Списък на космонавти по селекция

Това са хронологични списъци на астронавти и космонавти, избрани за подготовка за участие в космически мисии.

СССР редактиране

Група ЦПК-1/ВВС-1 редактиране

Селекцията се провежда на 25 февруари 1960 г., а обучението и тренировките им започват от 7 март.

Група ВВС жени редактиране

Селекцията се провежда на 12 март и 3 април 1962 г. Тренировките и обучението започват веднага.

Група ЦПК-2/ВВС-2 редактиране

Селекцията се провежда на 10 януари 1963 г., а обучението и тренировките им започва от 7 март.

Група Восход-1 редактиране

Селекцията се провежда на 26 май 1964 г. Тренировките започват веднага.

Група Восход-2 редактиране

Селекцията се провежда през юли 1965 г., а обучението и тренировките им започва веднага, но не завършват курса, поради отмяна на полета.

 • Ярослав Голованов
 • Евгений Илиин
 • Александър Кисельов
 • Юрий Летунов
 • Михаил Ребров
 • Юрий Сенкевич

Група ЦПК-3/ВВС-3 редактиране

Селекцията се провежда на 28 октомври 1965 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група ОКБ-1 редактиране

Селекцията се провежда на 23 май 1966 г. Обучението и тренировките започват на 1 октомври.

Резервни кандидати:

Група ЦПК-4/ВВС-4 редактиране

Селекцията се провежда на 7 май 1967 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група ЦКБЕМ-1 (НПОЕ-1) редактиране

Селекцията се провежда на 27 май 1968 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група ЦПК-5/ВВС-5 редактиране

Селекцията се провежда на 27 април 1970 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група ЦКБЕМ-2 (НПОЕ-2)/ЦКБМ-1/ИМБП-1 редактиране

Селекцията се провежда на 22 март 1972 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група ЦКБЕМ-3 (НПОЕ-3)/ЦКБМ-2 редактиране

Селекцията се провежда на 27 март 1973 г. Обучението и тренировките започват веднага.

 • Група ЦКБМ-2
  • Дмитрий Юков

Група ЦПК-6/ВВС-6 редактиране

Селекцията се провежда на 23 август 1976 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група ЛИИ-1 редактиране

Селекцията се провежда на 12 юли 1977 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група ЦПК-7/ВВС-7 редактиране

Селекцията се провежда на 12 юли 1977 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група НПОЕ-4 редактиране

Селекцията се провежда на 1 декември 1978 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група ГКНИИ-1 редактиране

Селекцията се провежда през февруари 1980 г. Обучението и тренировките започват веднага.

 • Иван Бачурин
 • Алексей Бородей
 • Виктор Чиркин
 • Леонид Каденюк (прехвърлен от ЦПК-6)

Група НПОЕ-5 редактиране

Селекцията се провежда на 30 юли 1980 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група АМН редактиране

Селекцията се провежда на 29 март 1983 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група НПОЕ-6/ЛИИ-3 редактиране

Селекцията се провежда на 15 февруари 1984 г. Обучението и тренировките започват през ноември 1985 г.

Група НПОЕ-7/ГКНИИ-2(ЦПК-9) редактиране

Селекцията се провежда на 2 септември 1985 г. Обучението и тренировките започват през ноември.

Група ЦПК-8/ВВС-8 и НПОЕ-8 редактиране

Селекцията се провежда на 26 март 1987 г. Обучението и тренировките започват през юли.

Група ЦПК-10/ВВС-10, ИМБП-5, ГКНИИ-3 и НПОЕ-9 редактиране

Селекцията се провежда на 25 януари 1987 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група ЦПК-11/ВВС-11 редактиране

Селекцията се провежда на 11 май 1990 г. Обучението и тренировките започват през август.

Група Казахстан редактиране

Селекцията се провежда на 21 януари 1991 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група НПОЕ-10 редактиране

Селекцията се провежда на 3 март 1992 г. Обучението и тренировките започват през октомври.

Група НПОЕ-11 редактиране

Селекцията се провежда на 1 април 1994 г. Обучението и тренировките започват през юли.

Група ЦПК/МКС и РККЕ-12 (НПОЕ-12) редактиране

Селекцията се провежда на 9 февруари и 29 март 1996 г. Обучението и тренировките започват през май.

Група ЦПК-12/ВВС-12 и РККЕ-13 и -14 редактиране

Селекцията се провежда на 28 юли 1997 и 24 февруари 1998 г. Обучението и тренировките започват през май.

Политик в космоса редактиране

Селекцията се провежда на 2 август 1997 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Актьор в космоса редактиране

Селекцията се провежда на 22 декември 1997 г. Обучението и тренировките започват на 7 юни 1999 г.

 • Владимир Стеклов
 • Олга Кабо
 • Наталия Громушкина

Космически турист 1 редактиране

Селекцията се провежда на 9 октомври 2000 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Космически турист 2 редактиране

Селекцията се провежда на 5 декември 2001 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група ЦПК-13/ВВС-13, ИМБП-6 и РККЕ-15 редактиране

Селекцията се провежда на 29 май 2003 г. Обучението и тренировките започват през юни.

Космически турист 3 редактиране

Селекцията се провежда на 6 юли 2005 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Космически турист 4 редактиране

Селекцията се провежда през март 2006 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група ЦПК-14/ВВС-14 и РККЕ-16 редактиране

Селекцията се провежда на 29 май 2003 г. Обучението и тренировките започват през юни.

Космически турист 5 редактиране

Селекцията се провежда през април 2006 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Космически турист 6 редактиране

Селекцията се провежда през септември 2007 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Космически турист 7 редактиране

Селекцията се провежда през октомври 2008 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Космически турист 8 редактиране

Селекцията се провежда на 4 юни 2009 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група РККЕ-17 редактиране

Селекцията се провежда на 29 май 2003 г. Обучението и тренировките започват през юни.

 • Сергей Сверчков
 • Андрей Бабкин

Чужди космонавти, обучавани от СССР/Русия редактиране

Група Интеркосмос-1 редактиране

Селекцията се провежда на 25 ноември 1976 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група Интеркосмос-2 редактиране

Селекцията се провежда на 1 март 1978 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група Интеркосмос-3 редактиране

Селекцията се провежда през април 1979 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група CNES-1 редактиране

Селекцията се провежда на 12 юни 1980 г. Обучението и тренировките започват през септември.

Група Индия редактиране

Селекцията се провежда на 20 сеоптември 1982 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група CNES-2 редактиране

Селекцията се провежда на 18 септември 1985 г. Обучението и тренировките започват на 15 ноември 1986 г.

Група Сирия редактиране

Селекцията се провежда на 30 септември 1985 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група България редактиране

Селекцията се провежда на 8 януари 1987 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група Афганистан редактиране

Селекцията се провежда на 12 февруари 1988 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група TBS – Япония редактиране

Селекцията се провежда на 18 септември 1989 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група Австрия редактиране

Селекцията се провежда на 6 октомври 1989 г. Обучението и тренировките започват през октомври.

Група Великобритания редактиране

Селекцията се провежда на 25 ноември 1989 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група CNES-3 редактиране

Селекцията се провежда през февруари 1990 г. Обучението и тренировките започват на 10 януари 1995 г.

Група DLR-3 редактиране

Селекцията се провежда на 8 октомври 1990 г. Обучението и тренировките започват през ноември.

Група ESA-2 редактиране

Селекцията се провежда на 15 май 1992 г. Обучението и тренировките започват през август.

Група NASDA-3 редактиране

Селекцията се провежда на 29 май 1996 г. Обучението и тренировките започват през август.

Група Словакия редактиране

Селекцията се провежда на 23 март 1998 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група Бразилия редактиране

Селекцията се провежда на 18 юни 1998 г. Обучението и тренировките започват на 24 август.

Група Казахстан-1 редактиране

Селекцията се провежда на 9 ноември 2002 г. Обучението и тренировките започват на 16 юни 2003 г.

Група Малайзия редактиране

Селекцията се провежда на 4 септември 2006 г. Обучението и тренировките започват веднага.

Група Южна Корея редактиране

Селекцията се провежда на 25 декември 2006 г. Обучението и тренировките започват през следващата година.

Външни препратки редактиране