Субсахарска Африка (нарича се още Тропическа Африка и Черна Африка, на английски: Sub-Saharan Africa) се нарича част от африканския континент, намираща се на юг от пустинята Сахара.[1] Тази част от Африка е населена предимно с представители на негроидната раса. Този факт е бил една от причините тази част от континента да бъде наречена с вече остаряващото название Черна Африка.

Карта на Субсахарска Африка – в зелено

Разделението на Африканския континент е станало вероятно преди около 5 хил. години, когато започва засушаването на Сахара. Тя се превръща във физическа граница, практически непреодолима за културни контакти. Единствената връзка между двете части се оказала долината на река Нил. В тази част на континента възникват няколко цивилизации, изпитали силното влияние на Древен Египет.

В тази част на континента желязната епоха настъпва около 1000 г. пр.н.е. Тук е възникнал рязък преход от неолита към желязната епоха, без да се преминава през бронзова епоха. Културата на желязната епоха се разпространява едновременно на запад и изток. Това способствало за усвояването на нови територии в Тропическа Африка и се превръща в една от важните причини в разпространението на народите от групата банту. Те силно притискат териториално всички останали групи от негроидната раса в тази част на континента.

Съгласно съвременното политическо деление на Африка, южно от Сахара в Субсахарска Африка се включват 48 страни:

Вижте също

редактиране