Семенни растения

отдел растения

Семенните растения (Spermatophyta) са група растения, които образуват семена. В миналото са класифицирани като отдел, но днес обикновено се приемат за надотдел.

Семенни растения
Класификация
царство:Растения (Plantae)
подцарство:Зеленоподобни водорасли (Viridiplantae)
инфрацарство:Стрептофити (Streptophyta)
надотдел:Висши растения (Embryophyta)
отдел:Васкуларни растения (Tracheophyta)
подотдел:Семенни растения (Spermatophytes)
Научно наименование
Обхват на вкаменелости
Семенни растения в Общомедия
[ редактиране ]

Семенните растения са най-добре приспособените кормусни растения към разнообразните и променливи условия на сухоземната среда. Тяхното полово размножаване е напълно независимо от водна среда. След оплождане на яйцеклетката в женския размножителен организъм се образува семе. В него зародишът е добре защитен и осигурен с хранителни вещества. Появата на семена е важен етап в развитието на растителния свят. То е главна причина за бързото и широко разпространение на семенните растения и за изместването на споровите растения.

Семенните растения се делят на голосеменни и покритосеменни (цветни) растения:

Други названия

редактиране

Шведският натуралист Карл Линей дава на семенните растения названието явнобрачни, противопоставяйки ги на тайнобрачните растения. Днес названието „явнобрачни“ има само историческо значение.