Министър на вътрешните работи на България

Министърът на вътрешните работи на България е член на правителството, т.е. на изпълнителната власт (кабинета) и ръководи и координира защитата на националната сигурност, борбата с престъпността, опазването на обществения ред и други. Избиран е от парламента или се назначава от държавния глава на България.

Министри

редактиране

Списъкът на министрите на вътрешните работи е подреден по ред на правителство.

Министър на вътрешните работи (1879 – 1911)

редактиране
правителство име дати партия
1 Тодор Бурмов 5 юли 1879 – 24 ноември 1879 Консервативна партия
2 Димитър Греков 24 ноември 1879 – 29 ноември 1879 Консервативна партия
2 Владимир Роге 29 ноември 1879 – 19 януари 1880 безпартиен
2 Тодор Икономов 19 януари 1880 – 24 март 1880 Консервативна партия
3 Георги Тишев 26 март 1880 – 28 ноември 1880 Либерална партия
4 Драган Цанков 28 ноември 1880 – 17 декември 1880 Либерална партия
4 Петко Славейков 17 декември 1880 – 27 април 1881 Либерална партия
5 Казимир Ернрот 27 април 1881 – 1 юли 1881 военен
6 Арнолд Ремлинген 1 юли 1881 – 31 декември 1881 военен
6 Григор Начович 31 декември 1881 – 23 юни 1882 Консервативна партия
7 Леонид Соболев 23 юни 1882 – 4 април 1883 военен
7 Нестор Марков 4 април 1883 – 7 септември 1883 безпартиен
8 Драган Цанков 7 септември 1883 – 31 декември 1883 Прогресивнолиберална партия
9 Драган Цанков 1 януари 1884 – 29 юни 1884 Прогресивнолиберална партия
10 Петко Славейков 30 юни 1884 – 31 януари 1885 Либерална партия
10 Никола Сукнаров 31 януари 1885 – 21 март 1885 Либерална партия
10 Петко Каравелов 21 март 1885 – 9 август 1886 Либерална партия
11 Драган Цанков 9 август 1886 – 12 август 1886 Прогресивнолиберална партия
12 Васил Радославов 12 август 1886 – 16 август 1886 Либерална партия (радослависти)
13 Васил Радославов 16 август 1886 – 28 юни 1887 Либерална партия (радослависти)
14 Георги Странски 29 юни 1887 – 20 август 1887 Народнолиберална партия
15 Стефан Стамболов 20 август 1887 – 19 май 1894 Народнолиберална партия
16 Константин Стоилов 19 май 1894 – 9 декември 1894 Народна партия
17 Константин Стоилов 9 декември 1894 – 1 ноември 1896 Народна партия
17 Найден Бенев 1 ноември 1896 – 18 януари 1899 Народна партия
18 Васил Радославов 18 януари 1899 – 1 октомври 1899 Либерална партия (радослависти)
19 Васил Радославов 1 октомври 1899 – 27 ноември 1900 Либерална партия (радослависти)
20 Рачо Петров 27 ноември 1900 – 12 януари 1901 безпартиен
21 Рачо Петров 12 януари 1901 – 20 февруари 1901 безпартиен
22 Михаил Сарафов 20 февруари 1901 – 21 декември 1901 Прогресивнолиберална партия
23 Михаил Сарафов 21 декември 1901 – 9 март 1902 Прогресивнолиберална партия
23 Александър Людсканов 9 март 1902 – 2 ноември 1902 Прогресивнолиберална партия
24 Александър Людсканов 2 ноември 1902 – 18 март 1903 Прогресивнолиберална партия
25 Александър Людсканов 18 март 1903 – 6 май 1903 Прогресивнолиберална партия
26 Димитър Петков 6 май 1903 – 22 октомври 1906 Народнолиберална партия
27 Димитър Петков 22 октомври 1906 – 26 февруари 1907 Народнолиберална партия
28 Никола Генадиев 27 февруари 1907 – 3 март 1907 Народнолиберална партия
29 Петър Гудев 3 март 1907 – 16 януари 1908 Народнолиберална партия
30 Михаил Такев 16 януари 1908 – 5 септември 1910 Демократическа партия
31 Никола Мушанов 5 септември 1910 – 16 март 1911 Демократическа партия
32 Александър Людсканов 16 март 1911 – 11 юли 1911 Демократическа партия

Министър на вътрешните работи и народното здраве (1911 – 1944)

редактиране
правителство име дати партия
32 Александър Людсканов 11 юли 1911 – 1 юни 1913 Прогресивнолиберална партия
33 Михаил Маджаров 14 юни 1913 – 4 юли 1913 Народна партия
34 Васил Радославов 4 юли 1913 – 23 декември 1913 Либерална партия (радослависти)
35 Васил Радославов 23 декември 1913 – 21 септември 1915 Либерална партия (радослависти)
35 Христо Попов 21 септември 1915 – 7 септември 1916 Либерална партия (радослависти)
35 Васил Радославов 7 септември 1916 – 21 юни 1918 Либерална партия (радослависти)
36 Михаил Такев 21 юни 1918 – 17 октомври 1918 Демократическа партия
37 Михаил Такев 17 октомври 1918 – 28 ноември 1918 Демократическа партия
38 Никола Мушанов 28 ноември 1918 – 7 май 1919 Демократическа партия
39 Кръстьо Пастухов 7 май 1919 – 6 октомври 1919 БРСДП
40 Александър Димитров 7 октомври 1919 – 27 юни 1921 БЗНС
40 Константин Томов 27 юни 1921 – 9 ноември 1921 БЗНС
40 Александър Радолов 9 ноември 1921 – 5 януари 1922 БЗНС
40 Райко Даскалов 5 януари 1922 – 9 февруари 1923 БЗНС
41 Александър Оббов 9 февруари 1923 – 12 март 1923 БЗНС
41 Христо Стоянов 12 март 1923 – 9 юни 1923 БЗНС
42 Иван Русев 9 юни 1923 – 22 септември 1923 Демократически сговор
43 Иван Русев 22 септември 1923 – 4 януари 1926 Демократически сговор
44 Андрей Ляпчев 4 януари 1926 – 12 септември 1928 Демократически сговор
45 Андрей Ляпчев 12 септември 1928 – 15 май 1930 Демократически сговор
46 Андрей Ляпчев 15 май 1930 – 29 юни 1931 Демократически сговор
47 Никола Мушанов 29 юни 1931 – 12 октомври 1931 Демократическа партия
48 Александър Гиргинов 12 октомври 1931 – 7 септември 1932 Демократическа партия
49 Александър Гиргинов 7 септември 1932 – 31 декември 1932 Демократическа партия
50 Александър Гиргинов 31 декември 1932 – 19 май 1934 Демократическа партия
51 Петър Мидилев 19 май 1934 – 22 януари 1935 Звено
52 Крум Колев 22 януари 1935 – 21 април 1935 военен
53 Рашко Атанасов 21 април 1935 – 23 ноември 1935 безпартиен
54 Георги Сапов 23 ноември 1935 – 4 юли 1936 безпартиен
55 Иван Красновски 4 юли 1936 – 24 януари 1938 безпартиен
55 Николай Николаев 24 януари 1938 – 14 ноември 1938 безпартиен
56 Никола Недев 14 ноември 1938 – 23 октомври 1939 безпартиен
57 Никола Недев 23 октомври 1939 – 15 февруари 1940 безпартиен
58 Петър Габровски 15 февруари 1940 – 11 април 1942 безпартиен
59 Петър Габровски 11 април 1942 – 14 септември 1943 безпартиен
60 Дочо Христов 14 септември 1943 – 1 юни 1944 безпартиен
61 Александър Станишев 1 юни 1944 – 2 септември 1944 безпартиен
62 Вергил Димов 2 септември 1944 – 9 септември 1944 БЗНС Врабча 1
63 Антон Югов 9 септември 1944 – 31 март 1946 БРП (к.)
64 Антон Югов 31 март 1946 – 22 ноември 1946 БРП (к.)

Министър на вътрешните работи (1944 – 1968)

редактиране
правителство име дати партия
65 Антон Югов 23 ноември 1946 – 11 декември 1947 БРП (к.)
66 Антон Югов 12 декември 1947 – 20 юли 1949 БКП
67 Антон Югов 20 юли 1949  – 6 август 1949 БКП
67 Руси Христозов 6 август 1949 – 20 януари 1950 БКП
68 Руси Христозов 20 януари 1950 – 6 януари 1951 БКП
68 Георги Цанков 6 януари 1951 – 20 януари 1954 БКП
69 Георги Цанков 20 януари 1954 – 18 април 1956 БКП
70 Георги Цанков 18 април 1956 – 15 януари 1958 БКП
71 Георги Цанков 15 януари 1958 – 17 март 1962 БКП
72 Дико Диков 17 март 1962 – 27 ноември 1962 БКП
73 Дико Диков 27 ноември 1962 – 12 март 1966 БКП
74 Дико Диков 12 март 1966 – 27 декември 1968 БКП

Министър на вътрешните работи и държавната сигурност (1968 – 1969)

редактиране
правителство име дати партия
74 Ангел Солаков 27 декември 1968 – 27 февруари 1969 БКП

Министър на вътрешните работи (1969 – настояще)

редактиране
правителство име дати партия
74 Ангел Солаков 27 февруари 1969 – 9 юли 1971 БКП
75 Ангел Цанев 9 юли 1971 – 7 април 1973 БКП
75 Димитър Стоянов 7 април 1973 – 17 юни 1976 БКП
76 Димитър Стоянов 17 юни 1976 – 18 юни 1981 БКП
77 Димитър Стоянов 18 юни 1981 – 19 юни 1986 БКП
78 Димитър Стоянов 19 юни 1986 – 15 декември 1988 БКП
78 Георги Танев 15 декември 1988 – 2 януари 1990 БКП
78 Атанас Семерджиев 2 януари 1990 – 8 февруари 1990 БКП
79 Атанас Семерджиев 8 февруари 1990 – 2 август 1990 БСП
79 Стоян Стоянов 2 август 1990 – 5 септември 1990 БСП
79 Пенчо Пенев 5 септември 1990 – 21 септември 1990 БСП
80 Пенчо Пенев 22 септември 1990 – 20 декември 1990 БСП
81 Христо Данов 20 декември 1990 – 8 ноември 1991 безпартиен
82 Йордан Соколов 8 ноември 1991 – 30 декември 1992 СДС
83 Виктор Михайлов 30 декември 1992 – 17 октомври 1994 безпартиен
84 Чавдар Червенков 17 октомври 1994 – 25 януари 1995 безпартиен
85 Любомир Начев 25 януари 1995 – 10 май 1996 БСП
85 Николай Добрев 10 май 1996 – 12 февруари 1997 БСП
86 Богомил Бонев 12 февруари 1997 – 21 май 1997 СДС
87 Богомил Бонев 21 май 1997 – 21 декември 1999 СДС
87 Емануил Йорданов 21 декември 1999 – 24 юли 2001 СДС
88 Георги Петканов 24 юли 2001 – 16 август 2005 НДСВ
89 Румен Петков 16 август 2005 – 24 април 2008 БСП
89 Михаил Миков 24 април 2008 – 27 юли 2009 БСП
90 Цветан Цветанов 27 юли 2009 – 13 март 2013 ГЕРБ
91 Петя Първанова 13 март 2013 – 29 май 2013 безпартиен
92 Цветлин Йовчев 29 май 2013 – 6 август 2014 безпартиен
93 Йордан Бакалов 6 август 2014 – 7 ноември 2014 СДС
94 Веселин Вучков 7 ноември 2014 – 11 март 2015 ГЕРБ
94 Румяна Бъчварова 11 март 2015 – 27 януари 2017 ГЕРБ
95 Пламен Узунов 27 януари 2017 – 4 май 2017 безпартиен
96 Валентин Радев 4 май 2017 – 20 септември 2018 ГЕРБ
96 Младен Маринов 20 септември 2018 – 24 юли 2020 ГЕРБ
96 Христо Терзийски 24 юли 2020 – 12 май 2021 ГЕРБ
97 Бойко Рашков 12 май 2021 – 16 септември 2021 безпартиен
98 Бойко Рашков 16 септември 2021 – 13 декември 2021 безпартиен
99 Бойко Рашков 13 декември 2021 – 2 август 2022 ПП
100 Иван Демерджиев 2 август 2022 – 3 февруари 2023 безпартиен
101 Иван Демерджиев 3 февруари 2023 – 6 юни 2023 безпартиен
102 Калин Стоянов 6 юни 2023 – … безпартиен

Вижте също

редактиране

Литература

редактиране
  • Ташев, Ташо. Министрите на България 1879 – 1999. София, АИ „Проф. Марин Дринов“/Изд. на МО, 1999. ISBN 978-954-430-603-8/ISBN 978-954-509-191-9.
  • Цураков, Ангел. Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България. София, Изд. на „Труд“, 2008. ISBN 954-528-790-X.