Министър на правосъдието на България

централен едноличен орган на изпълнителната власт в Република България

Министърът на правосъдието на България е член на правителството, т.е. на изпълнителната власт (кабинета) и ръководи и координира изработването на закони и други законови актове свързани със съдебната система, дава становища по законопроекти изработени от други органи на изпълнителната власт. Избиран е от парламента или се назначава от държавния глава на България.

Министри редактиране

Списъкът на министрите на правосъдието е подреден по ред на правителство.

Министър на правосъдието (1879–1997) редактиране

правителство име дати партия
1 Димитър Греков 5 юли 1879 – 24 ноември 1879 Консервативна партия
2 Димитър Греков 24 ноември 1879 – 26 март 1880 Консервативна партия
3 Христо Стоянов 26 март 1880 – 28 ноември 1880 безпартиен
4 Петко Каравелов 28 ноември 1880 – 27 април 1881 Либерална партия
5 Порфирий Стаматов 27 април 1881 – 1 юли 1881 безпартиен
6 Георги Теохаров 1 юли 1881 – 23 юни 1882 безпартиен
7 Димитър Греков 23 юни 1882 – 3 март 1883 Консервативна партия
7 Георги Теохаров 3 март 1883 – 23 юни 1883 безпартиен
7 Христо Стоянов 23 юни 1883 – 7 септември 1883 безпартиен
8 Константин Стоилов 7 септември 1883 – 31 декември 1883 Консервативна партия
9 Константин Поменов 1 януари 1884 – 29 юни 1884 Прогресивнолиберална партия
10 Васил Радославов 29 юни 1884 – 15 юли 1886 Либерална партия
10 Гаврил Орошаков 15 юли 1886 – 9 август 1886 Либерална партия
11 Васил Радославов 9 август 1886 – 12 август 1886 Либерална партия
12 Гаврил Орошаков 12 август 1886 – 16 август 1886 Либерална партия
13 Димитър Тончев 16 август 1886 – 26 август 1886 Либерална партия (радослависти)
13 Константин Стоилов 26 август 1886 – 28 юни 1887 Консервативна партия
14 Константин Стоилов 29 юни 1887 – 20 август 1887 Консервативна партия
15 Константин Стоилов 20 август 1887 – 12 декември 1888 Консервативна партия
15 Димитър Тончев 12 декември 1888 – 20 септември 1891 Либерална партия (радослависти)
15 Димитър Греков 20 септември 1891 – 13 февруари 1892 Народнолиберална партия
15 Иван Салабашев 13 февруари 1892 – 12 декември 1892 Народнолиберална партия
15 Панайот Славков 12 декември 1892 – 19 ноември 1893 Народнолиберална партия
15 Константин Поменов 19 ноември 1893 – 19 май 1894 Народнолиберална партия
16 Васил Радославов 19 май 1894 – 17 септември 1894 Либерална партия (радослависти)
16 Петър Пешев 17 септември 1894 – 9 декември 1894 Либерална партия (радослависти)
17 Димитър Минчевич 9 декември 1894 – 13 ноември 1895 Народна партия
17 Константин Стоилов 13 ноември 1895 – 10 февруари 1896 Народна партия
17 Теодор Теодоров 10 февруари 1896 – 26 август 1897 Народна партия
17 Георги Згурев 26 август 1897 – 18 януари 1899 Народна партия
18 Петър Пешев 19 януари 1899 – 1 октомври 1899 Либерална партия (радослависти)
19 Петър Пешев 1 октомври 1899 – 27 ноември 1900 Либерална партия (радослависти)
20 Петър Данчов 27 ноември 1900 – 12 януари 1901 безпартиен
21 Петър Данчов 12 януари 1901 – 20 февруари 1901 безпартиен
22 Александър Радев 20 февруари 1901 – 21 декември 1901 Прогресивнолиберална партия
23 Александър Радев 21 декември 1901 – 4 ноември 1902 Прогресивнолиберална партия
24 Христо Тодоров 4 ноември 1902 – 18 март 1903 Прогресивнолиберална партия
25 Христо Тодоров 18 март 1903 – 6 май 1903 Прогресивнолиберална партия
26 Никола Генадиев 6 май 1903 – 30 януари 1904 Народнолиберална партия
26 Петър Стайков 30 януари 1904 – 18 август 1905 Народнолиберална партия
26 Константин Панайодов 18 август 1905 – 22 октомври 1906 Народнолиберална партия
27 Константин Панайодов 23 октомври 1906 – 26 февруари 1907 Народнолиберална партия
28 Константин Панайодов 27 февруари 1907 – 3 март 1907 Народнолиберална партия
29 Константин Панайодов 3 март 1907 – 16 януари 1908 Народнолиберална партия
30 Тодор Кръстев 16 януари 1908 – 5 септември 1910 Демократическа партия
31 Христо Славейков 5 септември 1910 – 16 март 1911 Демократическа партия
32 Петър Абрашев 16 март 1911 – 1 юни 1913 Прогресивнолиберална партия
33 Петър Абрашев 1 юни 1913 – 4 юли 1913 Прогресивнолиберална партия
34 Петър Пешев 4 юли 1913 – 23 септември 1913 Либерална партия (радослависти)
34 Христо Попов 23 септември 1913 – 23 декември 1913 Либерална партия (радослависти)
35 Христо Попов 23 декември 1913 – 21 юни 1918 Либерална партия (радослависти)
36 Йосиф Фаденхехт 21 юни 1918 – 17 октомври 1918 Радикалдемократическа партия
37 Александър Малинов 17 октомври 1918 – 28 ноември 1918 Демократическа партия
38 Петър Джидров 28 ноември 1918 – 7 май 1919 БРСДП
39 Венелин Ганев 8 май 1919 – 6 октомври 1919 Радикалдемократическа партия
40 Марко Турлаков 6 октомври 1919 – 21 февруари 1920 БЗНС
40 Александър Радолов 21 февруари 1920 – 9 ноември 1921 БЗНС
40 Петър Янев 9 ноември 1921 – 9 февруари 1923 БЗНС
41 Петър Янев 9 февруари 1923 – 14 март 1923 БЗНС
41 Спас Дупаринов 14 март 1923 – 9 юни 1923 БЗНС
42 Боян Смилов 9 юни 1923 – 22 септември 1923 Националлиберална партия
43 Янко Стоянчов 22 септември 1923 – 29 януари 1924 Демократически сговор
43 Рашко Маджаров 29 януари 1924 – 3 ноември 1924 Демократически сговор
43 Цвятко Бобошевски 3 ноември 1924 – 4 януари 1926 Демократически сговор
44 Тодор Кулев 4 януари 1926 – 12 септември 1928 Демократически сговор
45 Тодор Кулев 12 септември 1928 – 15 май 1930 Демократически сговор
46 Кънчо Миланов 15 май 1930 – 29 юни 1931 Демократически сговор
47 Димитър Върбенов 29 юни 1931 – 12 октомври 1931 Националлиберална партия
48 Димитър Върбенов 12 октомври 1931 – 7 септември 1932 Националлиберална партия
49 Димитър Върбенов 7 септември 1932 – 31 декември 1932 Националлиберална партия
50 Никола Мушанов 31 декември 1932 – 19 януари 1933 Демократическа партия
50 Йордан Качаков 19 януари 1932 – 19 май 1934 Националлиберална партия
51 Петър Мидилев 19 май 1934 – 23 май 1934 безпартиен
51 Кимон Георгиев 23 май 1934 – 22 януари 1935 Звено
52 Михаил Календеров 22 януари 1935 – 29 януари 1935 безпартиен
52 Любен Диков 29 януари 1935 – 21 април 1935 безпартиен
53 Ангел Карагьозов 21 април 1935 – 23 ноември 1935 безпартиен
54 Димитър Пешев 23 ноември 1935 – 4 юли 1936 безпартиен
55 Ангел Карагьозов 4 юли 1936 – 21 май 1937 безпартиен
55 Александър Огнянов 21 май 1937 – 28 януари 1938 безпартиен
55 Илия Кожухаров 28 януари 1938 – 14 ноември 1938 безпартиен
56 Никола Йотов 14 ноември 1938 – 23 октомври 1939 безпартиен
57 Васил Митаков 23 октомври 1939 – 15 февруари 1940 безпартиен
58 Васил Митаков 15 февруари 1940 – 11 април 1942 безпартиен
59 Константин Партов 11 април 1942 – 14 септември 1943 безпартиен
60 Константин Партов 14 септември 1943 – 1 юни 1944 безпартиен
61 Руси Русев 1 юни 1944 – 12 юни 1944 безпартиен
61 Александър Сталийски 12 юни 1944 – 2 септември 1944 безпартиен
62 Борис Павлов 2 септември 1944 – 9 септември 1944 Демократическа партия
63 Минчо Нейчев 9 септември 1944 – 31 март 1946 БРП (к)
64 Любен Коларов 31 март 1946 – 22 ноември 1946 БЗНС
65 Ради Найденов 23 ноември 1946 – 11 декември 1947 БЗНС
66 Ради Найденов 12 декември 1947 – 20 юли 1949 БЗНС
67 Ради Найденов 20 юли 1949 – 20 януари 1950 БЗНС
68 Ради Найденов 20 януари 1950 – 20 януари 1954 БЗНС
69 Ради Найденов 20 януари 1954 – 18 април 1956 БЗНС
70 Ради Найденов 18 април 1956 – 15 януари 1958 БЗНС
71 Ради Найденов 15 януари 1958 – 17 март 1962 БЗНС
72 Петър Танчев 17 март 1962 – 27 ноември 1962 БЗНС
73 Петър Танчев 27 ноември 1962 – 12 март 1966 БЗНС
74 Светла Даскалова 12 март 1966 – 9 юли 1971 БЗНС
75 Светла Даскалова 9 юли 1971 – 17 юни 1976 БЗНС
76 Светла Даскалова 17 юни 1976 – 18 юни 1981 БЗНС
77 Светла Даскалова 18 юни 1981 – 19 юни 1986 БЗНС
78 Светла Даскалова 19 юни 1986 – 8 февруари 1990 БЗНС
79 Пенчо Пенев 8 февруари 1990 – 5 септември 1990 БЗНС
79 Ангел Джамбазов 5 септември 1990 – 21 септември 1990 БСП
80 Ангел Джамбазов 21 септември 1990 – 20 декември 1990 БСП
81 Пенчо Пенев 22 декември 1990 – 8 ноември 1991 БСП
82 Светослав Лучников 8 ноември 1991 – 30 декември 1992 СДС
83 Мишо Вълчев 30 декември 1992 – 23 юни 1993 безпартиен
83 Петър Корнажев 23 юни 1993 – 17 октомври 1994 БСДП
84 Теодор Чипев 17 октомври 1994 – 25 януари 1995 безпартиен
85 Младен Червеняков 25 януари 1995 – 12 февруари 1997 БСП
86 Хараламби Анчев 12 февруари 1997 – 21 май 1997 безпартиен

Министър на правосъдието и правната евроинтеграция (1997–1999) редактиране

правителство име дати партия
87 Васил Гоцев 21 май 1997 – 21 декември 1999 Демократическа партия

Министър на правосъдието (1999–понастоящем) редактиране

правителство име дати партия
87 Теодосий Симеонов 21 декември 1999 – 24 юли 2001 СДС
88 Антон Станков 24 юли 2001 – 17 август 2005 НДСВ
89 Георги Петканов 17 август 2005 – 19 юли 2007 НДСВ
89 Миглена Тачева 19 юли 2007 – 27 юли 2009 НДСВ
90 Маргарита Попова 27 юли 2009 – 30 ноември 2011 ГЕРБ
90 Диана Ковачева 30 ноември 2011 – 13 март 2013 ГЕРБ
91 Драгомир Йорданов 13 март 2013 – 29 май 2013 безпартиен
92 Зинаида Златанова 29 май 2013 – 6 август 2014 безпартиен
93 Христо Иванов 6 август 2014 – 7 ноември 2014 безпартиен
94 Христо Иванов 7 ноември 2014 – 18 декември 2015 безпартиен
94 Екатерина Захариева 18 декември 2015 – 27 януари 2017 ГЕРБ
95 Мария Павлова 27 януари 2017 – 4 май 2017 безпартиен
96 Цецка Цачева 4 май 2017 – 5 април 2019 ГЕРБ
96 Данаил Кирилов 5 април 2019 – 3 септември 2020 ГЕРБ
96 Десислава Ахладова 3 септември 2020 – 12 май 2021 ГЕРБ
97 Янаки Стоилов 12 май 2021 – 16 септември 2021 БСП
98 Янаки Стоилов 16 септември 2021 – 29 октомври 2021 БСП
98 Иван Демерджиев 29 октомври 2021 – 13 декември 2021 безпартиен
99 Надежда Йорданова 13 декември 2021 – 2 август 2022 ДБ
100 Крум Зарков 2 август 2022 – 3 февруари 2023 безпартиен
101 Крум Зарков 3 февруари 2023 – 6 юни 2023 безпартиен
102 Атанас Славов 6 юни 2023 – настояще ДБ
103 Мария Павлова 9 април 2024 – … безпартиен

Вижте също редактиране

Литература редактиране

  • Ташев, Ташо. Министрите на България 1879-1999. София, АИ „Проф. Марин Дринов“ / Изд. на МО, 1999. ISBN 978-954-430-603-8 / ISBN 978-954-509-191-9.
  • Цураков, Ангел. Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България. София, Изд. на „Труд“, 2008. ISBN 954-528-790-X.