Републикански път III-1306

Републикански път IIІ-1306 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Плевенска и Врачанска област. Дължината му е 65 km.

Републикански път III-1306
СтранаБългария
Начало84,3 km на II-13
Край8,6 km на II-15
Дължина65,0 km

Пътят се отклонява надясно при 84,3 km на Републикански път II-13 западно град Искър и се насочва на югозапад през Западната Дунавска равнина по лявата част от долината на река Искър. Преминава последователно през село Глава, град Койнаре и селата Чомаковци (тук напуска долината на Искър) и Лепица, след което навлиза във Врачанска област. Тук пътят е със западно направление като следва северното подножие на предбалканския нисък рид Веслец. Минава през село Габаре, преодолява нисък вододел и при село Върбица навлиза в горния водосборен басейн на река Скът. Минава последователно през селата Вировско, Тишевица и Горно Пещене и североизточно от град Враца се свързва с Републикански път II-13 при неговия 8,6 km.

Републикански път ІII-1306
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
km Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Кнежа, Област Плевен, II-13, 84,3 km → 0,0 → 84,3 km, II-13, Област Плевен, Община Кнежа
Община Червен бряг, (от 62,6 km на II-13) III-1304, 19 km → 5,7 Община Червен бряг
с. Глава 8,4 с. Глава
гр. Койнаре 14,7 гр. Койнаре
(до гр. Оряхово) III-306, 17,9 km, с. Чомаковци 21,8 ← с. Чомаковци, 17,9 km, III-306 (от гр. Луковит)
с. Лепица 24,8 с. Лепица
27,2 → общински път (за гр. Сухаче)
Община Бяла Слатина, Област Враца 30,1 Област Враца, Община Бяла Слатина
(от гр. Бяла Слатина) III-134, 20,5 km, с. Габаре 34,0 → с. Габаре, 20,5 km, III-134 (до с. Горна Бешовица)
Община Враца 37,6 Община Враца
с. Върбица 41,8 с. Върбица
(за с. Тлачене) общински път, с. Вировско 47,2 с. Вировско
с. Тишевица 52,8 → с. Тишевица, общински път (за с. Горна Кремена)
с. Горно Пещене 56,5 с. Горно Пещене
63,8 → общински път (за с. Веслец)
(до гр. Оряхово) II-15, 8,6 km ← 65,0 ← 8,6 km, II-15 (от гр. Враца)

Вижте също

редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници

редактиране