Вижте пояснителната страница за други значения на Пан.

Пан е учтива форма на обръщение в мъжки род използвана в някои славянски езици: полски, украински, беларуски, чешки и словашки. Заимствана е и в литовския език. Еднозначна е на „господин“ в българския език.

Освен това модерно значение, по времето на феодализма в Кралство Полша, Бохемия, Словакия, Беларус и Украйна, думата пан е означавала буквално „господар“ – т. е. човек, комуто принадлежат земя и селяни. Съответства на титлата болярин в България, или помешчик в Русия, или феодал в Западна Европа, или чифликчия в Османската империя и България.

Думата съществува под формата „бан“ в южнославянските езици, където означава „началник“, „владетел“ или „наместник“.

В украинския език, думата пан е била на изчезване, но в постсъветско време се наблюдава тенденция на завръщане към широка употреба на това обръщение; в Западна Украйна то всъщност никога не е изчезвало; в Галиция то е въведено през 1434 г., когато крал Владислав III Варненчик издава указ, с който изравнява в правата галицките боляри с полската шляхта, и оттогава всички благородници и магнати заменят титлата „боляри“ с титлата „пан“.[1] На староруски думата „пан“ е засвидетелствана в актови документи на Галицко-Волинското княжество: „А при това бяха митрополит киевски Киприан, владиката пшемълски Ларион и княз Андрей Ярославович и пан Васко и други боляри много бяха при това“.[Бележка 1][2]

Вижте също

редактиране
  1. Оригинал: „А при том были митрополит кїевскїи Кипрїанъ, владыка перемишлски Ларіωнъ и князь Андреи Ярославовічъ и панъ Васко и иных бояр много было при том“

Източници

редактиране
  1. Тлущак, Ю. М. и др. Історико-правові витоки українських національних традицій у сфері оподаткувавання (польсько-литовська держава) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского 24 (63). 2011 г. с. 31. Архивиран от оригинала на 2013-10-29.
  2. Купчинський, Олег. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини ХІV століть. Дослідження. Тексти. Львів, Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 2004 г. ISBN 966-7155-85-4. с. 664-665. Посетен на 2023-05-05. (на староруски)