Правителство на Станко Тодоров 2

Второто правителство на Станко Тодоров е седемдесет и шесто правителство на България (дванадесето на Народна република България), избрано от VII народно събрание на 17 юни 1976 г.[1] Приемник е на първото правителство на Станко Тодоров 1. Управлява до 18 юни 1981 г., след което се преобразува в правителството на Гриша Филипов.[2][3]

Правителство на Станко Тодоров 2
 76-о правителство на България
Общи
Първи секретарТодор Живков
Председател на МССтанко Тодоров
Народно събраниеVII
Сформиране17 юни 1976 г.
Разпускане18 юни 1981 г.
Продължителност5 години и 1 ден
Първоначален състав
КоалицияОФ (БКП, БЗНС)
Министри30
~ мъже28
~ жени2
Средна възраст55 години
Представителство
Народно събрание
372 / 400
Тодоров 1
Филипов

Политика

редактиране

Съставяне

редактиране

Кабинетът, оглавен от Станко Тодоров, е съставен от политически дейци на Отечествения фронт (Българска комунистическа партия и БЗНС (казионен)).[4][5]

Сформира се от следните 24 министри, 5 зам.-председатели и един председател на Министерския съвет.[6][7][8]

министерство име партия
председател на Министерския съвет Станко Тодоров БКП
първи зам.-председател на Министерския съвет Тано Цолов БКП
зам.-председател на Министерския съвет, председател на Комитета за държавен и народен контрол Кръстю Тричков БКП
зам.-председател на Министерския съвет, председател на Държавния комитет за планиране Кирил Зарев БКП
зам.-председател на Министерския съвет Мако Даков БКП
зам.-председател на Министерския съвет Андрей Луканов БКП
финанси Белчо Белчев БКП
председател на Държавния комитет за наука, технически прогрес и висше образование Начо Папазов БКП
председател на Комитета за изкуство и култура Людмила Живкова БКП
вътрешни работи Димитър Стоянов БКП
народна отбрана Добри Джуров БКП
външни работи Петър Младенов БКП
народна просвета Ненчо Станев БКП
минерални ресурси Стамен Стаменов БКП
снабдяване и държавни резерви Николай Жишев БКП
енергетика Никола Тодориев БКП
химическа промишленост Георги Панков БКП
машиностроене и металургия Никола Калчев БКП
електроника и електротехника Йордан Младенов БКП
лека промишленост Стоян Жулев БКП
земеделие и хранителна промишленост Ганчо Кръстев БКП
строежи и архитектура Григор Стоичков БКП
транспорт Васил Цанов БКП
вътрешна търговия и услуги Георги Караманев БКП
външна търговия Иван Недев БКП
гори и горска промишленост Янко Марков БЗНС
съобщения Пандо Ванчев БЗНС
народно здраве Ангел Тодоров БКП
правосъдие Светла Даскалова БЗНС
министър без ресор Димитър Жулев БКП

Ведомства без ранг на министерства

редактиране
министерство име партия
председател на Комитета по опазване на природната среда Георги Павлов БКП
председател на Централно статистическо управление Стефан Стефанов БКП
председател на Комитета по труда и работната заплата Ангел Чаушев БКП
председател на БНБ Веселин Никифоров1 БКП
 • 1: – член на правителството.

Промени в кабинета

редактиране

от 28 септември 1976

редактиране
министерство име партия
зам.-председател на Министерския съвет, снабдяване и държавни резерви Сава Дълбоков БКП

от 4 февруари 1977

редактиране
министерство име партия
външна търговия Христо Христов БКП

от 12 май 1977

редактиране
министерство име партия
строителство и строителни материали Иван Сакарев БКП
председател на Съвета за териториално и селищно устройство Григор Стоичков БКП

от 20 юли 1977

редактиране
министерство име партия
машиностроене и металургия Тончо Чакъров БКП
народно здраве Радой Попиванов БЗНС

от 19 октомври 1977

редактиране
министерство име партия
първи зам. председател на Държавния комитет за планиране Тодор Божинов БКП

от 15 ноември 1977

редактиране
министерство име партия
машиностроене Тончо Чакъров БКП
председател на Комитета за тежко инвестиционно машиностроене Тодор Дюлгеров БКП
председател на Комитета по транспортно, селскостопанско и строително машиностроене Върбан Джамбов БКП
металургия и минерални ресурси Стамен Стаменов БКП
народна просвета Дража Вълчева БКП
председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес Начо Папазов БКП

от 22 декември 1977

редактиране
министерство име партия
председател на Комитета за култура Людмила Живкова БКП

от 28 април 1978

редактиране
министерство име партия
земеделие и хранителна промишленост Григор Стоичков БКП
първи зам. министър на земеделието и хранителната промишленост Екатерина Маринова БКП
първи зам. министър на земеделието и хранителната промишленост Васил Цанов БКП
снабдяване и държавни резерви Йордан Младенов БКП
електроника и електротехника Васил Хубчев БКП

от 16 април 1979

редактиране
министерство име партия
председател на Държавния комитет за стандартизация Никола Калчев БКП

от 29 април 1979

редактиране
министерство име партия
председател на НАПС Васил Цанов1 БКП
зам.-председател на Министерския съвет Георги Йорданов БКП
зам.-председател на Министерския съвет Тодор Божинов2 БКП

от 27 септември 1979

редактиране

от 26 декември 1979

редактиране
министерство име партия
първи зам.-председател на Комитета за култура Милчо Германов БКП

от 28 декември 1979

редактиране
министерство име партия
зам.-председател на Министерския съвет Дража Вълчева БКП
народна просвета Александър Фол БКП
първи зам. министър на народната просвета Панка Бабукова БКП

от 26 февруари 1980

редактиране
министерство име партия
зам.-председател на Министерския съвет Стамен Стаменов БКП

от 7 май 1980

редактиране
министерство име партия
лека промишленост Румен Сербезов БКП

от 28 май 1980

редактиране
министерство име партия
председател на Комитета за архитектура и благоустройство Стефан Стайнов БКП

от 11 май 1981

редактиране
министерство име партия
първи зам.-председател на НАПС Минчо Панков БКП

от 27 май 1981

редактиране
министерство име партия
председател на НАПС Александър Петков БКП

Източници

редактиране
 1. Назначено с Указ № 862 от 17 юни 1976 г., обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 50, от дата 22 юни 1976 г.
 2. Българските политически водители 1879 – 1994. ИК „Хераклит А & Н“, 1994. ISBN 954-573-005-6.
 3. Цураков 2008, с. 313 – 322.
 4. Методиев, Веселин и др. Българските държавни институции 1879-1986. София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1987. с. 347-348.
 5. Ташев, Ташо. Министрите на България 1879 – 1999. София, АИ „Проф. Марин Дринов“/Изд. на МО, 1999. ISBN 978-954-430-603-8/ISBN 978-954-509-191-9.
 6. Цураков 2008, с. 301.
 7. Цураков 2010, с. 410.
 8. Ф. 1Б; оп. 66; а.е. 206, Протокол № 206 от 11 юни 1976 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за изменения в структурата, органите и организацията на Народното събрание, Държавния съвет и на Министерския съвет, с. 3 - 6.
 9. Ф. 1Б; оп. 66; а.е. 372, Протокол № 372 от 23 септември 1976 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за издигане Николай Жишев за първи секретар на Окръжния комитет в Бургас и назначаване на Сава Дълбоков за зам.-председател на Министерския съвет и министър на снабдяването и държавните резерви, с. 1.
 10. Преименува се с Указ № 719 от 12 май 1977 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 38 от 13 май 1977 г.
 11. Ф. 1Б; оп. 66; а.е. 816, Протокол № 294 от 19 юли 1977 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за кадрови промени в ръководния състав на министерства, с. 13.
 12. Преименува се с Указ № 1845 от 15 ноември 1977 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 91 от 22 ноември 1977 г.
 13. Ф. 1Б; оп. 66; а.е. 970, Протокол № 448 от 10 ноември 1977 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения във връзка с преобразуване на Министерство на машиностроенето и металургията в Министерство на машиностроенето, утвърждаване ръководството на Министерство на машиностроенето, Комитета по транспортно, селскостопанско и строително машиностроене, Комитета за тежко инвестиционно машиностроене, създаване на Министерство на металургията и минералните ресурси, утвърждаване на ръководството на Министерство на металургията и минералните ресурси, с. 3 – 7.
 14. Ф. 1Б; оп. 66; а.е. 1227, Протокол № 184 от 28 април 1978 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за извършване на кадрови промени в партийните и държавните органи, с. 1 – 4.
 15. Закрива се с Указ № 652 от 29 април 1979 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 35 от 4 май 1979 г.
 16. Ф. 1Б; оп. 66; а.е. 2112, Протокол № 588 от 28 декември 1979 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения във връзка с кадрови промени в състава на Министерски съвет, с. 2.