Министър на вътрешните работи на България

Министърът на вътрешните работи на България е член на правителството, т.е. на изпълнителната власт (кабинета) и ръководи и координира защитата на националната сигурност, борбата с престъпността, опазването на обществения ред и други. Избиран е от парламента или се назначава от държавния глава на България.

МинистриРедактиране

Списъкът на министрите на вътрешните работи е подреден по ред на правителство.

Министър на вътрешните работи (1879–1911)Редактиране

правителство име дати партия
1 Тодор Бурмов 5 юли 1879 – 24 ноември 1879 Консервативна партия  
2 Димитър Греков 24 ноември 1879 – 29 ноември 1879 Консервативна партия  
2 Владимир Рогге 29 ноември 1879 – 19 януари 1880 безпартиен  
2 Тодор Икономов 19 януари 1880 – 24 март 1880 Консервативна партия  
3 Георги Тишев 26 март 1880 – 28 ноември 1880 Либерална партия  
4 Драган Цанков 28 ноември 1880 – 17 декември 1880 Либерална партия  
4 Петко Славейков 17 декември 1880 – 27 април 1881 Либерална партия  
5 Казимир Ернрот 27 април 1881 – 1 юли 1881 военен  
6 Арнолд Ремлинген 1 юли 1881 – 31 декември 1881 военен  
6 Григор Начович 31 декември 1881 – 23 юни 1882 Консервативна партия  
7 Леонид Соболев 23 юни 1882 – 4 април 1883 военен  
7 Нестор Марков 4 април 1883 – 7 септември 1883 безпартиен  
8 Драган Цанков 7 септември 1883 – 31 декември 1883 Прогресивнолиберална партия  
9 Драган Цанков 1 януари 1884 – 29 юни 1884 Прогресивнолиберална партия  
10 Петко Славейков 30 юни 1884 – 31 януари 1885 Либерална партия  
10 Никола Сукнаров 31 януари 1885 – 21 март 1885 Либерална партия  
10 Петко Каравелов 21 март 1885 – 9 август 1886 Либерална партия  
11 Драган Цанков 9 август 1886 – 12 август 1886 Прогресивнолиберална партия  
12 Васил Радославов 12 август 1886 – 16 август 1886 Либерална партия (радослависти)  
13 Васил Радославов 16 август 1886 – 28 юни 1887 Либерална партия (радослависти)  
14 Георги Странски 29 юни 1887 – 20 август 1887 Народнолиберална партия  
15 Стефан Стамболов 20 август 1887 – 19 май 1894 Народнолиберална партия  
16 Константин Стоилов 19 май 1894 – 9 декември 1894 Народна партия  
17 Константин Стоилов 9 декември 1894 – 1 ноември 1896 Народна партия  
17 Найден Бенев 1 ноември 1896 – 18 януари 1899 Народна партия  
18 Васил Радославов 18 януари 1899 – 1 октомври 1899 Либерална партия (радослависти)  
19 Васил Радославов 1 октомври 1899 – 27 ноември 1900 Либерална партия (радослависти)  
20 Рачо Петров 27 ноември 1900 – 12 януари 1901 безпартиен  
21 Рачо Петров 12 януари 1901 – 20 февруари 1901 безпартиен  
22 Михаил Сарафов 20 февруари 1901 – 21 декември 1901 Прогресивнолиберална партия  
23 Михаил Сарафов 21 декември 1901 – 9 март 1902 Прогресивнолиберална партия  
23 Александър Людсканов 9 март 1902 – 2 ноември 1902 Прогресивнолиберална партия  
24 Александър Людсканов 2 ноември 1902 – 18 март 1903 Прогресивнолиберална партия  
25 Александър Людсканов 18 март 1903 – 6 май 1903 Прогресивнолиберална партия  
26 Димитър Петков 6 май 1903 – 22 октомври 1906 Народнолиберална партия  
27 Димитър Петков 22 октомври 1906 – 26 февруари 1907 Народнолиберална партия  
28 Никола Генадиев 27 февруари 1907 – 3 март 1907 Народнолиберална партия  
29 Петър Гудев 3 март 1907 – 16 януари 1908 Народнолиберална партия  
30 Михаил Такев 16 януари 1908 – 5 септември 1910 Демократическа партия  
31 Никола Мушанов 5 септември 1910 – 16 март 1911 Демократическа партия  
32 Александър Людсканов 16 март 1911 – 11 юли 1911 Демократическа партия  

Министър на вътрешните работи и народното здраве (1911–1944)Редактиране

правителство име дати партия
32 Александър Людсканов 11 юли 1911 – 1 юни 1913 Прогресивнолиберална партия  
33 Михаил Маджаров 14 юни 1913 – 4 юли 1913 Народна партия  
34 Васил Радославов 4 юли 1913 – 23 декември 1913 Либерална партия (радослависти)  
35 Васил Радославов 23 декември 1913 – 21 септември 1915 Либерална партия (радослависти)  
35 Христо Попов 21 септември 1915 – 7 септември 1916 Либерална партия (радослависти)  
35 Васил Радославов 7 септември 1916 – 21 юни 1918 Либерална партия (радослависти)  
36 Михаил Такев 21 юни 1918 – 17 октомври 1918 Демократическа партия  
37 Михаил Такев 17 октомври 1918 – 28 ноември 1918 Демократическа партия  
38 Никола Мушанов 28 ноември 1918 – 7 май 1919 Демократическа партия  
39 Кръстьо Пастухов 7 май 1919 – 6 октомври 1919 БРСДП  
40 Александър Димитров 7 октомври 1919 – 27 юни 1921 БЗНС  
40 Константин Томов 27 юни 1921 – 9 ноември 1921 БЗНС  
40 Александър Радолов 9 ноември 1921 – 5 януари 1922 БЗНС  
40 Райко Даскалов 5 януари 1922 – 9 февруари 1923 БЗНС  
41 Александър Оббов 9 февруари 1923 – 12 март 1923 БЗНС  
41 Христо Стоянов 12 март 1923 – 9 юни 1923 БЗНС  
42 Иван Русев 9 юни 1923 – 22 септември 1923 Демократически сговор  
43 Иван Русев 22 септември 1923 – 4 януари 1926 Демократически сговор  
44 Андрей Ляпчев 4 януари 1926 – 12 септември 1928 Демократически сговор  
45 Андрей Ляпчев 12 септември 1928 – 15 май 1930 Демократически сговор  
46 Андрей Ляпчев 15 май 1930 – 29 юни 1931 Демократически сговор  
47 Никола Мушанов 29 юни 1931 – 12 октомври 1931 Демократическа партия  
48 Александър Гиргинов 12 октомври 1931 – 7 септември 1932 Демократическа партия  
49 Александър Гиргинов 7 септември 1932 – 31 декември 1932 Демократическа партия  
50 Александър Гиргинов 31 декември 1932 – 19 май 1934 Демократическа партия  
51 Петър Мидилев 19 май 1934 – 22 януари 1935 Звено  
52 Крум Колев 22 януари 1935 – 21 април 1935 военен  
53 Рашко Атанасов 21 април 1935 – 23 ноември 1935 безпартиен  
54 Георги Сапов 23 ноември 1935 – 4 юли 1936 безпартиен  
55 Иван Красновски 4 юли 1936 – 24 януари 1938 безпартиен  
55 Николай Николаев 24 януари 1938 – 14 ноември 1938 безпартиен  
56 Никола Недев 14 ноември 1938 – 23 октомври 1939 безпартиен  
57 Никола Недев 23 октомври 1939 – 15 февруари 1940 безпартиен  
58 Петър Габровски 15 февруари 1940 – 11 април 1942 безпартиен  
59 Петър Габровски 11 април 1942 – 14 септември 1943 безпартиен  
60 Дочо Христов 14 септември 1943 – 1 юни 1944 безпартиен  
61 Александър Станишев 1 юни 1944 – 2 септември 1944 безпартиен  
62 Вергил Димов 2 септември 1944 – 9 септември 1944 БЗНС Врабча 1  
63 Антон Югов 9 септември 1944 – 31 март 1946 БРП (к.)  
64 Антон Югов 31 март 1946 – 22 ноември 1946 БРП (к.)  

Министър на вътрешните работи (1944–1968)Редактиране

правителство име дати партия
65 Антон Югов 23 ноември 1946 – 11 декември 1947 БРП (к.)  
66 Антон Югов 12 декември 1947 – 20 юли 1949 БКП  
67 Антон Югов 20 юли 1949  – 6 август 1949 БКП  
67 Руси Христозов 6 август 1949 – 20 януари 1950 БКП  
68 Руси Христозов 20 януари 1950 – 6 януари 1951 БКП  
68 Георги Цанков 6 януари 1951 – 20 януари 1954 БКП  
69 Георги Цанков 20 януари 1954 – 18 април 1956 БКП  
70 Георги Цанков 18 април 1956 – 15 януари 1958 БКП  
71 Георги Цанков 15 януари 1958 – 17 март 1962 БКП  
72 Дико Диков 17 март 1962 – 27 ноември 1962 БКП  
73 Дико Диков 27 ноември 1962 – 12 март 1966 БКП  
74 Дико Диков 12 март 1966 – 27 декември 1968 БКП  

Министър на вътрешните работи и държавната сигурност (1968–1969)Редактиране

правителство име дати партия
74 Ангел Солаков 27 декември 1968 – 27 февруари 1969 БКП  

Министър на вътрешните работи (1969— настояще)Редактиране

правителство име дати партия
74 Ангел Солаков 27 февруари 1969 – 9 юли 1971 БКП  
75 Ангел Цанев 9 юли 1971 – 7 април 1973 БКП  
75 Димитър Стоянов 7 април 1973 – 17 юни 1976 БКП  
76 Димитър Стоянов 17 юни 1976 – 18 юни 1981 БКП  
77 Димитър Стоянов 18 юни 1981 – 19 юни 1986 БКП  
78 Димитър Стоянов 19 юни 1986 – 15 декември 1988 БКП  
78 Георги Танев 15 декември 1988 – 2 януари 1990 БКП  
78 Атанас Семерджиев 2 януари 1990 – 8 февруари 1990 БКП  
79 Атанас Семерджиев 8 февруари 1990 – 2 август 1990 БСП  
79 Стоян Стоянов 2 август 1990 – 5 септември 1990 БСП  
79 Пенчо Пенев 5 септември 1990 – 21 септември 1990 БСП  
80 Пенчо Пенев 22 септември 1990 – 20 декември 1990 БСП  
81 Христо Данов 20 декември 1990 – 8 ноември 1991 безпартиен  
82 Йордан Соколов 8 ноември 1991 – 30 декември 1992 СДС  
83 Виктор Михайлов 30 декември 1992 – 17 октомври 1994 безпартиен  
84 Чавдар Червенков 17 октомври 1994 – 25 януари 1995 безпартиен  
85 Любомир Начев 25 януари 1995 – 10 май 1996 БСП  
85 Николай Добрев 10 май 1996 – 12 февруари 1997 БСП  
86 Богомил Бонев 12 февруари 1997 – 21 май 1997 СДС  
87 Богомил Бонев 21 май 1997 – 21 декември 1999 СДС  
87 Емануил Йорданов 21 декември 1999 – 24 юли 2001 СДС  
88 Георги Петканов 24 юли 2001 – 16 август 2005 НДСВ  
89 Румен Петков 16 август 2005 – 24 април 2008 БСП  
89 Михаил Миков 24 април 2008 – 27 юли 2009 БСП  
90 Цветан Цветанов 27 юли 2009 – 13 март 2013 ГЕРБ  
91 Петя Първанова 13 март 2013 – 29 май 2013 безпартиен  
92 Цветлин Йовчев 29 май 2013 – 6 август 2014 безпартиен  
93 Йордан Бакалов 6 август 2014 – 7 ноември 2014 безпартиен  
94 Веселин Вучков 7 ноември 2014 – 11 март 2015 ГЕРБ  
94 Румяна Бъчварова 11 март 2015 – 27 януари 2017 ГЕРБ  
95 Пламен Узунов 27 януари 2017 – 4 май 2017 безпартиен  
96 Валентин Радев 4 май 2017 – 20 септември 2018 ГЕРБ  
96 Младен Маринов 20 септември 2018 – 24 юли 2020 ГЕРБ  
96 Христо Терзийски 24 юли 2020 – 12 май 2021 безпартиен  
97 Бойко Рашков 12 май 2021 – 16 септември 2021 безпартиен  
98 Бойко Рашков 16 септември 2021 – … безпартиен  

Вижте същоРедактиране

ЛитератураРедактиране

  • Ташев, Ташо. Министрите на България 1879-1999. София, АИ „Проф. Марин Дринов“ / Изд. на МО, 1999. ISBN 978-954-430-603-8 / ISBN 978-954-509-191-9.
  • Цураков, Ангел. Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България. София, Изд. на „Труд“, 2008. ISBN 954-528-790-X.