Правителства на България

Това е списък на правителствата на Княжество България, Царство България, Народна република България и Република България.

Номерацията на правителствата е поредна, независимо от държавния статут и историческата съдба на България. В списъка, датите за назначаването на правителствата до 1916 г. са дадени в стар стил, така както са изписани в държавните документи от това време.[1] Това може да породи някои малки различия с данните показани в друга литература по този въпрос,[2] ползвана също като източник за правителствените кабинети на България.

Правителства редактиране

Правителство Министър-председател
(Роден-Починал)
Начало на мандата Край на мандата Дни Управляваща партия / коалиция
Княжество България (1878 г. – 1908 г.)
1 Бурмов Тодор Бурмов
(1834 – 1906)
5 юли 1879 (датите по ст. стил) 24 ноември 1879 142 Консервативна партия
2 Климент 1 Климент Търновски
(1840 – 1901)
24 ноември 1879 26 март 1880 123 Консервативна партия
3 Д. Цанков 1 Драган Цанков
(1828 – 1911)
26 март 1880 28 ноември 1880 247 Либерална партия
4 Каравелов 1 Петко Каравелов
(1843 – 1903)
28 ноември 1880 27 април 1881 150 Либерална партия
5 Ернрот Казимир Ернрот
(1833 – 1913)
27 април 1881 1 юли 1881 65 Консервативна партия
6 правителство 1 юли 1881 23 юни 1882 357 Консервативна партия
7 Соболев Леонид Соболев
(1844 – 1913)
23 юни 1882 7 септември 1883 441 Консервативна партия
8 Д. Цанков 2 Драган Цанков
(1828 – 1911)
7 септември 1883 31 декември 1883 115 Либерална партия
9 Д. Цанков 3 Драган Цанков
(1828 – 1911)
1 януари 1884 29 юни 1884 180 Либерална партия
10 Каравелов 2 Петко Каравелов
(1843 – 1903)
29 юни 1884 9 август 1886 771 Либерална партия (каравелисти)
11 Климент 2 Климент Търновски
(1840 – 1901)
9 август 1886 12 август 1886 3 Консервативна партия
12 Каравелов 3 Петко Каравелов
(1843 – 1903)
12 август 1886 16 август 1886 4 Либерална партия
13 Радославов 1 Васил Радославов
(1854 – 1929)
16 август 1886 28 юни 1887 316 Консервативна партия, Либерална партия (радослависти)
14 Стоилов 1 Константин Стоилов
(1853 – 1901)
28 юни 1887 20 август 1887 53 Либерална партия (стамболовисти), Консервативна партия
15 Стамболов Стефан Стамболов
(1854 – 1894)
20 август 1887 19 май 1894 2464 Либерална партия (радослависти), Народнолиберална партия,
Консервативна партия
16 Стоилов 2 Константин Стоилов
(1853 – 1901)
19 май 1894 9 декември 1894 204 Народна партия, Либерална партия (радослависти)
17 Стоилов 3 Константин Стоилов
(1853 – 1901)
9 декември 1894 18 януари 1899 1501 Народна партия
18 Греков Димитър Греков
(1847 – 1901)
18 януари 1899 1 октомври 1899 256 Народна партия, Либерална партия (радослависти)
19 Иванчов 1 Тодор Иванчов
(1858 – 1905)
1 октомври 1899 27 ноември 1900 422 Либерална партия (радослависти)
20 Иванчов 2 Тодор Иванчов
(1858 – 1905)
27 ноември 1900 12 януари 1901 46 Либерална партия (радослависти)
21 Петров 1 Рачо Петров
(1861 – 1942)
12 януари 1901 20 февруари 1901 39 независими
22 Каравелов 4 Петко Каравелов
(1843 – 1903)
20 февруари 1901 21 декември 1901 304 Демократическа партия, Прогресивнолиберална партия
23 Данев 1 Стоян Данев
(1858 – 1949)
21 декември 1901 2 ноември 1902 316 Прогресивнолиберална партия
24 Данев 2 Стоян Данев
(1858 – 1949)
2 ноември 1902 18 март 1903 136 Прогресивнолиберална партия
25 Данев 3 Стоян Данев
(1858 – 1949)
18 март 1903 6 май 1903 49 Прогресивнолиберална партия
26 Петров 2 Рачо Петров
(1861 – 1942)
6 май 1903 23 октомври 1906 1266 Народнолиберална партия
27 Д. Петков Димитър Петков
(1858 – 1907)
23 октомври 1906 27 февруари 1907 127 Народнолиберална партия
28 Станчов Димитър Станчов
(1863 – 1940)
27 февруари 1907 3 март 1907 4 Народнолиберална партия
29 Гудев Петър Гудев
(1863 – 1932)
3 март 1907 16 януари 1908 319 Народнолиберална партия
30 Малинов 1 Александър Малинов
(1867 – 1938)
16 януари 1908 5 септември 1910 963 Демократическа партия
Царство България (1908 г. – 1946 г.)
31 Малинов 2 Александър Малинов
(1867 – 1938)
5 септември 1910 16 март 1911 192 Демократическа партия
32 Гешов Иван Гешов
(1849 – 1924)
16 март 1911 1 юни 1913 808 Народна партия, Прогресивнолиберална партия
33 Данев 4 Стоян Данев
(1858 – 1949)
1 юни 1913 4 юли 1913 33 Народна партия, Прогресивнолиберална партия
34 Радославов 2 Васил Радославов
(1854 – 1929)
4 юли 1913 23 декември 1914 537 Либерална партия (радослависти)
35 Радославов 3 Васил Радославов
(1854 – 1929)
23 декември 1914 (край на датите по ст. стил) 21 юни 1918 (датите по н. стил) 1263 Либерална партия (радослависти), Народнолиберална партия,
Младолиберална партия
36 Малинов 3 Александър Малинов
(1867 – 1938)
21 юни 1918 17 октомври 1918 118 Демократическа партия, Радикалдемократическа партия
37 Малинов 4 Александър Малинов
(1867 – 1938)
17 октомври 1918 28 ноември 1918 42 Демократическа партия, Народна партия,
Прогресивнолиберална партия, БЗНС,
Радикалдемократическа партия, БРСДП (ш.с.)
38 Теодоров 1 Теодор Теодоров
(1859 – 1924)
28 ноември 1918 7 май 1919 160 Народна партия, Радикалдемократическа партия,
БЗНС, БРСДП (ш.с.), Прогресивнолиберална партия
39 Теодоров 2 Теодор Теодоров
(1859 – 1924)
8 май 1919 6 октомври 1919 151 Народна партия, Радикалдемократическа партия,
БЗНС, БРСДП (ш.с.), Прогресивнолиберална партия
40 Стамболийски 1 Александър Стамболийски
(1879 – 1923)
6 октомври 1919 9 февруари 1923 1222 БЗНС, Народна партия, Прогресивнолиберална партия
41 Стамболийски 2 Александър Стамболийски
(1879 – 1923)
9 февруари 1923 9 юни 1923 120 БЗНС
42 А. Цанков 1 Александър Цанков
(1879 – 1959)
9 юни 1923 22 септември 1923 105 Демократически сговор, БРСДП (ш.с.)
43 А. Цанков 2 Александър Цанков
(1879 – 1959)
22 септември 1923 4 януари 1926 835 Демократически сговор, БРСДП (ш.с.)
44 Ляпчев 1 Андрей Ляпчев
(1866 – 1933)
4 януари 1926 12 септември 1928 982 Демократически сговор
45 Ляпчев 2 Андрей Ляпчев
(1866 – 1933)
12 септември 1928 15 май 1930 610 Демократически сговор
46 Ляпчев 3 Андрей Ляпчев
(1866 – 1933)
15 май 1930 29 юни 1931 410 Демократически сговор
47 Малинов 5 Александър Малинов
(1867 – 1938)
29 юни 1931 12 октомври 1931 105 Народен блок
48 Мушанов 1 Никола Мушанов
(1872 – 1951)
12 октомври 1931 7 септември 1932 331 Народен блок
49 Мушанов 2 Никола Мушанов
(1872 – 1951)
7 септември 1932 31 декември 1932 115 Народен блок
50 Мушанов 3 Никола Мушанов
(1872 – 1951)
31 декември 1932 19 май 1934 504 Народен блок
51 Георгиев 1 Кимон Георгиев
(1882 – 1969)
19 май 1934 22 януари 1935 248 независими
52 Златев Пенчо Златев
(1881 – 1948)
22 януари 1935 21 април 1935 89 независими
53 Тошев Андрей Тошев
(1867 – 1944)
21 април 1935 23 ноември 1935 216 независими
54 Кьосеиванов 1 Георги Кьосеиванов
(1884 – 1960)
23 ноември 1935 4 юли 1936 224 независими
55 Кьосеиванов 2 Георги Кьосеиванов
(1884 – 1960)
4 юли 1936 14 ноември 1938 863 независими
56 Кьосеиванов 3 Георги Кьосеиванов
(1884 – 1960)
14 ноември 1938 23 октомври 1939 343 независими
57 Кьосеиванов 4 Георги Кьосеиванов
(1884 – 1960)
23 октомври 1939 15 февруари 1940 115 независими
58 Филов 1 Богдан Филов
(1883 – 1945)
15 февруари 1940 11 април 1942 786 независими
59 Филов 2 Богдан Филов
(1883 – 1945)
11 април 1942 14 септември 1943 521 независими
60 Божилов Добри Божилов
(1884 – 1945)
14 септември 1943 1 юни 1944 261 независими
61 Багрянов Иван Багрянов
(1891 – 1945)
1 юни 1944 2 септември 1944 93 независими
62 Муравиев Константин Муравиев
(1893 – 1965)
2 септември 1944 9 септември 1944 7 БЗНС Врабча 1, Демократическа партия
63 Георгиев 2 Кимон Георгиев
(1882 – 1969)
9 септември 1944 31 март 1946 568 ОФ
64 Георгиев 3 Кимон Георгиев
(1882 – 1969)
31 март 1946 22 ноември 1946 236 ОФ
Народна република България (1946 г. – 1990 г.)
65 Г. Димитров 1 Георги Димитров
(1882 – 1949)
22 ноември 1946 11 декември 1947 384 ОФ
66 Г. Димитров 2 Георги Димитров
(1882 – 1949)
11 декември 1947 20 юли 1949 587 ОФ
67 Коларов 1 Васил Коларов
(1877 – 1950)
20 юли 1949 20 януари 1950 184 ОФ
68 Коларов 2 Васил Коларов
(1877 – 1950)
Вълко Червенков
(1900 – 1980)
20 януари 1950 (до 23 януари 1950 Коларов) (от 3 февруари 1950 Червенков) 20 януари 1954 1461 ОФ
69 Червенков Вълко Червенков
(1900 – 1980)
20 януари 1954 18 април 1956 819 ОФ
70 Югов 1 Антон Югов
(1904 – 1991)
18 април 1956 15 януари 1958 637 БКП, БЗНС, ОФ
71 Югов 2 Антон Югов
(1904 – 1991)
15 януари 1958 17 март 1962 1522 БКП, БЗНС, ОФ
72 Югов 3 Антон Югов
(1904 – 1991)
17 март 1962 27 ноември 1962 255 БКП, БЗНС, ОФ
73 Живков 1 Тодор Живков
(1911 – 1998)
27 ноември 1962 12 март 1966 1201 БКП, БЗНС, ОФ
74 Живков 2 Тодор Живков
(1911 – 1998)
12 март 1966 9 юли 1971 1945 БКП, БЗНС
75 Тодоров 1 Станко Тодоров
(1920 – 1996)
9 юли 1971 17 юни 1976 1805 БКП, БЗНС
76 Тодоров 2 Станко Тодоров
(1920 – 1996)
17 юни 1976 18 юни 1981 1827 БКП, БЗНС
77 Филипов Гриша Филипов
(1919 – 1994)
18 юни 1981 19 юни 1986 1827 БКП, БЗНС
78 Атанасов Георги Атанасов
(1933 – 2022)
19 юни 1986 8 февруари 1990 1330 БКП, БЗНС
79 Луканов 1 Андрей Луканов
(1938 – 1996)
8 февруари 1990 22 септември 1990 226 БСП
80 Луканов 2 Андрей Луканов
(1938 – 1996)
22 септември 1990 20 декември 1990 89 БСП
Република България (от 1990 г.)
81 Попов Димитър Попов
(1927 – 2015)
20 декември 1990 8 ноември 1991 323 БСП, СДС, БЗНС
82 Ф. Димитров Филип Димитров
(род. 1955)
8 ноември 1991 30 декември 1992 418 СДСДПРДП
83 Беров Любен Беров
(1925 – 2006)
30 декември 1992 17 октомври 1994 656 АСПСДСДПСБСДП
84 Инджова Ренета Инджова
(род. 1953)
17 октомври 1994 25 януари 1995 100 Служебно правителство
85 Виденов Жан Виденов
(род. 1959)
25 януари 1995 12 февруари 1997 749 Демократична левица
86 Софиянски Стефан Софиянски
(род. 1951)
12 февруари 1997 21 май 1997 98 Служебно правителство
87 Костов Иван Костов
(род. 1949)
21 май 1997 24 юли 2001 1525 ОДС
88 Сакскобургготски Симеон Сакскобургготски
(род. 1937)
24 юли 2001 17 август 2005 1485 НДСВ, ДПС, Новото време
89 Станишев Сергей Станишев
(род. 1966)
17 август 2005 27 юли 2009 1440 БСП, НДСВ, ДПС
90 Борисов 1 Бойко Борисов
(род. 1959)
27 юли 2009 13 март 2013 1325 ГЕРБ[3]
91 Райков Марин Райков
(род. 1960)
13 март 2013 29 май 2013 77 Служебно правителство
92 Орешарски Пламен Орешарски
(род. 1960)
29 май 2013 6 август 2014 434 БСП, ДПС[4]
93 Близнашки Георги Близнашки
(род. 1956)
6 август 2014 7 ноември 2014 93 Служебно правителство
94 Борисов 2 Бойко Борисов
(род. 1959)
7 ноември 2014 27 януари 2017 812 ГЕРБ, Реформаторски блок, АБВ
95 Герджиков Огнян Герджиков
(род. 1946)
27 януари 2017 4 май 2017 97 Служебно правителство
96 Борисов 3 Бойко Борисов
(род. 1959)
4 май 2017 12 май 2021 1469 ГЕРБ, Обединени патриоти
97 Янев 1 Стефан Янев
(род. 1960)
12 май 2021 16 септември 2021 127 Служебно правителство
98 Янев 2 Стефан Янев
(род. 1960)
16 септември 2021 13 декември 2021 88 Служебно правителство
99 К. Петков Кирил Петков
(род. 1980)
13 декември 2021 2 август 2022 232 ПП, БСП, ИТН, ДБ
100 Донев 1 Гълъб Донев
(род. 1967)
2 август 2022 3 февруари 2023 185 Служебно правителство
101 Донев 2 Гълъб Донев
(род. 1967)
3 февруари 2023 6 юни 2023 123 Служебно правителство
102 Денков Николай Денков
(род. 1962)
6 юни 2023 9 април 2024 308 ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС[5]
103 Главчев Димитър Главчев
(род. 1963)
9 април 2024 6 Служебно правителство

Бележки редактиране

  1. Цураков, Ангел. Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България, Книгоиздателска къща „Труд“, София, 2008, ISBN 978-954-528-790-9
  2. Ташев, Ташо. Министрите на България 1879 – 1999. София: АИ „Проф. Марин Дринов“ / Изд. на МО., 1999 ISBN 978-954-430-603-8 / ISBN 978-954-509-191-9
  3. Правителството не разполага с мнозинство в парламента и е избрано с подкрепата на Атака, Синята коалиция и Ред, законност и справедливост.
  4. Правителството не разполага с мнозинство в парламента и е избрано с подкрепата на Атака.
  5. Правителството е избрано и с подкрепата на ДПС.

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране