Стрелча (община)

община в България

Община Стрелча се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Пазарджик.

Стрелча (община)
      
Общи данни
ОбластОбласт Пазарджик
Площ224.46 km²
Население5 169 души
Адм. центърСтрелча
Брой селища5
Сайтstrelcha.bg
Управление
КметГеорги Павлов
(независим политик; 2020)
Общ. съвет13 съветници
  • БСП (4)
  • Българска Социалдемокрация (3)
  • ГЕРБ (2)
  • АБВ (2)
  • ДПС (2)
Топографска карта на община Стрелча.

География редактиране

Географско положение, граници, големина редактиране

Общината е разположена в североизточната част на Област Пазарджик. С площта си от 224,46 km2 заема 9-о място сред 12-те общините на областта, което съставлява 5,01% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси редактиране

Релеф редактиране

Релефът на общината е средно и ниско планински, като територията ѝ изцяло попада в пределите на планината Средна гора.

Северната част на община Стрелча е заета от централните, най-високи части на Същинска Средна гора. В най-северния ѝ ъгъл, на границата с община Копривщица се издига връх Буная 1572 m, най-високата точка на общината и един от първенците на Средна гора.

В средата на общината е разположена малката, но плодородна Стрелчанска котловина, в която от север на юг протича река Стрелчанска Луда Яна, и в която е разположен общинския център град Стрелча.

Южните части на общината са заети от южните, ниски части на Същинска Средна гора, като склоновете ѝ в района на селата Свобода и Блатница постепенно потъват в Горнотракийската низина.

Минималната надморска височина от 304 m се намира в коритото на река Луда Яна, разположена южно от село Свобода.

Води редактиране

Основна водна артерия на общината е река Стрелчанска Луда Яна (39 km). Тя води началото си от община Копривщица и навлиза в общината от север под името Меде дере, като тече в дълбока и залесена долина. Преминава през центъра на град Стрелча, където приема името Стрелчанска Луда Яна и пресича от север на юг Стрелчанската котловина. След това реката проломява южните части на Същинска Средна гора и южно от село Попинци (Община Панагюрище) се съединява с идващата отдясно река Панагюрска Луда Яна и двете образуват същинската река Луда Яна. На протежение от около 6 km река Луда Яна служи за граница между община Стрлеча и община Панагюрище, след което окончателно напуска пределите на общината.

През източната част на общината в дълбока проломна долина протича горното и част от средното течение на река Калаващица, десен приток на река Пясъчник.

В района на град Стрелча бликат топли минерални извори, които се използват в изградените множество санаториуми, хотели и почивни станции.

Население редактиране

Етнически състав редактиране

Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):[1]

Населено
място
Численост Населено
място
Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Общо 4913 3638 6 287 11 10 961 100.00 74.05 0.12 5.84 0.22 0.20 19.56
Стрелча 4083 2978 274 10 813 Стрелча 72.93 6.71 0.24 19.91
Смилец 271 232 0 0 37 Смилец 85.60 0.00 0.00 13.65
Дюлево 201 173 4 13 9 Дюлево 86.06 1.99 6.46 4.47
Блатница 183 81 0 0 101 Блатница 44.26 0.00 0.00 55.19
Свобода 175 174 0 0 0 0 1 Свобода 99.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57

Населени места редактиране

Общината има 5 населени места с общо население 4409 жители към 7 септември 2021 г.[2]

Списък на населените места в община Стрелча, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Блатница 140 18,205 Саръ гьол Смилец 209 34,100 Ерелии
Дюлево 177 27,785 Айваджик Стрелча 3779 119,018
Свобода 104 25,352 Кепелии, Цар Борис ОБЩО 4409 224,460 няма населени места без землища

Административно-териториални промени редактиране

  • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Саръ гьол на с. Блатница;
– преименува с. Айваджик на с. Дюлево;
– преименува с. Ерелии на с. Смилец;
– преименува с. Кепелии на с. Цар Борис;
  • МЗ № 2127/обн. 13.05.1947 г. – преименува с. Цар Борис на с. Свобода;
  • Указ № 829/обн. 29.08.1969 г. – признава с. Стрелча за гр. Стрелча.

Транспорт редактиране

По цялото протежение на общината, от юг на север, а след общинския център на запад преминава участък от 23,6 km от трасето на жп линията ПловдивПанагюрище.

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 32,5 km:

Топографска карта редактиране

Бележки редактиране

Източници редактиране

Външни препратки редактиране