Чирпан (община)

община в област Стара Загора
(пренасочване от Община Чирпан)

Община Чирпан се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Стара Загора.

Чирпан (община)
      
Общи данни
ОбластСтара Загора
Площ522.87 km²
Население22 141 души
Адм. центърЧирпан
Брой селища20
Сайтchirpan.bg
Управление
КметИвайло Крачолов
(ГЕРБ, СДС, ПДСД, ВМРО-БНД, Бъдеще за родината, Левицата!; 2019)
Общ. съвет21 съветници
 • ГЕРБ (7)
 • БСП (5)
 • Нова алтернатива (2)
 • ДПС (4)
 • Движение заедно за промяна (3)
Чирпан (община) в Общомедия
Топографска карта на община Чирпан.

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината е разположена в югозападната част на Област Стара Загора. С площта си от 522,87 km2 заема 4-то място сред 11-те общините на областта, което съставлява 10,14% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси

редактиране

Релефът на общината е слабо хълмист и ниско планински. Територията ѝ попада в пределите на Горнотракийската низина и части от Чирпанските възвишения.

Северните части на община Чирпан се заемат от южните разклонения на Чирпанските възвишения. На около 3 km северозападно от село Средно градище, на границата с община Братя Даскалови се издига най-високата им точка – връх Китката 850,4 m, която е и най-високата точка на общината.

Около 2/3 от територията на общината, в средната и южната ѝ част се простира Горнотракийската низина, която в тази част си е слабо хълмиста и е с надморска височина от 130 до 230 m. В нея, южно от село Златна ливада, на границата с община Димитровград, в коритото на река Марица се намира най-ниската ѝ точка – 107 m н.в.

По южната граница на общината, на протежение около 12 km протича част от средното течение на река Марица. През нея протичат изцяло (Текирска река и Старата река) или частично (Меричлерска река и Мартинка) четири по-големи леви притока на Марица:

Текирска река (33 km). Тя извира под името Малката река на 479 m н.в. и на около 2,8 km северно от село Средно градище. Тече в южна посока, като пресича Чирпанските възвишения в дълбока долина. След село Спасово навлиза в Горнотракийската низина, като тук долината ѝ е плитка и с малък надлъжен наклон. 2 km преди устието си навлиза в община Първомай и се влива отляво в река Марица на 116 m н.в., на 600 m южно от село Добри дол, община Първомай. Площта на водосборния ѝ басейн е 96 km2, което представлява 0,18% от водосборния басейн на Марица.
Старата река (44 km). Тя извира под името Малък Юрт на 556 m н.в., в югозападното подножие на връх Калето (647 m) в Чирпанските възвишения, на 2,2 km западно от село Стоян-Заимово, община Чирпан. До село Спасово тече в южна посока, след това на югоизток до село Гита под името Селска река и отново на юг до устието си. Долината ѝ, с изключение на най-горното течение е плитка и с малък надлъжен наклон. 1 km преди устието си навлиза в община Димитровград и се влива отляво в река Марица на 104 m н.в., на 800 m южно от село Великан, община Първомай, община Димитровград. Площта на водосборния и басейн е 156 km2, което представлява 0,29% от водосборния басейн на Марица.
Меричлерска река протича през общината с горното си течение. Тя води началото си от извора Кюнта на 199 m н.в., разположен на 700 m източно от село Свобода. Тече в югоизточна посока през хълмистата част на Горнотракийската низина в плитка долина с малък надлъжен наклон и на около 4 km след село Гита навлиза в община Димитровград.
Мартинка (Голяма река). Реката извира на 403 m н.в. под името Винаровска река от Чирпанските възвишения, на 2,7 km северозападно от село Винарово. Тече в югоизточна посока в хълмистата част на Горнотракийската низина в плитка долина. На 2 km южно от село Малко Тръново напуска пределите на община Чирпан, след което отново се завръща на нейната територия, минава през село Димитриево и на 2 km югоизточно от него навлиза в община Димитровград.

Население

редактиране

Численост на населението според преброяванията през годините:[1]

Година на
преброяване
Численост
193436 574
194639 315
195638 219
196535 100
197534 277
198531 487
199229 702
200126 264
201121 637
202118 137

Етнически състав

редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):[2]

Населено
място
Численост Населено
място
Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Общо 21 637 16 516 790 1774 36 154 2367 100.00 76.33 3.65 8.20 0.17 0.71 10.94
Чирпан 15 532 11 731 730 667 19 128 2257 Чирпан 75.52 4.69 4.29 0.12 0.82 14.53
Зетьово 1233 1040 138 47 Зетьово 84.34 11.19 3.82
Свобода 1131 422 8 688 8 Свобода 37.31 0.70 60.83 0.70
Гита 669 580 18 62 2 Гита 86.69 2.69 9.26 0.29
Спасово 463 390 50 12 Спасово 84.23 10.79 2.59
Яворово 318 316 0 0 0 0 2 Яворово 99.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62
Рупките 307 298 6 1 Рупките 97.06 1.95 0.32
Винарово 256 249 0 0 0 0 7 Винарово 97.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73
Целина 231 198 0 33 0 0 0 Целина 85.17 0.00 14.28 0.00 0.00 0.00
Малко Тръново 222 177 0 41 0 Малко Тръново 79.72 0.00 18.46 0.00
Яздач 191 95 80 10 Яздач 49.73 41.88 5.23
Средно градище 187 176 0 10 Средно градище 94.11 0.00 5.34
Димитриево 160 142 10 0 Димитриево 88.75 6.25 0.00
Ценово 157 151 0 3 Ценово 96.17 0.00 1.91
Могилово 145 143 0 0 Могилово 98.62 0.00 0.00
Държава 140 133 7 0 0 0 0 Държава 95.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Изворово 129 116 8 3 Изворово 89.92 6.20 2.32
Стоян-Заимово 80 74 0 5 Стоян-Заимово 92.50 0.00 6.25
Златна ливада 63 63 0 0 0 0 0 Златна ливада 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Осларка 22 0 Осларка 0.00
Воловарово 1 0 Воловарово 0.00

Населени места

редактиране

Общината има 20 населени места с общо население от 18 137 жители към 7 септември 2021 г.[3]

Списък на населените места в община Чирпан, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Винарово 215 30,546 Курт бунар Осларка 2 5,529
Воловарово - - Икизлери, Воловарево, в з-щето на с. Свобода Рупките 279 31,466 Тюркмешлии
Гита 548 34,275 Кара Терзилери, Западно Шивачево, Малко Шивачево Свобода 1087 37,874 Али Пашиново
Димитриево 119 19,830 Чакърларе Спасово 417 35,810 Мурсалково
Държава 78 13,634 Чифлик махле Средно градище 99 28,228 Евзжилери
Зетьово 1088 32,190 Енище Стоян-Заимово 42 18,398 Карапча, Бедняково
Златна ливада 58 11,048 Алтън чаир Целина 182 14,298 Куза
Изворово 104 26,003 Ишиврен Ценово 120 13,761 Кьойматлии, Ценево
Малко Тръново 218 23,510 Чанлии Чирпан 13151 73,163
Могилово 131 27,010 Конопчии Яздач 199 15,132 Дели бинлери
ОБЩО 18137 522,870 1 населено място е без землище

Административно-териториални промени

редактиране
 • през 1886 г. – заличено е с. Насаплии без административен акт поради изселване;
 • Указ № 462/обн. 21.12.1906 г. – преименува с. Карапча на с. Бедняково;
– преименува с. Курт бунар на с. Винарово;
– преименува с. Икизлери на с. Воловарево;
– преименува с. Чакърларе на с. Димитриево;
– преименува с. Чифлик махле на с. Държава;
– преименува с. Кара Терзилери на с. Западно Шивачево;
– преименува с. Енище на с. Зетьово;
– преименува с. Алтън чаир на с. Златна ливада;
– преименува с. Ишиврен (Ешеврен) на с. Изворово;
– преименува с. Чанлии на с. Малко Тръново;
– преименува с. Конопчии на с. Могилово;
– преименува с. Тюркмешлии на с. Рупките;
– преименува с. Али Пашиново на с. Свобода;
– преименува с. Мурсалково на с. Спасово;
– преименува с. Евджилери на с. Средно градище;
– преименува с. Кьойматлии (Кайматлии, Койматлии) на с. Ценево;
– преименува с. Дели бинлери на с. Яздач;
– преименува с. Западно Шивачево на с. Малко Шивачево;
 • МЗ № 3352/обн. 28.12.1940 г. – признава н.м. Осларко (от с. Самуилово за отделно населено място – с. Осларка;
 • Указ № 949/обн. 08.12.1949 г. – преименува с. Малко Шивачево на с. Гита;
 • Указ № 47/обн. 09.02.1951 г. – преименува с. Куза на с. Целина;
 • през 1956 г. – осъвременено е името на с. Ценево на с. Ценово без административен акт;
 • Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – осъвременява името на с. Воловарево на с. Воловарово;
 • Указ № 1/обн.18 януари 2013 г. – отделя с. Яворово и неговото землище от община Чирпан и го присъединява към община Стара Загора.[4]

Транспорт

редактиране

През общината преминават два участъка от Железопътната мрежа на България с обща дължина 29,1 km.

През общината преминават частично 7 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 111,7 km:

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране