
Исперих 22 692 5680 13 180 1875 42 137 1778 Исперих 25.03 58.08 8.26 0.18 0.60 7.83
Кубрат 18 355 6198 9283 1321 79 344 1130 Кубрат 33.76 50.57 7.19 0.43 1.87 6.15
Лозница 9265 2812 4440 59 190 164 1600 Лозница 30.35 47.92 0.63 2.05 1.77 17.26
Разград 51 095 30 660 14 296 1549 264 446 3880 Разград 60.00 27.97 3.03 0.51 0.87 7.59
Самуил 7005 769 5337 346 98 42 413 Самуил 10.97 76.18 4.93 1.39 0.59 5.89
Цар Калоян 6192 1652 4302 6 13 18 201 Цар Калоян 26.67 69.47 0.09 0.20 0.29 3.24

ЕзициРедактиране

Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.[8]

Роден език Численост Дял (в %)
Общо 152 417 100.00
Български 67 078 44.00
Турски 75 585 49.59
Цигански 5277 3.46
Други 1770 1.16
Не се само-
определят
2238 1.46
Непоказано 469 0.30

ВероизповеданияРедактиране

Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:[9][10]

Численост Дял (в %)
2001 2011 2001 2011
Общо 152 417 125 190 100.00 100.00
Православие 65 480 41 116 42.96 32.84
Католицизъм 207 191 0.13 0.15
Протестантство 228 379 0.14 0.30
Ислям 81 835 52 706 53.69 42.10
Друго 97 63 0.06 0.05
Нямат 2002 1.59
Не се само-
определят
4101 7647 2.69 6.10
Непоказано 469 21 086 0.30 16.84

ОбщиниРедактиране

Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г., по общини:[10]

Общини Численост Общини Дял (в %)
Общо Православие Католицизъм Протестантство Ислям Друго Нямат Не се само-
определят
Непоказано Православие Католицизъм Протестантство Ислям Друго Нямат Не се само-
определят
Непоказано
Общо 125 190 41 116 191 379 52 706 63 2002 7647 21 086 100.00 32.84 0.15 0.30 42.10 0.05 1.59 6.10 16.84
Завет 10 586 1284 13 22 5466 5 109 1149 2538 Завет 12.12 0.12 0.20 51.63 0.04 1.02 10.85 23.97
Исперих 22 692 4872 29 20 12 232 8 209 896 4426 Исперих 21.47 0.12 0.08 53.90 0.03 0.92 3.94 19.50
Кубрат 18 355 5469 17 20 8651 5 196 1617 2380 Кубрат 29.79 0.09 0.10 47.13 0.02 1.06 8.80 12.96
Лозница 9265 1489 9 3 5143 5 126 381 2109 Лозница 16.07 0.09 0.03 55.50 0.05 1.35 4.11 22.76
Разград 51 095 25 911 97 297 12 527 36 1163 2703 8361 Разград 50.75 0.18 0.58 24.51 0.07 2.22 5.29 16.36
Самуил 7005 699 18 9 5179 4 87 151 858 Самуил 9.97 0.25 0.12 73.93 0.05 1.24 2.15 12.24
Цар Калоян 6192 1392 8 8 3508 0 112 750 414 Цар Калоян 22.48 0.12 0.12 56.65 0.00 1.80 12.11 6.68

ИзточнициРедактиране

  1. www.nsi.bg
  2. „Преброяване на населението, 01.02.2011, НСИ“, архив на оригинала от 13 юни 2018, https://web.archive.org/web/20180613133954/http://statlib.nsi.bg:8181/isisbgstat/ssp/fulltext.asp?content=%2FFullT%2FFulltOpen%2FP_22_2011_T1_KN1.pdf, посетен 13 юни 2018 
  3. „Годишен анализ на здравно–демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2013 година“. // rzi-razgrad.org. Посетен на 5 януари 2018.
  4. „Годишен анализ на здравно–демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2015 година“. // rzi-razgrad.org. Посетен на 5 януари 2018.
  5. „Население и демографски процеси в област Разград през 2016 година“. // nsi.bg, 28 април 2017. Посетен на 5 януари 2018.
  6. а б „Ethnic composition, all places: 2011 census“. // pop-stat.mashke.org. Посетен на 25 септември 2017. (на английски)
  7. „Население към 1.03.2001 г. по области и етническа група“. // nsi.bg. Посетен на 25 септември 2017.
  8. „Население към 1.03.2001 г. по области и майчин език“. // nsi.bg. Посетен на 25 септември 2017.
  9. „Население към 1.03.2001 г. по области и вероизповедание“. // eurac.edu. Посетен на 25 септември 2017.
  10. а б „Religious composition: 2011 census“. // pop-stat.mashke.org. Посетен на 25 септември 2017. (на английски)

Външни препраткиРедактиране