Южна Европа
Страните от Южна Европа по дефиницията на ООН са в яркозелено

Ю̀жна Евро̀па е регион на континента Европа. Няма ясна дефиниция на границите му, които могат да се изменят в зависимост от това дали се вземат предвид географските, културните, лингвистичните или историческите фактори. Обикновено се счита, че Испания, Португалия, Италия и Гърция – средиземноморските европейски държави въобще – са част от Южна Европа.

От географска гледна точна, Южна Европа е южната половина от сушата на Европа. Тази дефиниция обаче е относителна и без ясни граници, въпреки че Алпите и планините от Централния масив представляват физическа бариера между Италия и Франция и останалата част от Европа.

Геополитическа дефиниция на Обединените нацииРедактиране

За официалните си документи и публикации, Организацията на обединените нации групира страните в класификация по региони. Южна Европа по дефиницията на ООН [1] включва следните страни и територии: