Разград (област)

административна област в България

Област Разград (също и Разградска област) е една от 28-те области на България. Съседни на областта са: област Силистра на североизток, област Русе на запад-северозапад, област Търговище на юг-югозапад и на изток се намира област Шумен. Общата площ на областта е 2637 km². Има население от 103 223 души по данни от преброяване 2021 г.[2]Пощенските кодове на населените места в област Разград са от 7200 (за град Разград) до 7499. МПС-кодът за област Разград е PP.

Област Разград
Razgrad
Области в България
Област Разград на картата на БългарияОбласт Разград на картата на България
Страна България
Район за планиранеСеверен централен район за планиране
Областен центърРазград
Площ2637 km²
Население101 107 души (31 декември 2022 г.)
Общини7
БВП (2021)1 408 000 000 лв.[1]
МПС кодРР
Официален сайтwww.rz.government.bg
Административно деление на областта
Административно деление на областта
Разград в Общомедия
Релефна карта

География

редактиране

Областта е разположена в Дунавската хълмиста равнина (Лудогорие) и е бедна откъм водни ресурси. Единствената по-голяма река е Бели Лом. Средногодишното ниво на валежите е 565 – 786 l/m². Усреднените годишни температури са 11 – 12 °C.

Населени места

редактиране

Населени места в област Разград (градовете са с удебелен шрифт):

Общини
(7 на брой)
Населени места
(103 на брой – 6 града и 97 села)
Брой и вид
Градове Села Общо
Завет Брестовене, Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево 1 6 7
Исперих Белинци, Бърдоква, Вазово, Голям Поровец, Делчево, Лудогорци, Духовец, Драгомъж, Исперих, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лъвино, Малко Йонково, Малък Поровец, Печеница, Подайва, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо селище, Тодорово, Яким Груево 1 23 24
Кубрат Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Кубрат, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер 1 16 17
Лозница Бели Лом, Веселина, Гороцвет, Градина, Каменар, Крояч, Лозница, Ловско, Манастирско, Манастирци, Сейдол, Синя вода, Студенец, Трапище, Тръбач, Чудомир 1 15 16
Разград Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Просторно, Пороище, Радинград, Разград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Ясеновец 1 21 22
Самуил Богданци, Богомилци, Владимировци, Голяма вода, Голям извор, Желязковец, Здравец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Самуил, Хума, Хърсово 0 14 14
Цар Калоян Езерче, Костанденец, Цар Калоян 1 2 3

Преди години община Ветово е част от област Разград, но се отделя и присъединява към област Русе.

Население

редактиране

Численост на населението

редактиране

Численост на населението в населените места на днешните общини в област Разград, според преброяванията през годините:[3]

Общини Площ
(в km²)
1934
(31.12.1934)
1946
(31.12.1946)
1956
(1.12.1956)
1965
(1.12.1965)
1975
(2.12.1975)
1985
(4.12.1985)
1992
(4.12.1992)
2001
(1.3.2001)
2011
(1.2.2011)
2021
(7.9.2021)
Общо 2430,661 182437 182166 185838 197192 201894 194868 167410 152417 125190 103223
Завет 273,872 17261 17961 17977 18624 17649 16184 13637 12333 10586 8046
Исперих 402,244 27580 29029 32499 34607 34967 34045 27936 25287 22692 19138
Кубрат 439,934 28154 29532 32541 34783 34044 32428 27697 24124 18355 14228
Лозница 240,613 28245 26642 24483 22927 21651 19281 16704 15067 9265 7699
Разград 655,428 48546 46130 47242 55198 64930 68529 61847 58874 51095 43658
Самуил 250,288 16233 15765 15668 15873 14865 12527 9585 8164 7005 5885
Цар Калоян 168,282 16418 17107 15428 15180 13788 11874 10004 8568 6192 4569

Прираст на населението

редактиране

Естествен прираст

редактиране

Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на Националният статистически институт (НСИ):[4][5][6]

Численост
на
живородените
Численост
на
починалите
Естествен
прираст
Коефициент
на
раждаемост
(в ‰)
Коефициент
на
смъртност
(в ‰)
Коефициент на
естествен
прираст
(в ‰)
2000 1520 2304 –784 9,2 14,0 –4,8
2001 1365 2155 –790 9,4 14,8 –5,4
2002 1283 2174 –891 8,9 15,1 –6,2
2003 1300 2115 –815 9,1 14,8 –5,7
2004 1329 2090 –761 9,4 14,8 –5,4
2005 1260 2056 –796 9,0 14,7 –5,7
2006 1169 2021 –852 8,4 14,6 –6,2
2007 1189 2095 –906 8,7 15,3 –6,6
2008 1299 1881 –582 9,6 13,9 –4,3
2009 1322 1912 –590 10,0 14,4 –4,4
2010 1135 1920 –785 8,6 14,7 –6,1
2011 1055 1849 –796 8,5 14,9 –6,4
2012 1142 1903 –761 9,3 15,5 –6,2
2013 998 1845 –847 8,2 15,2 –7,0
2014 1041 1951 –910 8,7 16,3 –7,6
2015 961 1937 –976 8,1 16,4 –8,3
2016 932 1883 –951 8,0 16,2 –8,2
2017 882 1950 –1068 7,7 17,0 –9,3
2018 942 1922 –980 8,3 17,0 –8,7
2019 876 1880 –1004 7,9 16,9 –9,0
2020 803 2367 –1564 7,3 21,5 –14,2
2021 800 2664 –1864 7,4 24,7 –17,3
2022 772 2138 –1366 7,6 21,0 –13,4
2023 783 1770 –987 7,8 17,5 –9,7

Етнически състав

редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:[7][8]

Численост Дял (в %)
2001 2011 2001 2011
Общо 152417 125190 100,00 100,00
Българи 67069 49229 44,00 39,32
Турци 71963 57261 47,21 45,73
Цигани 8733 5719 5,72 4,56
Други Руснаци 223 702 0,14 0,56
Арменци 19 0,01
Власи 940 0,61
Македонци 18 0,01
Гърци 14 под 0,01
Украинци 23 0,01
Евреи 8 под 0,01
Румънци 118 0,07
Други 81 0,05
Не се само-
определят
2739 1564 1,79 1,24
Не отговорили 469 10715 0,30 8,55

Численост и дял на етническите групи по общини, според преброяването на населението през 2011 г.:[7]

Община Численост Община Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
само-
определят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
само-
определят
Не отго-
ворили
Общо 125190 49229 57261 5719 702 1564 10715 100,00 39,32 45,73 4,56 0,56 1,24 8,55
Завет 10586 1458 6423 563 16 413 1713 Завет 13,77 60,67 5,31 0,15 3,90 16,18
Исперих 22692 5680 13180 1875 42 137 1778 Исперих 25,03 58,08 8,26 0,18 0,60 7,83
Кубрат 18355 6198 9283 1321 79 344 1130 Кубрат 33,76 50,57 7,19 0,43 1,87 6,15
Лозница 9265 2812 4440 59 190 164 1600 Лозница 30,35 47,92 0,63 2,05 1,77 17,26
Разград 51095 30660 14296 1549 264 446 3880 Разград 60,00 27,97 3,03 0,51 0,87 7,59
Самуил 7005 769 5337 346 98 42 413 Самуил 10,97 76,18 4,93 1,39 0,59 5,89
Цар Калоян 6192 1652 4302 6 13 18 201 Цар Калоян 26,67 69,47 0,09 0,20 0,29 3,24

Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.[9]

Роден език Численост Дял (в %)
Общо 152417 100,00
Български 67078 44,00
Турски 75585 49,59
Цигански 5277 3,46
Други 1770 1,16
Не се само-
определят
2238 1,46
Непоказано 469 0,30

Вероизповедания

редактиране

Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:[10][11]

Численост Дял (в %)
2001 2011 2001 2011
Общо 152417 125190 100,00 100,00
Православие 65480 41116 42,96 32,84
Католицизъм 207 191 0,13 0,15
Протестантство 228 379 0,14 0,30
Ислям 81835 52706 53,69 42,10
Друго 97 63 0,06 0,05
Нямат 2002 1,59
Не се само-
определят
4101 7647 2,69 6,10
Непоказано 469 21086 0,30 16,84

Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г., по общини:[11]

Общини Численост Общини Дял (в %)
Общо
Друго
Нямат
Не се
самоопределят
Непоказано
Друго
Нямат
Не се
самоопределят
Непоказано
Общо 125190 41116 191 379 52706 63 2002 7647 21086 100,00 32,84 0,15 0,30 42,10 0,05 1,59 6,10 16,84
Завет 10586 1284 13 22 5466 5 109 1149 2538 Завет 12,12 0,12 0,20 51,63 0,04 1,02 10,85 23,97
Исперих 22692 4872 29 20 12232 8 209 896 4426 Исперих 21,47 0,12 0,08 53,90 0,03 0,92 3,94 19,50
Кубрат 18355 5469 17 20 8651 5 196 1617 2380 Кубрат 29,79 0,09 0,10 47,13 0,02 1,06 8,80 12,96
Лозница 9265 1489 9 3 5143 5 126 381 2109 Лозница 16,07 0,09 0,03 55,50 0,05 1,35 4,11 22,76
Разград 51095 25911 97 297 12527 36 1163 2703 8361 Разград 50,75 0,18 0,58 24,51 0,07 2,22 5,29 16,36
Самуил 7005 699 18 9 5179 4 87 151 858 Самуил 9,97 0,25 0,12 73,93 0,05 1,24 2,15 12,24
Цар Калоян 6192 1392 8 8 3508 0 112 750 414 Цар Калоян 22,48 0,12 0,12 56,65 0,00 1,80 12,11 6,68

Източници

редактиране
 1. www.nsi.bg
 2. НАСЕЛЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ПОЛ И ВЪЗРАСТ
 3. Преброяване на населението, 01.02.2011, НСИ, архив на оригинала от 13 юни 2018, https://web.archive.org/web/20180613133954/http://statlib.nsi.bg:8181/isisbgstat/ssp/fulltext.asp?content=%2FFullT%2FFulltOpen%2FP_22_2011_T1_KN1.pdf, посетен на 19 февруари 2021 
 4. „Годишен анализ на здравно–демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2013 година“ // rzi-razgrad.org. Архивиран от оригинала на 2016-05-01. Посетен на 5 януари 2018.
 5. „Годишен анализ на здравно–демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2015 година“ // rzi-razgrad.org. Архивиран от оригинала на 2018-01-05. Посетен на 5 януари 2018.
 6. „Население и демографски процеси в област Разград през 2016 година“ // nsi.bg, 28 април 2017. Посетен на 5 януари 2018.
 7. а б „Ethnic composition, all places: 2011 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 25 септември 2017. (на английски)
 8. „Население към 1.03.2001 г. по области и етническа група“ // nsi.bg. Посетен на 25 септември 2017.
 9. „Население към 1.03.2001 г. по области и майчин език“ // nsi.bg. Посетен на 25 септември 2017.
 10. „Население към 1.03.2001 г. по области и вероизповедание“ // eurac.edu. Архивиран от оригинала на 2018-07-15. Посетен на 25 септември 2017.
 11. а б „Religious composition: 2011 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 25 септември 2017. (на английски)

Външни препратки

редактиране