Държавен комитет за планиране

(пренасочване от Върховен стопански съвет)

Държавният комитет за планиране (ДКП) е бивша държавна институция в България, създадена с цел да координира дейността на цялата планова икономика на Народна република България[1].

Хронология на имената

редактиране

Председателят на Комитета обикновено е член на правителството на НРБ. В историята си учреждението (с ранг на министерство след 1946 г.), е имало следните наименования:

  • Върховен стопански съвет (1945-1947),
  • Държавна планова комисия (1947-1962),
  • Държавен комитет за планиране (1962-1986),
  • Държавна планова комисия (1986-1987).

Комитетът е преобразуван в Министерство на икономиката и планирането, в което са включени също функциите на закритите тогава Стопански съвет при МС и Министерство на финансите, през 1987 г.

Върховният стопански съвет (ВСС) е създаден на 15 май 1945 година от доминираното от Българската работническа партия (комунисти) правителство с цел да постави основите на плановата икономика по съветски образец. В новата институция са включени и някои съществуващи по-рано структури, като Дирекцията за гражданска мобилизация. За времето на своето съществуване съветът разработва един едногодишен и един двугодишен стопански план. ВСС получава и изключително широки правомощия, чрез които да налага изпълнението на плановете, включително правото да мобилизира лица между 18 и 50-годишна възраст и цели предприятия за извършване на безплатен труд в полза на правителството[1].

На 11 декември 1947 година ВСС е преобразуван в Държавна планова комисия (ДПК). С национализацията на икономиката нейните функции се променят. Създадените отраслови министерства поемат прякото управление на предприятията, а ДПК разработва стопанските планове на национално ниво, задава методиките на планирането и одобрява и контролира плановете в отделните сектори и региони. През 1962 година ДПК е преименувана на Държавен комитет за планиране, през 1986 година е възстановено нейното старо име, а през 1988 година е преименувана на Министерство на икономиката и планирането[1].

През отделни периоди на ДПК са подчинени други институции: Главна дирекция на статистиката (1948-1953), Институт за рационализация (1950-1957), Централно управление за материално-техническо снабдяване и държавен резерв (1959-1968), Комитет по цените (1976-1986), Комитет по труда и работната заплата (от 1981)[1].

Ръководители

редактиране
Председатели на Върховния стопански съвет
правителство име дати партия
- Добри Терпешев 15 май 1945 – 31 март 1946 БКП
63 Добри Терпешев 31 март 1946 – 23 ноември 1946 БКП
64 Добри Терпешев 23 ноември 1946 – 11 декември 1947 БКП
Председатели на Държавната планова комисия
правителство име дати партия
65 Добри Терпешев 11 декември 1947 – 6 август 1949 БКП
65 Кирил Лазаров 6 август 1949 – 5 декември 1949 БКП
65 Карло Луканов 5 декември 1949 – 20 януари 1950 БКП
66 Карло Луканов 20 януари 1950 – 28 февруари 1952 БКП
66 Евгени Матеев 28 февруари 1952 – 26 декември 1952 БКП
66 Георги Чанков 26 декември 1952 – 20 януари 1954 БКП
67 Георги Чанков 20 януари 1954 – 30 декември 1956 БКП
67 Руси Христозов 30 декември 1956 – 15 януари 1958 БКП
68 Руси Христозов 15 януари 1958 – 25 декември 1959 БКП
68 Станко Тодоров 25 декември 1959 – 17 март 1962 БКП
69 Станко Тодоров 17 март 1962 – 27 септември 1962 БКП
69 Живко Живков 27 септември 1962 – 27 ноември 1962 БКП
Председатели на Държавния комитет за планиране
правителство име дати партия
70 Апостол Пашев 27 ноември 1962 – 12 март 1966 БКП
71 Апостол Пашев 12 март 1966 – 27 декември 1968 БКП
71 Тано Цолов 27 декември 1968 – 9 юли 1971 БКП
72 Сава Дълбоков 9 юли 1971 – 19 януари 1973 БКП
72 Иван Илиев 19 януари 1973 – 15 април 1975 БКП
72 Кирил Зарев 15 април 1975 – 17 юни 1976 БКП
73 Кирил Зарев 17 юни 1976 – 18 юни 1981 БКП
74 Кирил Зарев 18 юни 1981 – 19 юли 1982 БКП
74 Станиш Бонев 19 юли 1982 – 18 октомври 1985 БКП
74 Иван Илиев 18 октомври 1985 – 24 януари 1986 БКП
Председатели на Държавната планова комисия
правителство име дати партия
74 Иван Илиев 24 януари 1986 – 19 юни 1986 БКП
75 Иван Илиев 19 юни 1986 – 19 август 1987 БКП
Министри на икономиката и планирането
правителство име дати партия
75 Стоян Овчаров 19 август 1987 – 17 ноември 1989 БКП
75 Кирил Зарев 17 ноември 1989 – 8 февруари 1990 БКП
76 Иван Тенев 8 февруари 1990 – 22 септември 1990 БСП

Източници

редактиране
  1. а б в г Българските държавни институции 1879-1986. София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1987. с. 60-61, 86-87, 96-97.