Разлог (област)

котловина в България
(пренасочване от Разложка котловина)
Тази статия е за котловината. За града в нея вижте Разлог.

Разлог (често членувано Разлогът) или Разложко е историко-географска област в Югозападна България, област Благоевград, обхващаща изцяло Разлогожката котловина.

Разлог
СтранаБългария

Областта граничи със Самоковско на север, Пазарджишко и Пещерско на изток, Гоцеделчевско на юг, Санданско на югозапад и Горноджумайско и Дупнишко.

Географска характеристика редактиране

Котловината се простира в горното поречие на река Места между планините Рила на север, Пирин на югозапад и юг и Родопите на изток. В тези си граници от запад-северозапад на изток-югоизток дължината ѝ достига до 21 км, а средната ѝ ширина 12 км. Средна надморска височина на котловинното дъно 940 м. В североизточната ѝ част между Рила и Родопите е разположено Белишкото поле, което е част от нея.

Западната част на котловината е равна, запълнена с терциерни наслаги, припокрити с флувиоглациални материали, а източната част е хълмиста. При град Добринище и селата Баня и Елешница бликат топли минерални извори. Находища на нискокалорични лигнитни въглища. Климатът е типично планински със средиземноморско влияние. Отводнява се от река Места, която протича в източната ѝ хълмиста част и нейните притоци: десни – Белишка река, Изток (с притоците си Бела река и Глазне) и Добринишка река; леви – Златарица. Почвите са кафяви горски (в периферните ѝ части) и алувиални и делувиални (в котловинното дъно и покрай теченията на реките). Климатичните и почвените условия благоприятстват отглеждането на студенолюбиви селскостопански култури.

Селища редактиране

В котловината и по нейната периферия с оградните планини са разположени 5 града – Банско, Белица, Якоруда, Добринище и Разлог и 8 села – Баня, Бачево, Годлево, Горно Краище, Горно Драглище, Долно Драглище, Елешница и Краище. Те образуват днешните общини Разлог, Белица и Якоруда и северната част на община Банско (градовете Банско и Добринище).

   
Обръщение на българското население от Разлога до управителя на Софийска губерния с молба за освобождение, 2 март 1878.

Транспорт редактиране

През котловината преминават участъци от 2 пътя от Държавната пътна мрежа:

През котловината преминава и крайният участък от трасето на теснолинейната жп линията Септември – Добринище.

Топографска карта редактиране

Източници редактиране