Емблема за пояснителна страница Тази статия е за аферата на ВМОРО от 1906 година. За тази от 1901 вижте Солунска афера.

Мацановата или Солунската афера е афера в революционното движение на българите в Македония, избухнала в 1906 година в Солун във връзка с разкритията на османските власти в града на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Аферата избухва, след като в ръцете на властите попада случайно дневник на учителя в Солунската гимназия Андрей Мацанов, в който Мацанов е записал всичко, което знае или иска да знае за по-видните дейци на ВМОРО в Солун и околните градове. Фактите и личните преценки на учителя, записани в този дневник, стават причина за задържане на 36 учители. За да не бъдат арестувани, много избягват извън града. Така с Мацановата афера се нанася удар на учебното дело в Солун, на окръжния, околийския и местния комитет на ВМОРО.[1]

Мацанова афера
— афера —
Място Солунско, Османска империя
Дата пролетта на 1906 г.

На 7 март Солунският извънреден съд обявява присъдите:[2]

Номер Име Родно място Длъжност Присъда
1 Петър Раков Пещера учител вечен тъмничен затвор
2 Александър Димитраков Крива паланка вечен тъмничен затвор
3 Константин Мацанов Велес изпратен на лечение в болница за душевно болни в Цариград
4 Димо Търтопов Енидже Вардар 4 години затвор
5 Христо Динев Енидже Вардар 4 години затвор
6 Владимир Пуздерлиев Щип 3 години затвор
7 Милан Щип 3 години затвор
8 Иван Сапунаров Загоричани учител в Солунската българска мъжка гимназия освободен
9 Калейчов[3] - учител в Солунската българска мъжка гимназия освободен
10 Атанас Яранов Кукуш учител в Солунската българска мъжка гимназия освободен
11 Мирчев[4] - учител в Солунската българска мъжка гимназия освободен
12 Лука Перфанов Панагюрище учител в Солунската българска мъжка гимназия освободен
13 К. Георгиев учител в Битолската българска класическа гимназия освободен
14 Любомир Драндаров Ресен студент освободен
15 Борис Гавазов освободен
16 Кочо Хаджитонев освободен
17 Вангел Сечков освободен
18 Христо Янков освободен
19 Мише Ставрев освободен
20 Мицо Ковачев освободен
21 еврейче Солун освободено

БележкиРедактиране

  1. Куманов, Милен. Македония. Кратък исторически справочник, София, 1993, стр. 163.
  2. Македоно-одрински преглед, година ІІ, брой 31, София, 18 март 1907, стр. 489.
  3. Вангел Калеичев или по-вероятно Благой Калеичев.
  4. Спиридон Мирчев или Димитър Мирчев.