Птици в България

Уикимедия списък
(пренасочване от Птиците в България)

На територията на България са регистрирани 409 съвременни (рецентни) вида птици[1], като една част вече се считат за изчезнали от пределите на страната, а друга са единични мигриращи екземпляри. Още 8 установени вида, които не се включват официално в националния списък на птиците, са възможно или със сигурност избягали от колекции и зоопаркове.[1] По-долу следва списък на регистрираните видове, който е подреден в съответствие с класификацията на Sibley & Monroe.

Измрелите видове (изчезнали въобще) или изкопаеми (фосилни птици в България), както и онези от съвременните, които са известни по костните им останки от праисторическо време (до плейстоцена), възлизат на около 300 вида.[2][3][4][5]

В списъка са използвани означения за някои видове:

 • (В) (голяма численост), (в) (малка численост или единично наблюдение) – вагрант – вид, случаен посетител на територията на страната;
 • (ЧК) – вид, включен в Червената книга на България, 1985 година

Списък на птиците в БългарияРедактиране

Вид Име на български Разпространение в България Природозащитен статут
(IUCN)
(Червена книга на България)
Звук Снимка
(мъжки)
Снимка
(женска)
Снимка
(млад)
Илюстрация Видео Забележка
Разред: Anseriformes (Гъскоподобни)
Семейство: Anatidae (Патицови)
Род: Anas (Патици)
Anas acuta (Linnaeus, 1758) Шилоопашата патица (Кълкуйрук)  
     
Anas angustirostris (Linnaeus, 1758) Мраморна патица     Единствен представител на род Marmaronetta (Мраморни патици)
Anas carolinensis Gmelin, 1789) Каролинско зимно бърне           Счита се и за подвид на Anas crecca carolinensis (Зимно бърне)
Anas clypeata (Linnaeus, 1758) Клопач (Лопатарка)        
Anas crecca (Linnaeus, 1758) Зимно бърне (Примкар, Завирушка)  
     
Anas falcata (Georgi, 1775) Сърпокрила патица        
Anas penelope (Linnaeus, 1758) Фиш (Фиовец, Патица свирачка)  
       
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) Зеленоглава патица  
       
Anas querquedula (Linnaeus, 1758) Лятно бърне (Чакръкчийка)        
Anas strepera (Linnaeus, 1758) Сива патица  
 
     
Род: Anser (Гъски)
Anser albifrons (Scopoli, 1769) Голяма белочела гъска  
 
Anser anser (Linnaeus, 1758) Сива гъска  
 
       
Anser brachyrhynchus (Baillon, 1834) Късоклюна гъска  
     
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) Малка белочела гъска  
 
     
Anser fabalis (Latham, 1787) Посевна гъска        
Род: Aythya (Потапници)
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Кафявоглава потапница  
 
       
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) Качулата потапница  
       
Aythya marila (Linnaeus, 1761) Планинска потапница        
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) Белоока потапница        
Род: Branta (Черни гъски)
Branta bernicla (Linnaeus, 1758) Черна гъска  
       
Branta canadensis (Linnaeus, 1758) Канадска гъска  
       
Branta leucopsis (Bechstein, 1803) Белобуза гъска        
Branta ruficollis (Pallas, 1769) Червеногуша гъска        
Род: Bucephala (Звънарки)
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) Звънарка          
Род: Clangula (Ледени потапници)
Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) Ледена потапница  
     
Род: Cygnus (Лебеди)
Cygnus bewickii (Ord, 1815) Малък (тундров) лебед  
 
   
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) Поен лебед  
 
     
Cygnus olor (J. F. Gmelin, 1789) Ням лебед  
 
       
Род: Marmaronetta (Мраморни патици (обединявана с Род Anas)
Marmaronetta angustirostris (Menetries, 1832) Мраморна патица        
Род: Melanitta (Траурни потапници)
Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) Кадифена потапница        
Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) Траурна потапница        
Род: Mergus (Нирци)

Разред Anseriformes -- ГъскоподобниРедактиране

 • Семейство Anatidae -- Патицови

Разред Galliformes -- КокошоподобниРедактиране

Разред Gaviiformes -- ГмуркачоподобниРедактиране

 • Семейство Gaviidae -- Гмуркачови
  • Род Gavia -- Гмуркачи

Разред Podicipediformes -- ГмурецоподобниРедактиране

Разред Procellariiformes -- БуревестникоподобниРедактиране

 • Семейство Procellariidae -- Буревестникови
  • Род Calonectris -- Жълтоклюни буревестници
  • Род Puffinus -- Обикновени буревестници
   • Puffinus puffinus -- Обикновен буревестник, атлантически буревестник (в)
   • Puffinus yelkouan -- Източен буревестник, средиземноморски буревестник

Разред Pelecaniformes -- ПеликаноподобниРедактиране

Разред Ciconiiformes -- ЩъркелоподобниРедактиране

Разред Gruiformes -- ЖеравоподобниРедактиране

Разред Charadriiformes -- ДъждосвирцоподобниРедактиране

Разред Accipitriformes -- ЯстребоподобниРедактиране

Разред Strigiformes -- СовоподобниРедактиране

Разред Cuculiformes -- КукувицоподобниРедактиране

Разред Columbiformes -- ГълъбоподобниРедактиране

Разред Pteroclidiformes -- ПустинаркоподобниРедактиране

Разред Caprimulgiformes -- КозодоеподобниРедактиране

Разред Apodiformes -- БързолетоподобниРедактиране

 • Семейство Apodidae -- Бързолетови

Разред Coraciiformes -- СинявицоподобниРедактиране

Разред Piciformes -- КълвачоподобниРедактиране

Разред Passeriformes -- ВрабчоподобниРедактиране

Видове избягали или освободени от пленРедактиране

Регистрирани са 8 вида, които не се признават за представители на орнитофауната на България.[1]

Разред Anseriformes -- Гъскоподобни

Разред Columbiformes -- Гълъбоподобни

Разред Galliformes -- Кокошоподобни

Разред Psittaciformes -- Папагалоподобни

 • Семейство Psittacidae -- Папагалови
  • Род Psittacula -- Огърлични (пръстенчати) папагали

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

 1. а б в Български национален комитет по редките видове (BUNARCO). Списък на птиците установени в България. В: Acta zoologica bulgarica, 61(1): 3 – 26, София, 2009
 2. Boev, Z. 2006. Pleistocene avifaunas of Bulgaria: a brief review. – Historia naturalis bulgarica, 17: 95 – 107.
 3. Boev, Z. 2007. Neogene avifaunas of Bulgaria (a brief review). – In: Bakardjieva, N. St. Chankova, B. Krastanov, Sv. Gateva (Compilers). Evolution and Ecology – 2007. Union of the Scientists of Bulgaria. 3rd National Seminar. Proceedings, Sofia, 26 – 35.
 4. Boev, Z., 2002. Neogene avifauna of Bulgaria. – In: Zhou, Z., Zhang, F. (eds.). Proceedings of the 5th Symposium of the Society of Avian Palaeontology and Evolution, Beijing, 01 – 04.06.2000. Science Press, Beijing, 29 – 40.
 5. Боев, З. 2011. Изучение неогеновых птиц Болгарии – достижения, итоги и перспективы. – В: Баташев, М. С., Макаров, Н. П., Мартынович, Н. В. (ред., сост.). Аркадию Яковлевичу Тугаринову посвещается... Сборник научных статей. Красноярский краевой краеведческий музей, Красноярск, 35 – 43, ISBN 978-5-904896-32-4.

БележкиРедактиране


ЛитератураРедактиране

 • Български национален комитет по редките видове (BUNARCO). Списък на птиците установени в България. В: Acta zoologica bulgarica, 61(1): 3 – 26, София, 2009
 • Симеонов, Симеон, Т. Мичев, Д. Нанкинов. Фауна на България. Т. 20. Aves. Част I. АИ „Проф. М. Дринов“, София, 1990, ISBN 954-430-051-1
 • Нанкинов, Димитър, С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов. Фауна на България. Т. 26. Aves. Част II. АИ „Проф. М. Дринов“, София, 1997, ISBN 954-430-051-1, ISBN 954-430-488-6, ISBN 954-642-021-2
 • Нанкинов, Димитър и колектив. Численост на националните популации на гездящите в България птици. Зелени Балкани, Пловдив, 2004, ISBN 954-9433-01-3, 32 стр.
 • Патев, Павел. Птиците в България. БАН, София, 1950
 • Пешев, Ц., Н. Боев 1963. Фауна на България. Кратък определител. Гръбначни животни. С., Нар. просв. 1 – 520.
 • Пешев, Цоло, С. Симеонов. Атлас по зоология. Гръбначни животни. Просвета, София, 1993, ISBN 954-01-0204-9, стр. 125 – 276, 334 – 338
 • Янков, Петър. (отг. ред.). Атлас на гнездящите птици в България. Българско дружество за защита на птиците, ПриРодозащитна поредица, Книга 10, БДЗП, София, 2007, ISBN 978-954-91421-7-4

Външни препраткиРедактиране