Руски и съветски паметници в Старозагорска област

Снимка Описание/дати стар стил Надпис Местоположение Местоположение
Паметна плоча Гурково незнайни воини.jpg Братска могила на незнайни руски войни от отряда на генерал Йосиф Гурко, загинали на 2 юли 1877 г. при селото Тук почиват костите на незнайни войни от отряда на Генерал Гурко загинали при с. Гурково на 2/15 VII 1877 г.

от признателните пионери и комсомолци с. Гурково 1969 г.

Гурково Намира се в парка до СОУ „Христо Смирненски“

42°39′25.7″ с. ш. 25°47′49.4″ и. д. / 42.657139° с. ш. 25.797056° и. д.

Генерал Гурко.JPG Бюст-паметник на генерал Йосиф Гурко ген. ГУРКО

ЙОСИФ

ВЛАДИМИРОВИЧ

1821 – 1901

Гурково Намира се до паркинга до СОУ „Христо Смирненски“

42°39′26.4″ с. ш. 25°47′45.2″ и. д. / 42.657333° с. ш. 25.795889° и. д.

Gourko-Monument-Dulboki.jpg Паметник на мястото на наблюдателния пункт на щаба на генерал Йосиф Гурко след битката при Джуранли (Калитиново) 19 юли 1877 г. На 19 юли 1877 г. отрядът на генерал Гурко след Калитиновския бой нощува в с. Дълбоки и оттук се отправя към с. Гурково по т.н. Руски път Дълбоки Намира се на височината на 1 км северозападно от селото

42°29′21.3″ с. ш. 25°46′00.4″ и. д. / 42.48925° с. ш. 25.766778° и. д.

Паметник Енина руски гробища.jpg Паметник върху руско гробище на войни, загинали в Руско-турската война 1877 – 1878 г. Въ память на Освободителната война прѣзъ 1877-1878г.

Отъ признателната България на геройски загиналите братя руси

Енина Намира се на 1.5 км югоизточно в местността Керемидата

42°39′27.6″ с. ш. 25°25′06.6″ и. д. / 42.657667° с. ш. 25.4185° и. д.

Паметник Василий Зверински.jpg Надгробен паметник на д-р Василий Зверински, починал от коремен тиф на 12 юни 1878 г. Здѣсь погребено тѣло Доктора Медицины Коллежскаго Совѣтника Василiя Звѣринскаго умеръ 12-го Iюня 1877 г. Енина Намира се в двора на църква „Света Параскева (Петка)“

42°40′20.2″ с. ш. 25°24′34.2″ и. д. / 42.672278° с. ш. 25.4095° и. д.

Паметник Казанлък Чеканов.jpg Надгробен паметник на поручик Александър Чеканов командир на 3-та рота от 13-ти стрелкови батальон, тежко ранен и починал на 27 декември 1877 г. [1] 13-го Стрҧлковаго батальона Поручикъ

АЛЕКСАНДРЪ ЧЕКАНОВЪ

убитъ

27 Декабря 1877 года

Казанлък Намира се в девически манастир „Въведение Богородично“

42°37′02.2″ с. ш. 25°22′57.8″ и. д. / 42.617278° с. ш. 25.382722° и. д.

Паметник Казанлък Грузевич Нечай.jpg Надгробен паметник на поручик Иван Грузевич-Нечай от 14-ти стрелкови батальон, ранен на 27 декември 1877 г. и починал на 27 януари 1878 г. 14-го Стрҧлковаго батальона Поручикъ

ИВАНЪ ГРУЗЕВИЧЪ-НЕЧАЙ

раненъ: 27 Декабря 1877 года умеръ: 27 Января 1878 года

Казанлък Намира се в девически манастир „Въведение Богородично“

42°37′02.2″ с. ш. 25°22′57.8″ и. д. / 42.617278° с. ш. 25.382722° и. д.

Паметник Казанлък Казанский.jpg Надгробен паметник на подпоручик Вячеслав Казанский от 15-ти стрелкови батальон, ранен на 27 и починал на 30 декември 1877 г. 15-го Стрҧлковаго батальона Подпоручикъ

ВЯЧЕСЛАВЪ КАЗАНСКIЙ

раненъ 27 умеръ 30 Декабря 1877 года

Казанлък Намира се в девически манастир „Въведение Богородично“

42°37′02.2″ с. ш. 25°22′57.8″ и. д. / 42.617278° с. ш. 25.382722° и. д.

Паметник Казанлък Канели.jpg Надгробен паметник на Леонид Александрович Канели, починал на 28 май 1879 г. на 48 годишна възраст Здҧсь погребено тҧло Ленида Александровича КАНЕЛИ скончалшагося 28 Мая 1879 года на 48 году своей жизни

миръ праху твоему

Казанлък Намира се в девически манастир „Въведение Богородично“

42°37′02.2″ с. ш. 25°22′57.8″ и. д. / 42.617278° с. ш. 25.382722° и. д.

Паметник Казанлък Рогозинский.jpg Надгробен паметник на щабс-капитан Николай Александрович Рогозинский, командир на 1-ва рота от 5-та опълченска дружина, ранен на 28 декември в битката при Шейново и починал на 7 февруари 1878 г. [2] Штабсъ Капитанъ Николай Александровичъ Рогозинскiй Смертельно раненъ 28-го Декабр 1877 г. Скончался 7-го Февраля 1878 года

Миръ Праху Твоему Товарищъ!

Казанлък Намира се в девически манастир „Въведение Богородично“

42°37′02.2″ с. ш. 25°22′57.8″ и. д. / 42.617278° с. ш. 25.382722° и. д.

Паметник Казанлък Тимофеев.jpg Паметник на подпоручик и адютант на 16-ти стрелкови батальон Рафаил Филипович Тимофеев, тежко ранен в гърдите на 27 декември при Шипка и починал на 28 декември 1877 г. [3] Упокой Господи душу усопшаго раба Твоего! адьютант 16 стрековаго Батальона подпоручикъ Рафаилъ Филипповичъ Тимофеевъ тяжело ранен при деревне Шипке 27 декабря 1877-го года Казанлък Намира се в девически манастир „Въведение Богородично“

42°37′02.2″ с. ш. 25°22′57.8″ и. д. / 42.617278° с. ш. 25.382722° и. д.

Паметник Казанлък Караваев.jpg Паметник на подпоручик Александър Константинович Кузмин-Караваев, адютант на 5-ти сапьорен батальон, тежко ранен от осколки в крака на 27 декември 1877 г. при с. Шипка и починал на 31 декември 1877 г. [4] Подпоручикъ Александръ Константиновичъ Кузьмин-Караваевъ. Родился 20 марта 1855 года. Скончался 31 декабря 1877 года отъ раны полученной въ сраженiи подъ Шипкой 27 декабря 1877 года Казанлък Намира се в девически манастир „Въведение Богородично“

42°37′02.2″ с. ш. 25°22′57.8″ и. д. / 42.617278° с. ш. 25.382722° и. д.

Паметник Казанлък Севски и Елецки полк.jpg Паметник на щабс-капитан Павел Шумахер, подпоручик Игнатий Марцинковский, прапоршчик Максим Стефанович от 33-ти Елецки полк и подпоручик Павел Дашкевич от 34-ти Севски полк, починали от раните, получени на 27 и 28 декември 1877 г. Товарищамъ умершимъ отъ ранъ полученныхъ при взятiи ШИПКИ 27 и 28 го Декабря 1877 года

33-го пѣхотнаго Елецкаго полка Шт.Капитанъ Павелъ Шумахеръ, подпоручикъ Игнатiй Марцинковской, прапорщикъ Максимъ Стефановичъ,

34-го пѣхотнаго Сѣвскаго П. А. Р. полка подпоручикъ Павелъ Дашкевичъ

Казанлък Намира се в девически манастир „Въведение Богородично“

42°37′02.2″ с. ш. 25°22′57.8″ и. д. / 42.617278° с. ш. 25.382722° и. д.

Паметник Казанлък Липский.jpg Надгробен паметник на Венедикт Липский, починал на 29 май 1878 г. Здесь покоица тела раби божiи воинъ Винидиктъ Липскiи. Скончался въ 1878 год. М: маия 29 Казанлък Намира се в девически манастир „Въведение Богородично“

42°37′02.2″ с. ш. 25°22′57.8″ и. д. / 42.617278° с. ш. 25.382722° и. д.

Паметник Скобелев Казанлък.jpg Паметник на генерал-майор Михаил Скобелев генерал МИХАИЛ СКОБЕЛЕВ

29 IX 1843

26 VI 1882

Казанлък Намира се на площад „Видин Даскалов“

42°37′17.5″ с. ш. 25°23′25.8″ и. д. / 42.621528° с. ш. 25.3905° и. д.

Kalitin-memorial-near-Kalitinovo-village-Bulgaria-2.jpg Паметник на боевете при Стара Загора и Джуранли (Калитиново) на 19 юли 1877 г. Въ царствованiе росiйскаго императора Александра ІІ подъ начальствомъ его высочества Княза Николая Максимилiановича Герцога Лейхтенбаркскаго 19 Iюля 1877 г. сраженiе при Джуранлiй и Ески Загрѣ.

Участвовали въ бо: Полуэксадронъ почетнаго его величества конвоя. ПОЛКИ: Елецкiй и Сѣвскiй пѣхотные. 4-я стрѣлковая бригада. 1,2,3,4,5 и 6 дружины болгарскаго ополченiя. 2 сотни 7-го пластунскаго батальона Кубанскаго  казаческаго войска. Астраханскiй и Казанскiй драгунскiе полки и Киевскiй гусарскiй. Донскiе казачьи полки №№ 21 и  26. Уральская казачья сотня, 16 конно-арт. батарея, Донскiя казачьи №№ 10 и 15 батареи. 1 и 2 горно-пѣшiя батареи. Сводная конно пiонерная команда.

Калитиново Намира се на 3 км североизточно в местността Шакови могили

42°26′47.9″ с. ш. 25°46′31.4″ и. д. / 42.446639° с. ш. 25.775389° и. д.

Паметник Калитиново1.jpg Братска могила на 4 нисши чина и старши вахтмистър от 4-ти ескадрон на 9-ти хусарски Киевски полк и 1 нисш чин от 16-та конна батарея, убити на 19 юли 1877 г. край Джуранли (Калитиново) 1877

1878

Калитиново Намира се в селото
Паметник Николаево2.jpg Паметна плоча за посрещането на конния авангард на генерал Отон Раух на 14 юли 1877 г. На 14 юли 1877 год. конният авангард на Предния отряд командуван от Генерал О. Е. Раух освободи от петвековното турско робство с. Николаево. Поклон пред паметта на славните руски витязи и български опълченци паднали за свободата на България. Николаево Намира се в парка до храм „Св. св. Кирил и Методий“

42°37′48″ с. ш. 25°47′30″ и. д. / 42.63° с. ш. 25.791667° и. д.

Nikolaevo-war-memorial-centre.jpg Бюст-паметник на княз Николай Николаевич генерал Н

ИКОЛАЙ

НИКОЛАЕВИЧ

1877– 1878

Николаево Намира се в парка „Николай Николаевич“

42°37′45.6″ с. ш. 25°47′20.5″ и. д. / 42.629333° с. ш. 25.789028° и. д.

Скобелево1.jpg Паметен знак на загиналите войни в Руско-турската война 1877 - 1878 г. В памет на загиналите в Руско-турската освободителна война 1877 - 1878 Скобелево Намира се в местността Махалата
Паметник Стара Загора.jpg Паметник на защитниците на Стара Загора, загинали на 19 юли 1877 г. На падналите въ боя на 19 юлий 1877 год. при Стара Загора.

Въздигнатъ на 19 юний 1902 г.

Отъ признателните старозагорски граждани

Стара Загора Построен в градския парк през 1902 г. по повод 25 годишнината от Старозагорския бой

42°25′30″ с. ш. 25°37′37.6″ и. д. / 42.425° с. ш. 25.627111° и. д.

Паметник Калитин Стара Загора.jpg Паметник на подполковник Павел Калитин, 12 офицери и 359 руски войни и български опълченци, загинали при отбраната на Стара Загора на 19 юли 1877 г. СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ

ОСВОБОДЕНА ПРИЗНАТЕЛНА БЪЛГАРИЯ

Стара Загора Построен в парк „Подполковник Калитин“ през 1927 г. по повод 50 годишнината от Старозагорския бой

42°25′30.1″ с. ш. 25°38′39.7″ и. д. / 42.425028° с. ш. 25.644361° и. д.

Samarsko-Zname-Images-From-Bulgaria.jpg Мемориален комплекс Бранителите на Стара Загора В памет на геройски загиналите в боевете за Стара загора на 31 юли 1877 г.

от признателните потомци

Стара Загора Построен североизточно в местността Чадър могила през 1977 г. по повод 100 годишнината от Старозагорския бой

42°25′59.5″ с. ш. 25°39′14″ и. д. / 42.433194° с. ш. 25.653889° и. д.

Паметник Николай Алексеевич Албовски.jpg Надгробен паметник на поручик Николай Алексеевич Албовский от 9-ти драгунски Казански полк, убит на 18 юли 1877 г. Здѣсь покоится тѣло Поручика 9-го драгунскаго казанскаго полка незабравимаго

НИКОЛАЯ АЛЕКСѢЕВИЧА

убитъ 19 iюля 1877 год потъ Эски Загорои

Стара Загора Намира се в парк „Подполковник Калитин“

42°25′29.8″ с. ш. 25°38′40.4″ и. д. / 42.424944° с. ш. 25.644556° и. д.

Паметник на свободата при Шейново.jpg Паметник на победата в Шейновската битка на 27 и 28 декември 1877 г. Това място помни грохота на боевете и гърма на победата през освободителната руско-турска война на 8 и 9.I.1878 г. Руските войни и българските опълченци командувани от генералите Радецки, Скобелев и Мирски разгромиха тридесет хилядната армия на Вейсел паша. Тази битка реши победния край на войната. В двудневните Шейновски боеве 5769 руси и българи напоиха с кръвта си свещената родна земя. Българино, отдай почит на героите загинали за свободата на родината. Шейново Изграден през 1963-1964 г. се на север от селото, в мемориалния парк, на мястото на парада на руските войски и българското опълчение след победата над Вейсел паша

42°41′27.8″ с. ш. 25°19′17.3″ и. д. / 42.691056° с. ш. 25.321472° и. д.

Шейново офицери.jpg Братска могила на руски офицери от 63-ти Углицки и 64-ти Казански полк, убити и починали от рани в боя при с. Химитли (Ясеново) на 26 декември 1877 г. и боя при Шейново на 28 декември 1877 г. Шейново Намира се в западния край на селото

42°41′03.7″ с. ш. 25°18′46.6″ и. д. / 42.684361° с. ш. 25.312944° и. д.

Паметник Шейново гробището.jpg Братска могила на войните от 61-ви Владимирски, 62-ри Суздалски, 63-ти Углицки и 64-ти Казански полк (16-та пехотна дивизия), загинали в Шейновската битка на 28 декември 1877 г. 16 пҧхотная Дивизiя

1877 г. 28 Декабря, Славная и вѣчная имъ память Войнамъ павшимъ при Взятiи Шейнова

Шейново Намира се на 0.5 км западно в гробището

42°41′01″ с. ш. 25°18′42.5″ и. д. / 42.683611° с. ш. 25.311806° и. д.

Паметник на победата при Шейново.jpg Братска могила войните на 16-та пехотна дивизия, загинали в Шейновската битка на 28 декември 1877 г. Шейново Намира се на 0.5 км северно от селото

42°41′26.4″ с. ш. 25°18′57.1″ и. д. / 42.690667° с. ш. 25.315861° и. д.

Оструша1.jpg Братска могила на руски войни от 9-та пехотна дивизия на 8-ми Армейски корпус, загинали в Шейновската битка: от 33-ти Елецики полк нисши чинове 56, от 34-ти Севски полк нисши чинове 72, от 36-ти Орловски полк майор Павел Бойно-Родзевич, прапоршчици Николай Скуляни и Порфирий Ковалевский 2-ри и нисши чинове 81, от 4-та стрелкова бригада Щабс-капитан Людвиг Богодкевич, поручици Иван Грузевич - Нечай и Александър Чеканов, подпоручици Вячеслав Казанский и Рафаил Тимофеев нисши чинове 78, от 1-ва планинска батарея нисши чинове 3 БРАТСКАЯ МОГИЛА

войнамъ 8-го корпуса 9-ой ДИВИЗIИ 33 пҧхот. Елецкаго полка нижнихъ чиновъ - 56, 34 пҧх. Сҧвскаго П.А.Р. полка нижнихъ чиновъ - 72, 36 пҧхот. Орловскаго полка Майоръ Павелъ Бойно Радзевичъ, Прапорщики Николай Скуляни, Порфирий Ковалевскiй, нижнихъ чиновъ - 81, 4-й СТРѢЛКОВОЙ БРИГАДЫ Штабсъ Кап. Людвигъ Богодкевичъ, Поручики Иванъ Грузевичъ - Нечай, Александръ Чекановъ, Подпоручики Вячеславъ Казанскiй, Рафаилъ Тимофеевъ, нижнихъ чиновъ - 78, 1-й Горной Батареи нижнихъ чиновъ - 3,

Миръ праху вашему Герои!

Шейново Намира се на 3 км източно – североизточно върху тракийска могила в близост до могила Оструша

42°41′23.7″ с. ш. 25°21′11.1″ и. д. / 42.689917° с. ш. 25.353083° и. д.

Паметник Шейново Оструша2.jpg Братска могила на 11 нисши чина от 117-ти Ярославски и 119-ти Коломенски полк (30-та пехотна дивизия), убити в бой с турците при Шипка и Мъглиж на 28 декември 1877 г. 11 человҧкъ нижнихъ чиновъ 30-ой пҧхотной дивизiи: 117 Ярославскаго и 119 пҧхот. Коломенскаго полковъ,

Убитыхъ въ сръженiи съ турками при Шипки и Маглишъ 28 Декабря 1877 года

Шейново Намира се на 3.2 км източно – североизточно върху тракийска могила в близост до могила Оструша

42°41′30.2″ с. ш. 25°21′14.6″ и. д. / 42.691722° с. ш. 25.354056° и. д.

ИзточнициРедактиране