Правителство на Станко Тодоров 1

Първото правителство на Станко Тодоров е седемдесет и пето правителство на България (единадесето на Народна република България), избрано от VI народно събрание на 9 юли 1971 г.[1] Приемник е на второто правителство на Тодор Живков. Управлява до 17 юни 1976 г., след което се преобразува във второто правителство на Станко Тодоров.[2][3][4]

Правителство на Станко Тодоров 1
 75-о правителство на България
Общи
Първи секретарТодор Живков
Председател на МССтанко Тодоров
Народно събраниеVI
Сформиране9 юли 1971 г.
Разпускане17 юни 1976 г.
Продължителност4 години, 11 месеца и 8 дни
Първоначален състав
КоалицияОФ (БКП, БЗНС)
Министри30
~ мъже28
~ жени2
Средна възраст52 години
Представителство
Народно събрание
368 / 400
Живков 2
Тодоров 2

Политика

редактиране

В средата на 70-те години са обединени 535 ТКЗС, 144 ДЗС и 265 специализирани предприятия в 167 аграрно-промишлени комплекса. Узряването внася хаос в селското стопанство. Дефицитът от селскостопански стоки се засилва и в края на 1970-те години, въпреки огромните дотации от държавата, кризата в селското стопанство вече е реален факт. Образуването на Националния аграрно-промишлен комплекс (НАПК) през март 1979 г. не успява да реши проблемите на българското селско стопанство.

Във връзка с „цялостните успехи“ на българския народ по пътя на социализма, на Х конгрес на БКП от април 1971 г. е приета новата партийна „Програма за изграждане на развито социалистическо общество“. Два месеца по-късно чрез референдум е приета новата конституция на Народна република България, която по дух се доближава до програмата на БКП. Запазва се принципът за „съединяване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт“. Въведен е нов постоянно действащ орган на властта – Държавен съвет, избиран от Народното събрание (т.е. от партията), който има огромни правомощия. Първи негов председател е Тодор Живков, а председател на Министерския съвет през следващото десетилетие е остава Станко Тодоров.

В края на 70-те години БКП има над 800 хиляди членове. Причините за бързото увеличаване на членската маса са както попълването на партията с млади дейци, символ на сплотеността на поколенията около нейната политика, така и провежданата кадрова политика в страната. Членовете на БКП много по-лесно постигат професионална реализация.

Съставяне

редактиране

Кабинетът, оглавен от Станко Тодоров, е съставен от политически дейци на Отечествения фронт (Българска комунистическа партия и БЗНС (казионен)).[5][6]

Сформира се от следните 29 министри и един председател.[3][4][7]

министерство име партия
председател на Министерския съвет Станко Тодоров БКП
първи зам.-председател на Министерския съвет Тано Цолов БКП
първи зам.-председател на Министерския съвет Петър Танчев БЗНС (казионен)
зам.-председател на Министерския съвет Пенчо Кубадински БКП
зам.-председател на Министерския съвет Живко Живков БКП
зам.-председател на Министерския съвет, машиностроене Иван Попов БКП
зам.-председател на Министерския съвет, председател на Държавния комитет за планиране Сава Дълбоков БКП
зам.-председател на Министерския съвет Мако Даков БКП
финанси Димитър Попов БКП
вътрешни работи Ангел Цанев БКП
народна отбрана Добри Джуров БКП
външни работи Иван Башев БКП
труд и социални грижи Мишо Мишев БКП
председател на Държавния комитет за наука, технически прогрес и висше образование Начо Папазов БКП
снабдяване и държавни резерви Николай Жишев БКП
тежка промишленост Христо Панайотов БКП
лека промишленост Дора Белчева БКП
земеделие и хранителна промишленост Вълкан Шопов БКП
строежи и строителни материали Стамен Стаменов БКП
архитектура и благоустройство Георги Стоилов БКП
транспорт Григор Стоичков БКП
вътрешна търговия и услуги Георги Караманев БКП
външна търговия Иван Недев БКП
гори и опазване на природната среда Янко Марков БЗНС (казионен)
информация и съобщения Хараламби Трайков БЗНС (казионен)
народно здраве Ангел Тодоров БКП
народна просвета Стефан Василев БКП
правосъдие Светла Даскалова БЗНС (казионен)
председател на Комитета за изкуство и култура Павел Матев БКП
министър, зам.-председател на Комитета за държавен контрол Нинко Стефанов БКП

Ведомства без ранг на министерства

редактиране
министерство име партия
председател на Комитета по цените Иван Виденов БКП
председател на БНБ Кирил Зарев БКП
председател на Комитета по качеството и стандартизацията Александър Димитров БКП
председател на Комитета по туризма Петко Тодоров БКП
председател на Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина Георги Димитров-Гошкин БКП
председател на Комитета по телевизия и радио Тодор Стоянов БКП
главен директор на БТА Лозан Стрелков БКП

Промени в кабинета

редактиране

от 17 декември 1971

редактиране
министерство име партия
външни работи Петър Младенов БКП

от 18 февруари 1972

редактиране
 • Министърът на леката промишленост Дора Белчева е освободена от заеманата длъжност и назначена за извънреден пълномощник и посланик на Народна република България в Стокхолм.[10]
министерство име партия
лека промишленост Стоян Жулев БКП

от 3 юли 1972

редактиране
министерство име партия
зам. председател на Министерския съвет Венелин Коцев БКП
строежи и строителни материали Георги Белички БКП

от 7 юли 1972

редактиране
министерство име партия
министър без ресор Стамен Стаменов БКП

от 23 ноември 1972

редактиране
министерство име партия
министър без ресор Димитър Жулев БКП

от 19 януари 1973

редактиране
министерство име партия
народна просвета Ненчо Станев БКП
зам. председател на Министерския съвет, председател на Държавния комитет за планиране Иван Илиев БКП

от 7 април 1973

редактиране
министерство име партия
председател на Комитета за отдих и туризъм Иван Врачев БКП
вътрешни работи Димитър Стоянов БКП

от 30 юни 1973

редактиране
министерство име партия
информация и съобщения Георги Андреев БЗНС (казионен)

от 13 юли 1973

редактиране
министерство име партия
машиностроене и металургия Тончо Чакъров БКП
електроника и електротехника Йордан Младенов БКП
химическа промишленост и енергетика Христо Панайотов БКП

от 24 юли 1973

редактиране
министерство име партия
строежи и архитектура Григор Стоичков БКП

от 27 юли 1973

редактиране
министерство име партия
транспорт Васил Цанов БКП

от 23 октомври 1973

редактиране
министерство име партия
химическа промишленост Христо Панайотов БКП
енергетика Петър Данаилов БКП
земеделие и хранителна промишленост Ганчо Кръстев БКП

от 19 март 1974

редактиране
министерство име партия
минерални ресурси Стамен Стаменов БКП

от 4 юли 1974

редактиране
министерство име партия
химическа промишленост Георги Панков БКП

от 8 юли 1974

редактиране
министерство име партия
труд и социални грижи Кирил Зарев БКП

от 31 юли 1974

редактиране
министерство име партия
председател на Комитета за външноикономически връзки Никола Калчев БКП

от 1 ноември 1974

редактиране
министерство име партия
зам. председател на Министерския съвет Огнян Дойнов БКП

от 21 ноември 1974

редактиране

от 15 април 1975

редактиране
министерство име партия
зам. председател на Министерския съвет, председател на Държавния комитет за планиране Кирил Зарев БКП

от 16 юни 1975

редактиране
министерство име партия
труд и социални грижи Ангел Чаушев БКП

от 2 юли 1975

редактиране
министерство име партия
председател на Комитета за изкуство и култура Людмила Живкова БКП

от 3 юли 1975

редактиране
министерство име партия
председател на БНБ Веселин Никифоров1 БКП
 • 1: – член на правителството.[8][18]

от 23 април 1976

редактиране

Източници

редактиране
 1. Назначено с Укази № 5 и № 9 от 9 юли 1971 г., обнародвани в „Известия на Президиума на Народното събрание“, брой 55, от дата 13 юли 1971 г.
 2. Българските политически водители 1879 – 1994. ИК „Хераклит А & Н“, 1994. ISBN 954-573-005-6.
 3. а б Цураков 2008, с. 301.
 4. а б Цураков 2010, с. 410.
 5. Методиев, Веселин и др. Българските държавни институции 1879-1986. София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1987. с. 345-346.
 6. Ташев, Ташо. Министрите на България 1879 – 1999. София, АИ „Проф. Марин Дринов“/Изд. на МО, 1999. ISBN 978-954-430-603-8/ISBN 978-954-509-191-9.
 7. Ф. 1Б; оп. 35; а.е. 2263, Протокол № 366 от 5 юли 1971 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: приемане на структурата на органите на държавната власт и за персоналния състав на Държавния съвет (ДС), Министерски съвет (МС), ръководствата на постоянните парламентарни комисии, с. 4.
 8. а б в г д е ж з и к л м н Цураков 2008, с. 302.
 9. а б в г Цураков 2010, с. 411.
 10. Ф. 1Б; оп. 35; а.е. 2873, Протокол № 127 от 18 февруари 1972 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: резултатите от посещението на Тодор Живков в Арабска република Египет (АРЕ); кадрови промени в Министерство на леката промишленост, с. 2.
 11. Ф. 1Б; оп. 35; а.е. 3244, Протокол № 497 от 1 юли 1972 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за кадрови промени в Министерски съвет, Министерство на строителството и строителните материали. 1 юни 1972 г., с. 2.
 12. Обнародвано в Държавен вестник, брой 32, от дата 20 април 1973 г. // Посетен на 12 декември 2021 г.
 13. Указ № 1514 от 13 юли 1973 г., обнародван в Държавен вестник, брой 56, от 1973 г.
 14. Ф. 1Б; оп. 35; а.е. 4212, Протокол № 410 от 10 юли 1973 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: свикване на пленум на ЦК на БКП по въпроси на съвременното международно положение; преработване на Концепцията за развитието на машиностроенето в НРБ до 1990 г.; разделяне на Министерство на машиностроенето на Министерство на машиностроенето и металургията и Министерство на електрониката и електротехниката, с. 2-3
 15. Указ № 1607 от 24 юли 1973 г., обнародван в Държавен вестник, брой 53, от дата 06 юли 1973 г. // Посетен на 12 декември 2021 г.
 16. Ф. 1Б; оп. 35; а.е. 4243, Протокол № 440 от 24 юли 1973 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: бединяване на Министерство на строежите и строителните материали и Министерство на архитектурата и благоустройството под името Министерство на строежите и архитектурата, с. 3.
 17. Указ № 2335 от 23 октомври 1973 г., обнародван в Държавен вестник, брой 85, от дата 26 октомври 1973 г. // Посетен на 12 декември 2021 г.
 18. а б в г д е ж з Цураков 2010, с. 412.
 19. Ф. 1Б; оп. 35; а.е. 4411, Протокол № 609 от 22 октомври 1973 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: разделяне на Министерство на химическата промишленост и енергетиката на Министерство на химическата промишленост и Министерство на енергетиката, с. 1-2.
 20. Указ № 583 от 19 март 1974 г., обнародван в Държавен вестник, брой 24 от 1974 г.
 21. Цураков 2010, с. 413.
 22. Ф. 1Б; оп. 35; а.е. 4652, Протокол № 127 от 16 март 1974 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: създаване на Министерство на минералните ресурси; предлагане на Стамен Стаменов за министър на минералните ресурси, с. 1-2.
 23. Ф. 1Б; оп. 35; а.е. 4823, Протокол № 298 от 2 юли 1974 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за освобождаване на Венелин Коцев като кандидат-член на ПБ и зам.-председател на Министерския съвет, с. 2.
 24. Указ № 1639 от 31 юли 1974 г., обнародван в Държавен вестник, брой 60, от дата 02 август 1974 г. // Народно събрание. Посетен на 12 декември 2021 г.
 25. Ф. 1Б; оп. 35; а.е. 5025, Протокол № 500 от 29 октомври 1974 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за предлагане на Петър Танчев – за секретар на БЗНС и първи зам.-председател на Държавния съвет, Иван Попов – заместник председател на Държавния съвет и председател на Съвета по опазване и възпроизводство на природната среда, с. 1-3.
 26. Ф. 1Б; оп. 35; а.е. 5025, Протокол № 500 от 29 октомври 1974 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за предлагане на Пенчо Кубадински – за член на Държавния съвет и председател на НС на ОФ, с. 2.
 27. Ф. 1Б; оп. 35; а.е. 5262, Протокол № 139 от 15 април 1975 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за назначаване на Кирил Зарев за зам-председател на Министерски съвет и председател на Държавния комитет по планиране на мястото на Иван Илиев, с. 2.