Републикански път III-663

Републикански път IIІ-663 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Стара Загора и Хасково. Дължината му е 56 км.

Републикански път III-663
СтранаБългария
Начало104,5 км на II-66, гр. Чирпан
Край29,2 км на III-503,
гр. Симеоновград
Дължина56,0 km

Пътят се отклонява наляво при 104,5 км на Републикански път II-66 в южната част на град Чирпан и се насочва на юг през хълмистата част на Горнотракийската низина. След 4,7 км завива на изток, минава през селата Зетьово и Целина и навлиза в Хасковска област. Минава южно от град Меричлери, където завива на юг, в квартал „Черноконьово“ на град Димитровград, отново продължава на изток и през другите квартали на града „Вулкан“ и „Мариино“ достига до североизточната част на Димитровград. Там пътят пресича Републикански път I-5 при неговия 273,2 км, продължава в източна посока покрай северния бряг на река Марица през селата Брод, Златополе и Райново и в западната част на град Симеоновград се съединява с Републикански път III-503 при неговия 29,2 км.

Републикански път ІII-663
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Чирпан, Област Стара Загора, II-66, 104,5 км, гр. Чирпан 0,0 ← гр. Чирпан, 104,5 км, II-66, Област Стара Загора, Община Чирпан
(от с. Върбица) III-807, 11,8 км → 4,7
с. Зетьово 6,6 с. Зетьово
(за с. Златна ливада) общински път ← 12,6 → общински път (за с. Ценово)
с. Целина 15,2 с. Целина
Община Димитровград, област Хасково (за с. Великан) общински път ← 17,8 Област Хасково, Община Димитровград
19,3 → общински път (за гр. Меричлери)
кв. „Черноконьово“, гр. Димитровград 25,3 гр. Димитровград, кв. „Черноконьово“
кв. „Мариино“, гр. Димитровград 30,5 → гр. Димитровград, кв. „Мариино“, общински път (за селата Бряст и Длъгнево)
(до ГКПП Маказа - Нимфея) I-5, 273,2 км, гр. Димитровград 34,5 ← гр. Димитровград, 273,2 км, I-5 (от гр. Русе)
с. Брод 40,6 с. Брод
с. Златополе 44,2 → с. Златополе, общински път (за с. Долно Белево)
с. Райново 47,9 с. Райново
Община Симеоновград 51,3 Община Симеоновград
(до гр. Симеоновград) III-503, 29,2 км, гр. Симеоновград 56,0 ← гр. Симеоновград, 29,2 км, III-503 (от с. Средец)

Вижте също редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници редактиране