Иван Селимински

български общественик

Иван Селимински е изтъкнат български възрожденец, общественик и лекар.

Иван Селимински
български лекар и общественик
Паметник на Иван Селимински в Сливен
Паметник на Иван Селимински в Сливен
Роден
Починал
21 август 1866 г. (66 г.)
Етносбългари
Иван Селимински в Общомедия

Биография

редактиране

Ранни години

редактиране
 
Паметна плоча на мястото, на което се е намирал домът на Иван Селимински в Сливен

Д-р Иван Селимински (рождено име – Юрдан Георгиев Христов) е роден на 24 декември 1799 г. в Сливен в семейството на търговец. Начално образование получава в сливенско училище. Баща му Георги бил убит през 1801 г. от телохранителя си – потурчен българин. Майка му Малама загинала заедно с цялото семейство от чума през 1812 г. На 14-годишна възраст заедно със свои роднини пътува до Йерусалим (след години Селимински пише, в спомените си за хаджи Петър от Казанлък, помогнал на много български младежи да учат в град Кидония, за хаджи Дамянти Мангалоглу от Сливен и хаджи Неофит от Ямбол и осмива чрез тях хаджилъка като средство за създаване на уважение в обществото).

Селимински завършва гръцката гимназия в град Кидония, Мала Азия. По това време той се формира като революционен демократ и взема дейно участие в тайните революционни организации на гръцкото освободително движение Филики Етерия. По пътя от Кидония до Атон и оттам до Пелопонес той се запознава с организациите на гръцкото въоръжено въстание по островите.

В Италия той се среща с гръцките емигрантски революционни организации, а също с национално-революционното движение на италианските карбонари, чиито въстания в Пиемонт и Неапол през 1821 – 1822 г. току-що са били потушени. В Пеща той се запознава с унгарското национално революционно движение и с организациите на славянските народи в Австрия (чехи, словаци, хървати, славенци, сърби и др.), а също и с някои от известните тогава учени-слависти. Запознава се и с дейността на „Матица сръбска“.

В град Брашов Селимински взима активно участие в превръщането на града в един от първите организационни центрове на българската емиграция.

Отново в България

редактиране

Селимински се връща в Сливен през 1825 г. и основава през същата година първата българска тайна революционна организация „Братство“. В Сливен Иван Селимински отваря училище с две степени, в горната степен на което преподава физика като самостоятелен учебен предмет.

След първите успехи на организацията Селимински заклева членовете и излага провежданата от него революционна тактика и стратегия в нелегалната борба. Организации като тази в Сливен са създадени още в Шумен и други градове. В навечерието на руско-турската война (1828 – 1829 г.) организацията взема мерки за въоръжаването на своите хора, създаване на въоръжени отряди, складове за оръжие и храна по Балкана. Организира и разузнаването на решенията на турското правителство.

Участие в организираното преселение в Бесарабия

редактиране

Селимински напълно подкрепя идеята за образуване на автономно българско княжество в Добруджа. Като един от ръководителите на българската емиграция, той прави всичко възможно за изпращане на специална делегация в Цариград. Перспективите за осъществяването на тази идея са добри, обаче голямата холерна епидемия и безпаричието попречват на делегацията да замине навреме.

Като учител в Букурещ, той е един от главните основатели на първата българска емигрантска организация във влахо-молдавската столица. Тя дава основата за организирането на Българско народно дружество през революционната 1848 г. След това се създава Букурещкия български комитет през 1853 г. във връзка с Кримската война, който през 1862 г. се е превръща в Българска добродетелна дружина. Като учител в град Рошиори де Веде, Селимински помага на българските бежанци, произхождащи главно от Свищов, да построят нов град – Александрия.

Във Влашко и Бесарабия

редактиране

Откритото от него училище в Нови Сливен (Берязка) е закрито скоро, понеже е оклеветен като безбожник пред окръжния управител. През 1835 г. Селимински става генерален пълномощник на общината в Нови Сливен. Той организира общината по демократически принцип, като я разделил на части, от които всяка част избира представител за общото ръководство на общината.

Изработването на устава на Централното болградско училище е дело основно на Селимински.

Като студент по медицина в Атина през 1840 – 1844 г., Селимински възобновява организираното на остров Андрос Славяно-българско ученолюбиво дружество от българските младежи, преминали на учение в Атина, на които той става учител и възпитател. Полага основите на 25-членна организация, която да се бори за народност, за просвета и за българска родна църква.

Селимински поддържа започнатото дело от Васил Априлов за господство на говоримия български език в училищата и църквите и изпращане на български младежи на учение в руските училища. Бори се против католическата и протестантската пропаганда, която според него се опитва да внесе разединение всред българите.

Селимински написва в Атина своето „Политическо верую“, в което излага основните си обществено-политически и философски възгпеди като революционен демократ и изключително прогресивен обществен деятел. През време на парламентарните избори в Гърция в 1843 г. по идея на Селимински е образуван „Трако-славянски комитет“.

След дипломирането си

редактиране

От дипломирането си като медик през 1845 г. до последната година от живота си – 1867 г. д-р Селимински работи като лекар и провежда множество здравни реформи във всички градове където работи – Букурещ, Браила, в Бесарабия и др.

През 1845 г. Селимински заминава за Париж, където престоява известно време и с група българи обмислят въпроса, как да се помогне на България след Нишкото въстание. През 1846 г. той взема участие в написването на едно заявление до султан Абдул Меджид, с което се иска изборни български свещенослужители, определяне на заплатите им и служене в църквите на български език.

Селимински е сред първите по-изтъкнати за времето българи, които се свързва с един от най-ранните дейци на албанското възраждане Наум Векилхарджи, като му написва специално възвание до албанския народ в духа на собствените си разбирания.

Селимински е един от организаторите в Букурещ на Българско народно дружество, което има просветни задачи и играе активна роля през време на революцията във Влашко през 1848 г.

Той става член на гръцко-етеристко дружество през 1847 г. и когато разбира, че се цели повдигането на България само с цел да се отклони вниманието на турците от Гърция, прави необходимите постъпки пред руското правителство, за да осуети този план.

Организатор на доброволците за Кримската война

редактиране

През 1853 г. той става главният организатор на доброволческите български отряди, които достигат до 4000 души. Той е и един от главните организатори на Букурещкия български комитет. Селимински взима активно участие в църковната борба.

Чехия – 1000 години българска азбука

редактиране

Селимински е оценил много високо 1000-годишнината от създаването на славянската азбука и пристигането на солунските братя Кирил и Методий във Великоморавия. Участва в празника на солунските братя, който е отбелязван с особена тържественост в Браила.

Умира на 21 август 1867 г. в един румънски манастир около Галац.

Творения

редактиране

Селимински не владее писмено български език. В своето завещание той отделя средства, за сметка на които съчиненията му да бъдат преведени от гръцки и обнародвани на родния му език. Многотомното издание, което се появява десетилетия след смъртта на автора, включва между другото неговите мемоари („Исторически спомен)“ и студията му „Българският църковен въпрос“, в която той се застъпва за черковно-национална независимост.

  • Библиотека д-р Иван Селимински (превели Перикли Чилев и Е. Пажева). Т.1 – 14. София, Държавна печатница (1904 – 1931)
  • Д-р Иван Селимински, Избрани съчинения (ред. Н. Кочев, М. Бъчваров), София, Наука и изкуство (1979) [философски произведения]
  • Д-р Иван Селимински, Съчинения (ред. Р. Димчева, Н. Кочев). София, Български писател (1989) [подборка]

Част от архивите му се съхраняват във фонд №28 на Българския исторически архив в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.[1]

На Иван Селимински е наречена улица в кварталите „Сухата река“ и „Васил Левски“ в София (Карта).

Използвана литература

редактиране
  • М. Арнаудов, Селимински: Живот, дело, идеи. София, Държавна печатница (1934)
  • Ц. Кристанов, И. Пенаков, С. Маслев, Д-р Иван Селимиски, София, БАН (1962)
  • М. Борисов, Д-р Иван Селимински и физиката. – Природа, № 5, (1983), 79 – 86
  • М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Д-р Иван Селимински – основоположник на обучението по физика в България и пропагандатор на физическите науки и тяхното значение. – В: Предшественици на разпространението и развитието на физическите науки в България, София, изд. Народна Просвета (1985) с. 67 – 127
  • В. Бонева. Европейско-балканско-българско: Още за политическата философия на Иван Селимински.// Общото и специфичното в балканските култури до края на XIX век. София, 1999.
  • В. Бонева. Животът и делото на д-р Иван Селимински в българската историческа книжнина. // Исторически преглед, 1991, кн. 12.