Панагюрище (община)

община в област Пазарджик
(пренасочване от Община Панагюрище)

Община Панагюрище се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пазарджик. Територията на общината е 598,5 км² и включва 10 населени места, от които едно е град (Панагюрище) и девет са села (Бъта, Баня, Оборище, Сребриново, Попинци, Поибрене, Левски, Панагюрски колонии и Елшица).

Панагюрище (община)
      
Общи данни
ОбластОбласт Пазарджик
Площ598.91 km²
Население25 125 души
Адм. центърПанагюрище
Брой селища10
Сайтpanagyurishte.org
Управление
КметЖелязко Гагов
(независим политик; 2023)
Общ. съвет21 съветници
Панагюрище (община) в Общомедия
Топографска карта на община Панагюрище.
Сградата на община Панагюрище през 2008 г.

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината е разположена в северната част на област Пазарджик. С площта си от 598,913 km2 заема 4-то място сред 12-те общините на областта, което съставлява 13,37% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси

редактиране

Релефът на общината е средно и ниско планински, като територията ѝ изцяло попада в пределите на планината Средна гора.

На изток от долината на река Тополница (около 90% от площта ѝ) в пределите на общината попадат крайните западни, най-високи части на Същинска Средна гора. Тук западно от село Панагюрски колонии се издига най-високата точка на общината – връх Братия (1518,5 m). Общинският център град Панагюрище е разположен в малка котловина – Панагюрската котловина, която представлява долинно разширение на река Панагюрска Луда Яна.

Останалите около 10% от територията на общината, на запад от долината на Тополница се заемат от крайните източни части на рида Белица, част от Ихтиманска Средна гора. Максималната му височина в пределите на общината е връх Арамлиец (1196 m). Неговите източни склонове, обърнати към долината на Тополница са стръмни и опороени.

Минималната надморска височина от 303 m се намира в коритото на река Луда Яна, разположена източно от село Левски.

Най-голямата река в община Панагюрище е река Тополница (ляв приток на Марица), която протича с част от средното си течение през западната ѝ част на протежение от около 15 km. На нея, в община Ихтиман е изградена преградната стена на язовир Тополница, като южно от село Поибрене в пределите на общината попада „опашката“ на язовира.

От север на юг през общината протича цялото течение на река Панагюрска Луда Яна, която се приема за начало на река Луда Яна (ляв приток на Марица). Тя извира от 1423 m н.в. под името Елишка река в западното подножие на връх Бич (1449 m) в Същинска Средна гора. До град Панагюрище тече в югозападна посока в дълбока долина. Преди града завива на юг, вече под името Панагюрска Луда Яна и пресича Панагюрската котловина. След това продължава на юг, а от село Бъта на югоизток в дълбока проломна долина. Югоизточно от село Попинци се съединява със Стрелчанска Луда Яна и дава началото на същинската река Луда Яна. Източно от село Левски тя напуска пределите на общината. Най-големият ѝ приток в пределите на общината е река Банска Луда Яна (десен).

Население

редактиране

Етнически състав

редактиране
Преброяване на населението през 2001 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 29 818 100.00
Българи 28 556 95.76
Цигани 1073 3.59
Турци 16 0.05
Други 66 0.22
Не се самоопределят 60 0.20
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):[2]

Населено
място
Численост Населено
място
Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Общо 25 263 23 027 11 232 21 294 1678 100.00 91.15 0.04 0.92 0.08 1.16 6.64
Панагюрище 17 584 16 318 4 60 15 276 911 Панагюрище 92.80 0.02 0.34 0.08 1.56 5.18
Попинци 1993 1714 87 4 186 Попинци 86.00 4.36 0.20 9.33
Оборище 1256 1213 0 5 36 Оборище 96.57 0.00 0.39 2.86
Бъта 1183 1108 0 5 68 Бъта 93.66 0.00 0.42 5.74
Поибрене 776 327 24 0 422 Поибрене 42.13 3.09 0.00 54.38
Елшица 747 710 0 27 8 Елшица 95.04 0.00 3.61 1.07
Левски 707 681 12 0 12 Левски 96.32 1.69 0.00 1.69
Баня 705 687 0 0 0 0 18 Баня 97.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55
Панагюрски колонии 307 264 4 17 0 5 17 Панагюрски колонии 85.99 1.30 5.53 0.00 1.62 5.53
Сребриново 5 5 0 0 0 0 0 Сребриново 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Населени места

редактиране

Общината има 10 населени места с общо население 22 084 жители към 7 септември 2021 г.[3]

Списък на населените места в община Панагюрище, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Баня 612 34,017 Панагюрище 15692 221,719 7-о по големина з-ще в Б-я
Бъта 1025 46,704 Панагюрски колонии 224 - в з-щето на гр. Панагюрище
Елшица 537 53,721 Поибрене 742 107,793
Левски 620 17,794 Калагларе, Долно Левски Попинци 1597 48,046
Оборище 1026 69,059 Мечка Сребриново 9 - Сърбиново, в з-щето на с. Поибрене
ОБЩО 22084 598,913 2 населени места са без землища

Административно-териториални промени

редактиране
 • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Калагларе на с. Долно Левски;
– преименува м. Сърбиново на м. Сребриново;
 • указ № 236/обн. 28.05.1950 г. – преименува с. Мечка на с. Оборище;
 • Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – признава н.м. Станчев рът (Станчов рът) за отделно населено място – м. Станчев рът (Станчов рът);
 • през 1956 г. – осъвременено е името на м. Кайрака на м. Кайряка и е призната за с. Кайряка без административен акт;
 • Указ № 881/обн. 30.11.1965 г. – заличава махалите Алачовец, Балчовци, Косевица, Курил, Нивица (Нивицата), Павел, Поленето, Равни рът, Слатина, Станчев рът (Станчов рът), Тропев рът и Шишман поради изселване;
 • Указ 1521/обн. 24.10.1975 г. – заличава с. Кайряка и присъединява като квартал на с. Поибрене;
 • Указ № 970/обн. 04.04.1986 г. – признава курортно селище Панагюрски колонии за отделно населено място – с. Панагюрски колонии;
 • Указ № 1410/обн. 04.05.1987 г. – преименува с. Долно Левски на с. Левски;
 • На основание §7 (т.3) от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ДВ, бр. 63/1995 г.) всички махали, колиби, гари, минни и промишлени селища придобиват статут на села.

Политика

редактиране

Награди за Община Панагюрище

редактиране
 • Победител в категория „Tech City“, раздел „средни общини“, в онлайн конкурса „Кмет на годината, 2017“. Приз за кмета Никола Белишки за цялостно внедряване на нови технологии в градовете за улеснение на гражданите и привличане на туристи.

Демографска политика

редактиране

През 2013 година общината решава да отпусне 50 000 лв. за стимулиране на раждаемостта, като дава бонуси – 600 лева за първо бебе, за второ и трето по 400 лева и 1200 за близнаци. Условие за получаване на помощта към двамата родители е:[4]

 • да имат постоянно жителство в общината
 • да са пълнолетни
 • да са здравно осигурени
 • да нямат данъчни задължения към общината

През 2014 година се раждат с 50 % повече деца от предната година, което е над очакваното. През септември парите свършват и кметът се принуждава да търси още пари.[4] През 2015 година общината отпуска 100 000 лв.[5]

Транспорт

редактиране

В източната част на общината, от изток на запад преминава последният участък от 6,4 km от трасето на жп линията ПловдивПанагюрище.

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 91,5 km:

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране