Айтоска котловина

котловина в България

Айтоската котловина (или Айтоско поле) е котловинно поле в Средногорско-Подбалканската област, най-източната (единадесета по ред от запад на изток) и най-ниска задбалканска котловина.

Айтоска котловина
Изглед към гр. Айтос и Айтоската котловина
Изглед към гр. Айтос и Айтоската котловина
42.6791° с. ш. 27.2562° и. д.
Местоположение на картата на България
Общи данни
Местоположение България
Дължина24 km
Ширина3 – 7 km
Площ100 km2
Инфраструктура
СелищаАйтос
Айтоската котловина на картата на община Айтос

Айтоската котловина е разположена между планините Карнобатска на север и Айтоска на североизток и изток (дялове от Стара планина) и възвишението Хисар на югозапад. На юг е широко отворена към Бургаската низина, а на запад чрез ниска седловина в района на село Черноград се свързва с Карнобатската котловина.

Площта на котловината е около 100 км2, като дължината ѝ от северозапад на югоизток е около 24 км, а ширината 3 – 7 км. Средната ѝ надморска височина е 60 – 100 м, наклонена на юг и е най-ниската задбалканска котловина.

Котловинното дъно е запълнено с речни наноси, а на север в подножието на Стара планина е покрито с пролувиални конуси. Южната част е частично заблатена. Отводнява се от Айтоска река и притока ѝ Аланско дере. Климатът е преходно-континентален с черноморско влияние. Почвите са делувиално-пролувиални по долините на реките, смолници, канелени и засолени ливадни. По-голямата част от площта ѝ е заета от обработваеми земи, като се отглеждат основно зърнени и технически култури, овощарство и лозарство.

В котловината са разположени 1 град Айтос и 7 села – Карагеоргиево, Караново, Малка поляна, Пирне, Поляново, Съдиево и Тополица.

През котловината преминават участъци от три пътя от Държавната пътна мрежа:

От северозапад на югоизток, по цялото протежение на котловината от гара Черноград до гара Българово преминава участък от трасето на Подбалканската жп линия София – Карлово – Бургас.

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране