Брезово (община)

община в България
Вижте пояснителната страница за други значения на Брезово.

Община Брезово се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пловдив.

Брезово (община)
      
Общи данни
Областобласт Пловдив
Площ465.41 km²
Население7 276 души
Адм. центърБрезово
Брой селища16
Сайтwww.brezovo.bg
Управление
КметКалин Калапанков
(БСП за България; 2023)
Общ. съвет13 съветници
 • БСП за България (4)
 • ГЕРБ (3)
 • БЗНС (2)
 • Възраждане (2)
 • Български възход (1)
 • СДС (1)
Брезово (община) в Общомедия

История редактиране

Първообразът на днешната Община Брезово е някогашната Сърненогорска околия.

География редактиране

Географско положение, граници, големина редактиране

Общината е разположена в източната част на област Пловдив. С площта си от 465,405 km2 заема 6-о място сред 18-те общините на областта, което съставлява 7,77% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси редактиране

Релеф редактиране

Релефът на общината е разнообразен – от равнинен в южната част, през хълмист в централната, до ниско планински в северната. Територията ѝ попада в пределите на Горнотракийската низина и части от Сърнена Средна гора.

Южната част на общината, приблизително до условната линия на север покрай селата Върбен, Златосел и Зелениково се заема от северната, хълмиста част на Горнотракийската низина, с надморска височина между 200 и 300 m. Югозападно от село Тюркмен, на границата с община Раковски се намира най-ниската точка на община Брезово – 171 m н.в.

Районите северно от горепосочената условна линия се заемат от южните склонове (и част от северните в землището на село Свежен) на западната част на Сърнена Средна гора. Тук, на границата с община Павел баня, североизточно от село Розовец се издига връх Братан 1235,8 m, най-високата точка на общината и на цялата Сърнена Средна гора.

Води редактиране

От Сърнена Средна гора водят началото си множество малки реки, които текат на юг и при навлизането си в Горнотракийската низина изкуствено се разделят на множество напоителни канали, с водите на които се напояват обширните земеделски земи. По-големи от тези реки са Брезовска река (52,7 km) и Сребра, явяващи се леви притоци на Марица, и които протичат през община Брезово с горните и част от средните си течения. Брезовска река извира под връх Братан и се насочва на юг. Преминава последователно през селата Розовец и Зелениково, град Брезово и селата Чоба и Тюркмен и южно от последното напуска пределите на общината. Река Сребра води началото си южно от село Свежен. Тече в южна посока като минава последователно през селата Златосел, Дрангово е Отец Кирилово и също напуска територията на общината.

Крайната северна част на община Брезово се отводнява от Свеженска река (ляв приток на Бяла река, от басейна на Стряма). Тя извира североизточно от село Свежен, минава през селото и завива на северозапад, като протича в дълбока залесена долина. На около 7 km северозападно от селото навлиза в община Карлово.

На реките Брезовска и Сребра и на някои от техните притоци има изградени множество микроязовири, водите на които са включени в обширна напоителна система. По-големи от тях са язовирите: „Дондуково“ и „Отец Кирилово“ (на река Сребра), „Пъдарско“, „Борец 1, 2 и 3“, „Дрангово“, „Болярино“ и др.

Население редактиране

Етнически състав (2011) редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 7298 100,00
Българи 5695 78,04
Турци 34 0,47
Цигани 1 094 14,99
Други 13 0,18
Не се самоопределят 23 0,32
Не отговорили 439 6,02

Населени места редактиране

Общината има 16 населени места с общо население от 6170 жители към 7 септември 2021 г.[2]

Списък на населените места в община Брезово, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Бабек 57 16,759 Пъдарско 510 17,424 Коруджиларе
Борец 681 21,605 Салалии Розовец 181 48,118 Рахманлии
Брезово 1607 49,962 Абрашларе Свежен 164 59,985 Аджар
Върбен 145 31,494 Мусу чалъ, Суютчук Стрелци 426 31,234 Кадършик
Дрангово 363 14,437 Комарларе Сърнегор 97 16,801 Караджа охад
Зелениково 378 49,451 Хамзаларе Тюркмен 248 15,484
Златосел 132 20,052 Саръ демирджии Чехларе 71 21,521 Морозово
Отец Кирилово 240 14,027 Кирекчии Чоба 870 37,051
ОБЩО 6170 465,405 няма населени места без землища

Административно-териториални промени редактиране

 • Губернаторско разрешение от 1879 – 1880 г. – преименува с. Абрашларе на с. Брезово;
 • през 1885 г. – преименувано е с. Муслу чалъ на с. Суютчук от населението без административен акт;
 • МЗ № 2820/обн. 14 август 1934 г. – преименува с. Салалии на с. Борец;
– преименува с. Суютчук на с. Върбен;
– преименува с. Комарларе на с. Дрангово;
– преименува с. Хамзаларе на с. Зелениково;
– преименува с. Саръ демирджии на с. Златосел;
– преименува с. Кирекчии на с. Отец Кирилово;
– преименува с. Коруджиларе (Куруджилар) на с. Пъдарско;
– преименува с. Рахманлии на с. Розовец;
– преименува с. Аджар на с. Свежен;
– преименува с. Кадършик на с. Стрелци;
– преименува с. Караджа ат (Караджа охат) на с. Сърнегор;
 • Указ № 165/обн. 5 април 1950 г. – преименува с. Чехларе на с. Морозово;
 • Указ № 828/обн. 29 август 1969 г. – присъединява с. Чоба като квартал на с. Брезово и обявява с. Брезово за гр. Брезово;
 • Указ № 1126/обн. 23 септември 1969 г. – възстановява старто име на с. Морозово на с. Чехларе;
 • Указ № 250/обн. 22 август 1991 г. – отделя кв. Чоба от гр. Брезово и го възстановява като отделно населено място – с. Чоба.

Транспорт редактиране

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 58,2 km:

Топографска карта редактиране

Външни препратки редактиране

Източници редактиране

Бележки редактиране