Бяла Слатина (община)

община в област Враца
(пренасочване от Община Бяла Слатина)

Община Бяла Слатина се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на област Враца.

Бяла Слатина (община)
      
Общи данни
ОбластОбласт Враца
Площ545.51 km²
Население26 203 души
Адм. центърБяла Слатина
Брой селища15
Управление
КметИво Цветков
(ГЕРБ; 2011)
Общ. съвет21 съветници
  • ГЕРБ (12)
  • Новото време- коалиция (4)
  • БСП (4)
  • ВОЛЯ (1)
Бяла Слатина (община) в Общомедия

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината е разположена в източната част на област Враца. С площта си от 545,51 km2 заема 2-ро място сред 10-те общини на областта, което съставлява 15,08% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Релеф, води

редактиране

Релефът на общината е предимно равнинен, а в южната част хълмист. Територията ѝ условно попада в две физикогеографски области на България – Западната Дунавска равнина и много малка част в Западния Предбалкан.

Южната част на община Бяла Слатина, на юг от долината на река Скът попада в най-северната част на Западния Предбалкан. Тук в нейните предели се простират части от два ниски полупланински рида. По границата с община Враца се издигат североизточните склонове на рида Врачански венец и тук западно от село Драшан се намира най-високата точка на общината – 463 m н.в. На около 6 – 7 km североизточно и успоредно на него в посока от северозапад на югоизток се простира друг предбалкански рид – Дреновица с максимална височина 364 m, разположена източно от село Драшан, на границата с община Червен бряг. По неговото северно подножие условно се прокарва границата между Западната Дунавска равнина и Западния Предбалкан.

Останалата близо 2/3 част от община Бяла Слатина се заема от обширната равнинна част на Западната Дунавска равнина, като малкото на брой малки реки и суходолия текат в плитки и широки долини. Северозападно от село Галиче, в долината на река Скът (десен приток на Огоста) се намира най-ниската ѝ точка – 63 m н.в.

Основна водна артерия на общината е река Скът, която протича през нея с цялото си средно и част от долното си течение. Тя навлиза в общината западно от село Комарево, при село Бъркачево завива на север, а в град Бяла Слатина – на северозапад. В района на селата Алтимир и Галиче прави два големи меандра и напуска общината северозападно от последното. Южната част на общината се отводнява от Габерска река и нейните малки притоци, която е ляв приток на река Искър. На множество малки реки и дерета, основно притоци на Скът, са изградени десетки микроязовири („Под селото“, „Лековит кладенец“, „Руменя“ и др.), водите на които се използват основно за напояване на обширните земеделски земи.

Население

редактиране

Етнически състав (2011)

редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 24 606 100,00
Българи 17 743 72,11
Турци 323 1,31
Цигани 2 544 10,34
Други 36 0,15
Не се самоопределят 191 0,78
Не отговорили 3769 15,32

Населени места

редактиране

Общината има 15 населени места с общо население 21 832 жители към 15 март 2024 г.[2]

Списък на населените места в община Бяла Слатина, население и площ на землищата им
Населено място Население (2024 г.) Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население (2024 г.) Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Алтимир 1037 32,058 Драшан 143 19,136
Буковец 189 20,465 Комарево 278 20,239
Бърдарски геран 622 28,033 Попица 1750 37,765
Бъркачево 756 23,038 Соколаре 557 25,396
Бяла Слатина 10 992 82,383 Бела Слатина Тлачене 370 29,998
Враняк 435 32,088 Търнава 2238 46,338
Габаре 1011 44,110 Търнак 1454 34,249
Галиче 1538 70,217 ОБЩО 21 832 545,510 няма населени места без землища

Административно-териториални промени

редактиране
  • Указ № 293/обн. 24 юли 1914 г. – признава с. Бела Слатина за гр. Бела Слатина;
  • през 1956 г. – уточнено е името на гр. Бела Слатина на гр. Бяла Слатина без административен акт;
  • Указ № 3005/обн. ДВ бр. 78/9 октомври 1987 г. – закрива община Габаре и присъединява всичките ѝ населени места към община Бяла Слатина;
  • Указ № 19/обн. 22 февруари 2005 г. – отделя с. Върбица и землището му от община Бяла Слатина и го присъединява към община Враца.

Политика

редактиране

Транспорт

редактиране

През общината преминават частично 5 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 79,6 km:

Топографска карта

редактиране

Външни препратки

редактиране

Източници

редактиране